GPS Gözlem Süresinin Yüksek Doğruluklu Çalışmalarda Zaman Serileri Ve Hız Vektörleri Üzerine Etkisi

Kuzey Anadolu Fayı KAF , dünyanın en aktif faylarından birisidir. Daha önceki çalışmalara göre, KAF yaklaşık olarak 20-24 mm/yıl kayma oranına sahiptir. Genel karakteristik olarak sağ yanal atılımlı fay olan orta bölümü İstanbul’un 20 km güneyine kadar uzanmaktadır. Güneye doğru kayan içbükey kollar Kuzey Anadolu Fayı’nı oluşturmaktadır. Levha plaka hareketlerinin belirlenebilmesi için yapılan çalışmalarda doğruluk ve maddi koşullar göz önünde bulundurulursa GPS gözlem süresi çok büyük öneme sahiptir. Yeni bir çalışma olan “GPS Gözlem Süresinin Yüksek Doğruluklu Çalışmalarda Zaman Serileri ve Hız Vektörleri Üzerine Etkisi” İTÜ Araştırma Fonu ve TÜBİTAK tarafından destek alınarak 2001-2004 yılları arasında yapılan 4 kampanya GPS verileri kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Effects of GPS Observation Duration On The Velocity Vectors And Time Series

The North Anatolian Fault NAF is one of the most active earthquake zones in the world. It is very long energetic strike slip systems around the world. According to previous studies, NAF has a slip rate of 20-24 mm/yr nearly. Central Part is the most important region of NAF which is a right lateral strike-slip fault and crosses Turkey east to west. It is extended about 20 km south of Istanbul. Southward splitting concave branches constitute NAF. The right-lateral slip is seen in these splines which are compared with Riedel fractures. Sungurlu, Merzifon and Lacin faults have significant splays. GPS observation time is so important in researches about determining the movement of plates because of accuracy and economic concerns. A new project “Effects of GPS observation duration on the velocity vectors and time series in the researches which high accuracy is necessary”, founded by The Scientific and Technical Research Council of Turkey TUBITAK and Istanbul Technical University ITU Research Fund has been carried out in order to determine the most suitable observation time by using GPS from 2001 to 2004

Kaynakça

Herring, T. A.: Global Kalman Filter VLBI and GPS Analysis Program Version 4.1 Internal Memorandum, Massachusetts Institute of Technology, ABD. 1998

King, R. W. And Bock, Y.: Documentation for the GAMIT Analysis Software, release 9.7, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, ABD. 1998

Yavaşoğlu, H.: Kuzey Anadolu Fayının Orta Bölümünün Kinematiğinin 2001 ve 2002 GPS Ölçmeleri ile Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. 2003

Yıldız, S.S., Yağcı, A. ve Özkan, A.: GPS Gözlem Sürelerinin Yüksek Doğruluklu Çalışmalarda Zaman Serileri ve Hız Vektörleri Üzerine Etkisi, Lisans Bitirme Projesi, İ.T.Ü. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, İstanbul. 2006

Yildiz, S. S., Yagci, A., Ozkan, A., Yavasoglu, H., Altin, M. U., Torun, M. K., Korkmaz, N., Tari, E., Sahin, M.: Effects of GPS Observation Duration on the Velocity Vectors and Time Series, International Symposium of Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofia. 2006

Kaynak Göster

Bibtex @ { hkmojjd704646, journal = {Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi}, issn = {2147-1339}, eissn = {2667-8519}, address = {TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Sümer 1. sokak No:12/4 06440 Kızılay/Ankara}, publisher = {TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası}, year = {2010}, volume = {}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {GPS Gözlem Süresinin Yüksek Doğruluklu Çalışmalarda Zaman Serileri Ve Hız Vektörleri Üzerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Yıldız, S. Serhan and Yağcı, A. Levent and Özkan, Ali and Yavaşoğlu, Hakan and Altın, M. Uğur and Tarı, Ergin} }
APA Yıldız, S , Yağcı, A , Özkan, A , Yavaşoğlu, H , Altın, M , Tarı, E . (2010). GPS Gözlem Süresinin Yüksek Doğruluklu Çalışmalarda Zaman Serileri Ve Hız Vektörleri Üzerine Etkisi . Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi , (101) , 0-0 .
MLA Yıldız, S , Yağcı, A , Özkan, A , Yavaşoğlu, H , Altın, M , Tarı, E . "GPS Gözlem Süresinin Yüksek Doğruluklu Çalışmalarda Zaman Serileri Ve Hız Vektörleri Üzerine Etkisi" . Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi (2010 ): 0-0 <
Chicago Yıldız, S , Yağcı, A , Özkan, A , Yavaşoğlu, H , Altın, M , Tarı, E . "GPS Gözlem Süresinin Yüksek Doğruluklu Çalışmalarda Zaman Serileri Ve Hız Vektörleri Üzerine Etkisi". Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi (2010 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - GPS Gözlem Süresinin Yüksek Doğruluklu Çalışmalarda Zaman Serileri Ve Hız Vektörleri Üzerine Etkisi AU - S. Serhan Yıldız , A. Levent Yağcı , Ali Özkan , Hakan Yavaşoğlu , M. Uğur Altın , Ergin Tarı Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - IS - 101 SN - 2147-1339-2667-8519 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi GPS Gözlem Süresinin Yüksek Doğruluklu Çalışmalarda Zaman Serileri Ve Hız Vektörleri Üzerine Etkisi %A S. Serhan Yıldız , A. Levent Yağcı , Ali Özkan , Hakan Yavaşoğlu , M. Uğur Altın , Ergin Tarı %T GPS Gözlem Süresinin Yüksek Doğruluklu Çalışmalarda Zaman Serileri Ve Hız Vektörleri Üzerine Etkisi %D 2010 %J Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi %P 2147-1339-2667-8519 %V %N 101 %R %U
ISNAD Yıldız, S. Serhan , Yağcı, A. Levent , Özkan, Ali , Yavaşoğlu, Hakan , Altın, M. Uğur , Tarı, Ergin . "GPS Gözlem Süresinin Yüksek Doğruluklu Çalışmalarda Zaman Serileri Ve Hız Vektörleri Üzerine Etkisi". Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi / 101 (Şubat 2010): 0-0 .
AMA Yıldız S , Yağcı A , Özkan A , Yavaşoğlu H , Altın M , Tarı E . GPS Gözlem Süresinin Yüksek Doğruluklu Çalışmalarda Zaman Serileri Ve Hız Vektörleri Üzerine Etkisi. hkmojjd. 2010; (101): 0-0.
Vancouver Yıldız S , Yağcı A , Özkan A , Yavaşoğlu H , Altın M , Tarı E . GPS Gözlem Süresinin Yüksek Doğruluklu Çalışmalarda Zaman Serileri Ve Hız Vektörleri Üzerine Etkisi. Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi. 2010; (101): 0-0.
IEEE S. Yıldız , A. Yağcı , A. Özkan , H. Yavaşoğlu , M. Altın ve E. Tarı , "GPS Gözlem Süresinin Yüksek Doğruluklu Çalışmalarda Zaman Serileri Ve Hız Vektörleri Üzerine Etkisi", Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi, sayı. 101, ss. 0-0, Şub. 2010
  • ISSN: 2147-1339
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

3.5b 2.5b