MAGNET Marmara Sürekli GPS Ağı İstasyonlarının Dönemsel Etkiler Açısından Kampanya GPS Ölçmelerine Katkıları

GPS sinyalleri, periyodu yarım günlükten yıllar arası hatta onyıllar arası döneme kadar değişen periyodik dönemsel etkilere maruz kalmaktadır. GPS verilerinin değerlendirilmesi aşamasında hata olarak ortaya çıkan bu etkileri azaltacak stratejilerin belirlenmesi ve uygulanması, toplanacak verinin ve dolayısıyla değerlendirme sonuçlarının kalitesini artıracaktır. Bu çalışmada TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülen TÜRDEP Türkiye'nin Deprem Riski Yüksek Jeo-Stratejik -ancak tektonik rejimleri farklı- Bölgelerinde Deprem Davranışının Çok Disiplinli Yaklaşımlarla Araştırılması projesi kapsamında Marmara Bölgesi’nde 22 sürekli GPS istasyonu ile işletilen MAGNET Marmara Sürekli GPS Ağı bünyesindeki 11 istasyonda 2001– 2006 döneminde toplanan veriler ve 2002–2005 döneminde Marmara Bölgesi’nde yapılan kampanya GPS ölçmeleri değerlendirilmiştir. Elde edilen koordinat zaman serileri, sinyal genlikleri, sinyal artıkları, hız kestirim değerleri ve zenit gecikme bilinmeyenlerinin dönemsel etkiler açısından analizleri yapılmıştır. Bu analizler neticesinde gelecek dönemlerde yapılacak kampanya GPS ölçmelerinin iyileştirilmesine yönelik stratejiler geliştirilmiştir.

The Contribution of MAGNET Marmara Permanent GPS Network Stations to Campaign GPS Measurements on Account of Seasonal Effects

GPS signals are exposed to periodic seasonal effects which have periodicity from semidiurnal to years even decades. Defining and implementing the strategies to reduce these effects regarded as errors in GPS process will increase the quality of the GPS measurements and thereby process results. In this study, the GPS data recorded both, in 2001–2006, in MAGNET Marmara Permanent GPS Network stations which are operated within TURDEP Project Multi-Disciplinary Earthquake Researches in High Risk Regions of Turkey Representing Different Tectonic Regimes directed by TUBITAK, Marmara Research Center, Earth and Marine Sciences Institute and in the GPS campaign surveys in Marmara Region in 2002–2005 were processed. The coordinate time series, signal amplitudes, velocity field estimations and zenith path delay parameters obtained from the GPS data processes were analyzed to detect seasonal effects on GPS signals. The strategies for making future GPS campaign surveys better were generated as a result of these analyses

Kaynakça

HERRING T. A.: GLOBK: Global Kalman filter VLBI and GPS analysis program, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA, 2004

KING R. W. ve BOCK Y.: Documentation of the MIT GPS analysis software: GAMIT, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA, 2004

SERPELLONI E., CASULA G., GALVANI A., ANZIDEI M. ve BALDI P.: Data analysis of permanent GPS networks in Italy and surrounding regions: applications of a distributed processing approach, Annals of Geophysics, Vol. 49, N. 4/5 (August/October, 2006), 897-928

URL-1.: GAMIT/GLOBK MATLAB TOOLS, http://www- gpsg.mit.edu/~tah/GGMatlab/, Aralık 2008

Kaynak Göster

Bibtex @ { hkmojjd704645, journal = {Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi}, issn = {2147-1339}, eissn = {2667-8519}, address = {TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Sümer 1. sokak No:12/4 06440 Kızılay/Ankara}, publisher = {TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası}, year = {2010}, volume = {}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {MAGNET Marmara Sürekli GPS Ağı İstasyonlarının Dönemsel Etkiler Açısından Kampanya GPS Ölçmelerine Katkıları}, key = {cite}, author = {Özkan, Ali and Tarı, Ergin and Çakmak, Rahşan and Ergintav, Semih} }
APA Özkan, A , Tarı, E , Çakmak, R , Ergintav, S . (2010). MAGNET Marmara Sürekli GPS Ağı İstasyonlarının Dönemsel Etkiler Açısından Kampanya GPS Ölçmelerine Katkıları . Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi , (101) , 0-0 .
MLA Özkan, A , Tarı, E , Çakmak, R , Ergintav, S . "MAGNET Marmara Sürekli GPS Ağı İstasyonlarının Dönemsel Etkiler Açısından Kampanya GPS Ölçmelerine Katkıları" . Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi (2010 ): 0-0 <
Chicago Özkan, A , Tarı, E , Çakmak, R , Ergintav, S . "MAGNET Marmara Sürekli GPS Ağı İstasyonlarının Dönemsel Etkiler Açısından Kampanya GPS Ölçmelerine Katkıları". Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi (2010 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - MAGNET Marmara Sürekli GPS Ağı İstasyonlarının Dönemsel Etkiler Açısından Kampanya GPS Ölçmelerine Katkıları AU - Ali Özkan , Ergin Tarı , Rahşan Çakmak , Semih Ergintav Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - IS - 101 SN - 2147-1339-2667-8519 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi MAGNET Marmara Sürekli GPS Ağı İstasyonlarının Dönemsel Etkiler Açısından Kampanya GPS Ölçmelerine Katkıları %A Ali Özkan , Ergin Tarı , Rahşan Çakmak , Semih Ergintav %T MAGNET Marmara Sürekli GPS Ağı İstasyonlarının Dönemsel Etkiler Açısından Kampanya GPS Ölçmelerine Katkıları %D 2010 %J Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi %P 2147-1339-2667-8519 %V %N 101 %R %U
ISNAD Özkan, Ali , Tarı, Ergin , Çakmak, Rahşan , Ergintav, Semih . "MAGNET Marmara Sürekli GPS Ağı İstasyonlarının Dönemsel Etkiler Açısından Kampanya GPS Ölçmelerine Katkıları". Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi / 101 (Şubat 2010): 0-0 .
AMA Özkan A , Tarı E , Çakmak R , Ergintav S . MAGNET Marmara Sürekli GPS Ağı İstasyonlarının Dönemsel Etkiler Açısından Kampanya GPS Ölçmelerine Katkıları. hkmojjd. 2010; (101): 0-0.
Vancouver Özkan A , Tarı E , Çakmak R , Ergintav S . MAGNET Marmara Sürekli GPS Ağı İstasyonlarının Dönemsel Etkiler Açısından Kampanya GPS Ölçmelerine Katkıları. Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi. 2010; (101): 0-0.
IEEE A. Özkan , E. Tarı , R. Çakmak ve S. Ergintav , "MAGNET Marmara Sürekli GPS Ağı İstasyonlarının Dönemsel Etkiler Açısından Kampanya GPS Ölçmelerine Katkıları", Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi, sayı. 101, ss. 0-0, Şub. 2010
  • ISSN: 2147-1339
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

3.5b2.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Akım Ölçümleri Olmayan Akarsu Havzalarında Hidroelektrik Potansiyelin Belirlenmesine Yönelik Uzaktan Algılama ve CBS ile Hidrolojik Modelleme

Uğur ALGANCI, H. Gonca COŞKUN, Ebru ERİŞ, Necati AĞIRALİOĞLU, Kerem CIĞIZOĞLU, Levent YILMAZ, Fuat TOPRAK

GPS Gözlem Süresinin Yüksek Doğruluklu Çalışmalarda Zaman Serileri Ve Hız Vektörleri Üzerine Etkisi

S. Serhan YILDIZ, A. Levent YAĞCI, Ali ÖZKAN, Hakan YAVAŞOĞLU, M. Uğur ALTIN, Ergin TARI

Boğaz Geçişlerinin İstanbul’un Mekânsal Gelişimine Etkileri

İbrahim TAŞDEMİR, Fatmagül BATUK

İllegal Madencilik Faaliyetlerinin Dınsar İle Belirlenmesi

Hakan Ş. KUTOĞLU, Hakan AKÇIN, Hüseyin KEMALDERE, Tomonori DEGUCHİ, Masatane KATO

Jeodezik ve Sismik Verilerden Yararlanarak Kabuk Deformasyonu Alanının Belirlenmesi

Haluk ÖZENER, Aslı DOĞRU

GPS Destekli Ataletsel Navigasyon Teknolojisi Temelli Yer Ölçme ve İstikamet Tespit Sistemi

Murat EREN, Levent GÜNER

3B Yapı Modelleri Ve Fotorealistik Modellerin Geomatik Alanında Kullanımına Bir Örnek

Adil Enis ARSLAN, Dursun Zafer ŞEKER, Fırat ERGUN

Voleybolda Smaç Kolunun Açısal Kinematik Analizi

Elif ÖZ, Ayhan GÖKTEPE, Hakan KARABÖRK, İbrahim YILDIRAN, Feza KORKUSUZ

Farklı Zaman Noktaları için 1973-2006 Boğaziçi Köprüsü Davranışlarının Belirlenmesi

Hediye ERDOĞAN, Engin GÜLAL, Burak AKPINAR, Ercenk ATA

Karayolunda Hareket Halindeki Taşıtların Çevreye Yaydıkları Emisyonların Analizi İçin CBS’de Arayüzlerin Hazırlanması

Buğra OTKEN, M. Ümit GÜMÜŞAY