TÜRK ÖZEL HUKUK SİSTEMİNDE VAKIF TÜZEL KİŞİLİĞİ VE VAKIFLARIN TAŞINMAZ MÜLKİYETİ ÜZERİNDE DÜŞÜNCELER

Hukuk sistemimizde Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre -kurulan vakıflar (yeni vakıf) dışında- diğer vakıfların artık tüzel kişilik kazanması mümkün değildir. Mazbut ve mülhak vakıfların taşınmaz mülkiyeti ile ilgili Özel hukuk tüzel kişiliği esastır. Cemaat vakıflarının taşınmaz mülkiyeti ile ilgili sorunları da "Tüzel Kişilik Hukuku Esasları",Mülkiyet Hakkının Evrenselliği ve Eşitlik ilkesi dikkate alınarak çözümlenmelidir.

According to the provisions of the Turkish Civil Code, -except established foundations (new foundation)- other foundations cannot no longer have a legal entity in our legal system. The legal entity of fused and annexed foundations relating to real property is essential. The issues of community foundations about real property shall be resolved with legal entity law principles and the principle of equality and universality of the right to property.

Kaynakça

ANSAY Şakir (Prof.Dr. Hukuk Tarihinde İslam Hukuku Turhan Kitapevi ANKARA 2002

EKİNCİ Ekrem Buğra (Prof.Dr.) Osmanlı Hukuku Arı Sanat Yayınevi İSTANBUL 2008

EKŞİ Nuray Prof. Dr Yargıtay, Danıştay ve Ahim Kararları Işığında Cemaat Vakıflarının Mülkiyet Sorunları Beta İSTANBUL 2011

HATEMİ Hüseyin (Prof.Dr.) Medeni Hukuk Tüzel Kişileri İÜHF Yayını İSTANBUL 1979

HATEMİ Hüseyin-KALKAN OĞUZTÜRK Burcu (Prof.Dr. - Doç.Dr ) Kişiler Hukuku Vedat Kitapçılık İSTANBUL 2013

ÖZSUNAY Ergun (Prof.Dr.) Medeni Hukukumuzda Tüzel Kişiler İÜHF Yayını İSTANBUL 1982

SAYMEN Ferit Hakkı (Dr.) Medeni Hukukumuzda Hükmi Şahıslar Üniversite Kitapevi İSTANBUL 1944

YENER M.Serhat Eski -Yeni Vakıflar Kanuna Göre Mazbut Vakıfların Gayrımenkul Hukuku Meseleleri (Emsal Kararlar ve İlgili mevzuat) Bilge Hukuk Yayıncılık Ankara 2015

T.C Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi

Danıştay ve Yargıtay Kararları özel arşiv

Kaynak Göster