DİJİTAL ÇAĞIN YENİ TREND ESTETİĞİNDE REVİZYONDAN GEÇEN OTOMOBİL LOGO TASARIMLARININ İNCELENMESİ

Sanayi devrimiyle beraber gelişen seri üretimle, firmaların markalaşma ihtiyacı sonucu logo ortaya çıktı. Logo markayı betimleyen özgün marka ismi, sembol ya da amblemden oluşmaktadır. 20. yy. başlarındaki dünya savaşı, artan kapitalizmin acımasızlığı ve kentleşmeyle beraber kaotik bir yüz yıla girilmiş oldu. Bütün bunların sonucu dünya ve insanlık dönüşmek zorunda kalmıştır. Bu olgulardan etkilenen sanatçılar da manifestolar yayınlayarak yeni sanat akımları yarattılar. Grafik sanatı da 20. yy. sanat akımlarından etkilendi ve yeni bakış açıları geliştirdi. Her çağda ve sanat akımında estetik farklı olabilir ancak harmoniye, güzele ulaşma idealleri hep aynıdır. Sadece yöntem değişir. Örneğin klasik Rönesans’ın ve Kübizmin anlayışları taban tabana zıt olmasına rağmen ulaşılmak istenilen nokta aynıdır; estetik ve yaratım. Grafik sanatı da iletişimi sanatla tasarlamaktadır. Bu yüzden her dönemde farklı bir anlayış ortaya koymaktadır. Grafik sanatının en önemli alanlarından biri kurumsal kimliği temsil eden logolardır. Logolar; dönemin anlayışına ve hedef kitlesine uygun tasarlanırlar. Firmalar Teknolojide, üretimin farklılaşmasında, yaşanan gelişmeler sonucu, yeni jenerasyona hitap etmek amacıyla logolarını ya tamamen değiştirir ya da revizyondan geçirirler. Masaüstü bilgisayarların ve grafik uygulama programları 1980’lerin ortasında grafik dünyasının hizmetine sunulması ile grafik sanatında dijital çağ başlatmıştır. Bu bağlamda dijital estetik anlayışıyla yeniden revizyondan geçen araba markalarının logoları ele alınarak irdelenmiştir.

EXAMINATION OF THE CAR LOGOS THAT HAS BEEN REVISED UNDER THE AESTHETICS OF THE DIGITAL AGE

With the mass production that developed with the industrial revolution, logos emerged as a result of the companies' need for branding. A logo consists of the original brand name, symbol or emblem that describes the brand. With the world war at the beginning of the 20th century, the increasing brutality of capitalism, and urbanization, a chaotic century has been entered. As a result of all these, the world and humanity had to transform. So, artists who affected by these phenomena created new art movements by publishing manifestos. Graphic arts were also influenced by art movements of the 20th century and developed new perspectives. Aesthetics can be different in every age and art movement, but the ideals of achieving harmony and beauty are always the same. Only the method changes. For example, although the understandings of the classical Renaissance and Cubism are diametrically opposite, the point that they desire to reach is the same: aesthetics and creation. Graphic arts design communication with art. Therefore, it reveals a different understanding of each period. One of the most important fields of graphic arts is logos which are representing corporate identity. Logos are designed following the understanding of the period and the intended population. Companies either completely change or revise their logos in order to appeal to a new generation as a result of the developments in technology, and the variations of production. With the introduction of desktop computers and graphic design programs into the service of the graphics world in the mid-1980s, the digital age in graphic arts have started. In this context, the logos of the car brands that have been revised with the understanding of digital aesthetics have been examined and scrutinized.

___

 • Acar, A. (2012). Marksçı Estetik Toplumsal Gerçeklik. İstanbul: Doruk Yayınları.
 • Andy_Warhol. (2021, 2 2). tr.wikiquote.org/wiki/: https://tr.wikiquote.org/wiki/Andy_Warhol#:~:text=Herkes%20bir%20g%C3%BCn%2015%20dakikal%C4%B1%C4%9F%C4%B1na,fikir%20oldu%C4%9Funu%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCnd%C3%BC%C4%9F%C3%BC%20%C5%9Feyleri%20%C3%BCretendir. adresinden alındı
 • art-nouveau-akimi-sanatcilari-ve-eserleri. (2021, 2 4). www.leblebitozu.com/: http://www.leblebitozu.com/art-nouveau-akimi-sanatcilari-ve-eserleri/ adresinden alındı
 • Arts-and-Crafts-Sanat-Akimi. (2021, 2 4). tasarimakademi.org: https://www.tasarimakademi.org/arts-and-crafts-sanat-akimi.html adresinden alındı
 • Bauhaus. (2021, 2 4). tr.wikipedia.org: https://tr.wikipedia.org/wiki/Bauhaus adresinden alındı
 • dada-manifestolari. (2020, 1 31). etilen.net: https://etilen.net/tag/dada-manifestolari/ adresinden alındı
 • de-stijl. (2021, 2 4). www.grafikerler.net: https://www.grafikerler.net/de-stijl-t17931.html adresinden alındı
 • Fidan, B. (2021, 1 31). logo-ne-zaman-yenilenir. www.bulentfidan.com.tr: https://www.bulentfidan.com.tr/single-post/2019/07/27/logo-ne-zaman-yenilenir adresinden alındı Gestalt Psikolojisi. (2021, 2 5). tr.wikipedia.org: https://tr.wikipedia.org/wiki/Gestalt_psikolojisi adresinden alındı M, & Kagan, M. (1993). Estetik ve Sanat Dersleri (çeviren Aziz Çalışlar). Ankara: İmge Kitapevi.
 • Meggs, P. B. (1998). A History of Graphic Design. New York: John Wiley & Sons, inc.
 • Pektaş, H. (2021, 2 5). Marka, Amblem, Logotype. www.hasippektas.com: http://www.hasippektas.com/Ders%20Notu/Marka,%20Amblem%20ve%20Logotayp.pdf adresinden alındı
 • Tunalı, İ. (1996). Grek Estetik'i ve Güzellik Felsefesi. İstanbul: Remzi Kitapevi.
 • Acar, A. (2012). Marksçı Estetik Toplumsal Gerçeklik. İstanbul: Doruk Yayınları.
 • Andy_Warhol. (2021, 2 2). tr.wikiquote.org/wiki/: https://tr.wikiquote.org/wiki/Andy_Warhol#:~:text=Herkes%20bir%20g%C3%BCn%2015%20dakikal%C4%B1%C4%9F%C4%B1na,fikir%20oldu%C4%9Funu%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCnd%C3%BC%C4%9F%C3%BC%20%C5%9Feyleri%20%C3%BCretendir. adresinden alındı
 • art-nouveau-akimi-sanatcilari-ve-eserleri. (2021, 2 4). www.leblebitozu.com/: http://www.leblebitozu.com/art-nouveau-akimi-sanatcilari-ve-eserleri/ adresinden alındı Arts-and-Crafts-Sanat-Akimi. (2021, 2 4). tasarimakademi.org: https://www.tasarimakademi.org/arts-and-crafts-sanat-akimi.html adresinden alındı Bauhaus. (2021, 2 4). tr.wikipedia.org: https://tr.wikipedia.org/wiki/Bauhaus adresinden alındı
 • dada-manifestolari. (2020, 1 31). etilen.net: https://etilen.net/tag/dada-manifestolari/ adresinden alındı
 • de-stijl. (2021, 2 4). www.grafikerler.net: https://www.grafikerler.net/de-stijl-t17931.html adresinden alındı
 • Fidan, B. (2021, 1 31). logo-ne-zaman-yenilenir. www.bulentfidan.com.tr: https://www.bulentfidan.com.tr/single-post/2019/07/27/logo-ne-zaman-yenilenir adresinden alındı
 • Gestalt Psikolojisi. (2021, 2 5). tr.wikipedia.org: https://tr.wikipedia.org/wiki/Gestalt_psikolojisi adresinden alındı
 • M, & Kagan, M. (1993). Estetik ve Sanat Dersleri (çeviren Aziz Çalışlar). Ankara: İmge Kitapevi.
 • Meggs, P. B. (1998). A History of Graphic Design. New York: John Wiley & Sons, inc.
 • Pektaş, H. (2021, 2 5). Marka, Amblem, Logotype. www.hasippektas.com: http://www.hasippektas.com/Ders%20Notu/Marka,%20Amblem%20ve%20Logotayp.pdf adresinden alındı
 • Tunalı, İ. (1996). Grek Estetik'i ve Güzellik Felsefesi. İstanbul: Remzi Kitapevi.