Turan ASAN

DİJİTAL ÇAĞIN YENİ TREND ESTETİĞİNDE REVİZYONDAN GEÇEN OTOMOBİL LOGO TASARIMLARININ İNCELENMESİ

EXAMINATION OF THE CAR LOGOS THAT HAS BEEN REVISED UNDER THE AESTHETICS OF THE DIGITAL AGE

İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi

2021-Cilt: 9 - Sayı: 19

32-66

Grafik, Logo, Sembol, Marka, Dijital Çağ, Revizyon

Graphics, Logo, Symbol, Brand, Digital Age, Revision

6921

Benzer Makaleler

Erken Çocuklukta Dijital Bağımlılıkla Mücadele Projesi Kapsamında Ebeveynlerin Çocuklarının Dijital Medya Kullanımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Hatice AYAR, Nurgül BULUT, Zehra GELİCİ

DİJİTAL ÇAĞDAKİ YENİ EĞİLİMLER BAĞLAMINDA YAPILAN AMBLEM/LOGO TASARIM TRENDLERİ

Uluslararası Disiplinlerarası ve Kültürlerarası Sanat

Hüseyin UZUNTAŞ, Yrd. Doç. Dr. Tarık YAZAR

Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Üç Boyutlu İşaretlerin Korunmasına Yaklaşımı

İstanbul Hukuk Mecmuası

Alptekin KÖKSAL

Farklı Bölümlerden Gelen Öğrencilerin, “Desen” Ve “Grafik Desen” Eğitiminde Karşılaştıkları Zorluklar: Bursa Uludağ ve Kastamonu Üniversitesi Modelleri

Uluslararası Sanat Tasarım ve Eğitim Dergisi

Evrim SIRMALI, Güllü YAKAR

MARKA GÜVENİNİN MARKA EVANGELİZMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GÜZELLİK VE KİŞİSEL BAKIM SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi

Baran ARSLAN, Yonca BAKIR

Dijital Ekonomiye Geçişte Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Abdullah BALLI

Spor Tüketicilerinin Marka Tatmini ve Marka Sadakati İlişkisi: Marka Güveni, Marka Duygusu ve Marka İmajının Aracılık Etkisi

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi

Mikail KAZAN, Halil Erdem AKOĞLU, Ercan POLAT

Müslüman Tüketicilerin Başka Bir Müslüman Ülkedeki Helal Logolu Ürünlere Yönelik Tutum ve Satın Alma Davranışı Üzerine Bir Araştırma

Sosyal Mucit Academic Review

Volkan TEMİZKAN