Antik Çağ’da Beslenme ve Damak Tadı, yazar Ali Güveloğlu (İstanbul: Pinhan Yayıncılık, Aralık 2018)

Beslenme, insanoğlunun en temel ihtiyaçlarından birisidir. Bu ihtiyaç, tarih boyunca türlü şekillerle giderilmiş; kimisi varlığını sürdürürken kimisi de yok olup gitmiştir. Dolayısıyla beslenmenin bilinen en eski dönemlerde nasıl yapıldığı, sanatsallığı, sıhhîliği yahut damak tadına uygunluğu merak konusu olmuştur. Bu bağlamda Ali Güveloğlu beslenmenin birden çok alanla ilişkisinin bulunduğundan hareketle, Antik Çağ’da Beslenme ve Damak Tadı adlı eserini kaleme almıştır. Antik dönemin kurucu özelliği de dikkate alındığında bu eser, çağdaş veya ardıl civar topluluklar ve medeniyetler için de dikkate değerdir.

A Review of Antik Çağ’da Beslenme ve Damak Tadı by Ali Güveloğlu (İstanbul: Pinhan Yayıncılık, December 2018)

Nutrition is one of the most basic needs of human beings. This need has been met in various ways throughout history; while some survived, some perished. Therefore, it has been a matter of curiosity about how the nutrition was made in the earliest times, its artisticness, healthiness or suitability to the taste of the palate. In this context, Ali Güveloğlu wrote his work named Nutrition and Taste in the Ancient Age, considering that nutrition has a relationship with more than one area. Considering the founding characteristic of the ancient period, this work is also noteworthy for contemporary or successive surrounding communities and civilizations.

Kaynak Göster

ISNAD Uç, Muhammed . "Antik Çağ’da Beslenme ve Damak Tadı, yazar Ali Güveloğlu (İstanbul: Pinhan Yayıncılık, Aralık 2018)". İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi 6 / 1 (Haziran 2021): 279-284 .