Selim Deringil, 19. Yüzyıl Osmanlı Devleti’nde İhtida ve İrtidad, İstanbul: İletişim Yayınları, 2017, 384 s.

Hristiyanlıktan İslâm’a geçiş [ihtida] meselesi, üzerinde uzun yıllardan beri çalışılmakta olan bir konu. Ancak bu meselenin bilhassa Osmanlı Devleti örneğinde tahdit edilmiş bir halde incelenmesinin son çeyrek yüzyılla sınırlı olduğunu belirtmek gerekir. Osmanlı Devleti’nde ihtida meselesini tartışan ilk çalışmalardan birisi olan Anton Minkov’un 2004 yılında yayımlanan Conversion to Islam in the Balkans: Kisve Bahası Petitions and Ottoman Social Life, 1670-1730 (Leiden, Boston: Brill) başlığını taşıyan eseri, on yedinci yüzyılın sonu ve on sekizinci yüzyılın ilk yarısında İslâmiyet’i kabul eden Balkan Hıristiyanlarının bir Müslüman gibi görünmeleri için gerekli olan yeni kıyafetlerini alabilmek maksadıyla yetkili makamlara yaptıkları başvuruların ispatı olan dilekçeler kullanılarak yapılmış önemli bir incelemedir

___

APA Yolcu, C. (2018). Selim Deringil, 19. Yüzyıl Osmanlı Devleti’nde İhtida ve İrtidad, İstanbul: İletişim Yayınları, 2017, 384 s. . İnsan ve Toplum , 8 (3) , 136-140 .