Abdullah Mesud Küçükkalay, Antik Yunan’dan 16. Yüzyıla Adil Fiyat, İstanbul: Ötüken Yayınları, 2017, 268 s.

Fiyat konusu, iktisadın en temel konularındandır. Bu yüzden iktisadi düşüncelerin fiyat konusundaki görüşler ile ayırt edilebileceğini söylemek yanlış olmaz. Modern ekonomiler öncesinde tartışılan önemli konular arasında yer alan adil fiyat düşüncesi, Eski Yunan’a kadar götürülmekle birlikte konunun özellikle Orta Çağ’da, İslam dünyasında ve Batı’da yoğun olarak tartışıldığı görülmektedir.
Anahtar Kelimeler:

Fiyat, Orta Çağ, Antik Yunan

___

APA Bal, F. (2018). Abdullah Mesud Küçükkalay, Antik Yunan’dan 16. Yüzyıla Adil Fiyat, İstanbul: Ötüken Yayınları, 2017, 268 s. . İnsan ve Toplum , 8 (3) , 153-157 .