Tüketim Bağlamında Dijital Kadın Dergilerinde HaberReklam İlişkisi: Marie Claire Türkiye Örneği

Toplumu bilgilendiren önemli mecralardan olan kadın dergileri özellikle magazinleşmeden dolayı reklam aracına dönüşmüştür. Bu durum dergilerin içeriklerini olumsuz etkileyerek içeriğin önüne geçmekte ve tüketime yönlendirmektedir. Bu çalışmada da başlıklar üzerinden iç içe geçmiş haber-reklam ilişkisi incelenmektedir. Çalışmada araştırma için köklü bir geçmişe sahip olması ve çok sayıda ülkede yayınlanmasından dolayı Marie Claire Dergisi seçilmiştir. Çalışma Marie Claire’in dijital ortamda yayınlanan 2016 yılındaki on iki sayısı ile sınırlandırılmıştır. İçerik analizi ve betimsel tarama yöntemleri kullanılarak hazırlanan çalışmada haber-reklam ilişkisine odaklanılmaktadır. On iki sayının bütün sayfalarının çalışmaya dahil edildiği araştırmada nitel ve nicel olarak derginin reklam ve haber sayıları da ele alınmıştır. Araştırma sonucunda haberlerde genellikle tüketimi özendiren başlıkların kullanıldığı görülmüştür.

News-Advertisement Relationship in Digital Women’s Magazines in the Context of Consumption: Sample of Marie Claire Turkey

Women’s magazines which are among the important mediums informing society have turned into an advertisement tool especially due to tabloidization. This situation affects the content of magazines negatively precluding the content and directs people toward consumption. In this study, the interwoven newsadvertisement relationship was examined on the basis of topics. In the study, Marie Claire Magazine was chosen for the investigation because it has a deep-rooted background and is issued in many countries. The study was limited to Marie Claire’s twelve issues from 2016 which were published on the digital media. In the study which was prepared using content analysis and descriptive analysis methods, the news-advertisement relationship was focused. In the investigation in which all pages of the twelve issues were included, advertisement and news numbers were also handled both qualitatively and quantitatively. As a result of the study, it was seen that titles encouraging consumption were often used in the news.

___

Akyüz, A. (2011). TV Reklamlarından Kaçınma: Davranışsal ve Mekanik Kaçınmaya Etki Eden Faktörler. Öneri Dergisi, 9(35), ss. 143-151.

Aydın, G. A. (2016). Popüler Kültür ve Reklam İlişkisi: Basılı Reklamlarda 14 Şubat Sevgililer Günü. Global Media Journal: Turkish Edition, 6(12). ss. 387- 410.

Aydın, G. A. (2018). Gösterişçi Tüketim ve Reklam İlişkisi: Akıllı Telefon Reklamları Üzerine Bir Değerlendirme. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 2018(46). ss. 123-140.

Elele Dergisi. (Ekim 2013). Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. Featherstone, M. (1996). Postmodernizm ve Tüketim Kültürü. Çev: Mehmet Küçük, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

Güleç, C. (2015). Thorstein Veblen ve Gösterişçi Tüketim Kavramı. Erciyes Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 38 (1), ss. 62-82.

Hız, G. (2009). Gelişmekte Olan Ülkelerde Gösterişçi Tüketim: Türkiye ile İlgili Bir Araştırma (Muğla Örneği). Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.

İnce, M. (2018). Pozitif Düşünce ve İletişim. Ankara: Elips Kitap.

Karabaş, S. (2013). Pazarlama iletişim aracı olarak tüketicilerin reklam denetimine karşı tutumları: Reklam etiği. Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 3(1), 143-157.

Marie Claire Dergisi. (Ocak 2016). Group Medya.

Marie Claire Dergisi. (Şubat 2016). Group Medya.

Marie Claire Dergisi. (Mart 2016). Group Medya.

Marie Claire Dergisi. (Nisan 2016). Group Medya.

Marie Claire Dergisi. (Mayıs 2016). Group Medya.

Marie Claire Dergisi. (Haziran 2016). Group Medya.

Marie Claire Dergisi. (Temmuz 2016). Group Medya.

Marie Claire Dergisi. (Ağustos 2016). Group Medya.

Marie Claire Dergisi. (Eylül 2016). Group Medya.

Marie Claire Dergisi. (Ekim 2016). Group Medya.

Marie Claire Dergisi. (Kasım 2016). Group Medya.

Marie Claire Dergisi. (Aralık 2016). Group Medya.

Mutlu, E. (1998). İletişim Sözlüğü. Bilim ve Sanat Yayınları, İstanbul.

Odabaşı, Y. (1999). Tüketim Toplumu. Sistem Yayıncılık, İstanbul.

Özcan, B. (2007). Rasyonel Satın Alma ve Boş Zaman Sürecine Ait Alışveriş Eylemlerinin Birlikte Sergilendikleri Mekânlar: Alışveriş Merkezleri, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (2), ss. 39-68.

Özçam, D., Bilgin, F.Z., (2012). Satınalma Davranışında Reklamın ve Reklam Türlerinin Önemi ve Etik Algısı. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 1, ISSN: 1309 -8039, ss.65-74.

Üstün, B., Tutal, O. (2008). Tüketim Alışkanlıklarındaki Değişimler ve Bu Değişimlerin Alışveriş Mekânlarına Etkisinin Eskişehir Örneğinde İrdelenmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (2), ss. 259-281.

https://www.elele.com.tr/guzellik/cilt-bakimi/kusurlu-olmanin-dayanilmazguzelligi (Erişim: 10.03.2019).

https://vogue.com.tr/bakim/diorun-yeni-parfumu-joyun-yuzu-jenniferlawrence (Erişim: 30.04.2019).

https://vogue.com.tr/trend/gozler-ustunde-vahsi-cazibe-cat-eye/2 (Erişim: 27.02.2019).

https://www.elele.com.tr/guzellik/makyaj/yazin-en-civiltili-ayindayiz (Erişim: 30.08.2019).

http://www.cosmopolitanturkiye.com/guzellik/2017/01/10/onlarin-hepsibestseller (Erişim: 30.08.2019).

https://www.elle.com.tr/galeri/extra/mangoya-ilham-veren-kadinlar#1 (Erişim: 30.01.2019).

http://www.harpersbazaar.com.tr/lifestyle/2018/07/20/francesco-maccapanimissoniden-renklerin-mutfagi (Erişim: 30.08.2019).

http://maisonfrancaise.com.tr/dekorasyon/mutlu-mekanlar-mutlu-evlersaloni-mobilya.html (Erişim: 30.01.2019).

http://www.womenshealth.com.tr/spor-sutyeni-rehberi/ (Erişim: 30.01.2019).

https://www.menshealth.com.tr/koltugu-kullanarak-kas-yapin/ (Erişim: 30.02.2019).

http://www.marieclaire.com.tr/ (Erişim: 30.03.2019).

http://www.wikizero.co/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEu b3JnL3dpa2kvTWFyaWVfQ2xhaXJl (Erişim: 30.04.2019).

___