Küresel Finansal Şokların Makroekonomik Dalgalanmalar ve Kamu Borcu Üzerindeki Rolü: Türkiye Örneği

Maliye politikalarını tasarlarken dikkate alınması gereken önemli unsurlardan birisi küresel finansal koşullardır. Küresel finansal koşullar dışa açık gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımlarını ve yatırımları etkiler. Küresel finansal koşulların iyi olduğu dönemlerde özellikle gelişmekte olan ülkelerin varlıklarına yönelik yatırımlar artmaktadır. Dolayısıyla pozitif küresel finansal koşulların varlığı gelişmekte olan ülkelerin borçlanma miktarını, maliyetini ve borç yapısını etkilemektedir. Küresel finansal koşullardaki bozulma ise tıpkı 2008 küresel finansal krizi ve 2020 COVID-19 pandemisinde olduğu gibi ülke ekonomileri üzerinde bozucu etkilere neden olmaktadır. Küresel finansal koşullar, kamu maliyesinin önemli bir bileşenidir ve kamu borcu üzerinde önemli bir rol oynamaktadır. Bir vektör otoregresif (VAR) modeli kullanan bu çalışma, 2003:1'den 2020:12'ye kadar küresel finansal risk şoklarının makroekonomik dalgalanmalar ve kamu borcu üzerindeki rolünü Türkiye için incelemeye çalışmaktadır. Analiz sonuçları, küresel finansal risklerdeki pozitif standart sapmalık bir şokun kamu borcunu artırdığını göstermiştir. Bulgular, kamu borcunun küresel risk şokuna duyarlı olduğuna işaret etmektedir. Küresel finansal koşullar, dönem sonunda (2 yıl) kamu borcundaki değişikliklerin yaklaşık %12'sini oluşturmaktadır. Bu çalışmanın bulguları küresel finansal risk şoklarının makroekonomik dalgalanmalar üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu da göstermiştir. Bu bulgular, Türkiye'nin dış şoklara karşı kırılganlığının azaltılmasının kamu borcunun sürdürülebilirliği için kilit bir politika önceliği olduğunu ima etmektedir. Çünkü ülkenin dış şoklara duyarlılığı, bir kamu borcu krizi olasılığını artırabilir. Borç sürdürülebilirliği konusundaki endişelerden kaçınmak için, kamu borcundaki yabancı para cinsinden yükümlülüklerin payı azaltılmalıdır.

The Role of Global Financial Risk Shocks on Macroeconomic Fluctuations and Government Debt: The Case of Türkiye

Global financial conditions are one of the key elements that should be considered while formulating fiscal policy. Investments and capital inflows to small open emerging economies are impacted by global financial conditions. Investments in the assets of emerging economies rise during times of favorable global financial circumstances. Thus, the amount of borrowing, the cost of borrowing, and the debt structure of emerging economies are all impacted by the existence of favorable global financial conditions. In contrast, similar to the COVID-19 pandemic in 2020 and the 2008 global financial crisis, the worsening in global financial conditions has a negative impact on emerging economies. Global financial conditions are an important component of public finance and play a significant role in government debt. This study attempts to investigate the impact of global financial shock risks on macroeconomic fluctuations and government debt in Türkiye from 2003:1 to 2020:12 using a vector autoregressive model. The results of the analysis showed that a positive shock in global financial risks increases government debt. The findings pointed out that the government debt is sensitive to global shock risk. Global financial conditions account for approximately 12% of changes in government debt at the end of two years. The findings of this study also indicated that global financial shock risks have a significant impact on macroeconomic fluctuations. These findings imply that reducing vulnerability of Türkiye to external shocks is a key policy priority for the sustainability of government debt. Because the country's sensitivity to external shocks may enhance the likelihood of a government debt crisis. To avoid concerns about debt sustainability, the share of foreign currency liabilities in government debt should be reduced.

___

 • Agenor, P.-R., Aizenman, J., & Hoffmaister, A. W. (2008). External shocks, bank lending spreads, and output fluctuations. Review of InternationalEconomics, 16(1), 1-20. https://doi.Org/10.1111/j.1467-9396.2007.00658.x google scholar
 • Aizenman, J., Hutchison, M., & Jinjarak, Y. (2013). What is the risk of European sovereign debt defaults? Fiscal space, CDS spreads and market pricing of risk. Journal ofInternational Money and Finance, 34, 37-59. https:// doi.org/10.1016/j.jimonfin.2012.11.011 google scholar
 • Akıncı, Ö. (2013). Global financial conditions, country spreads and macroeconomic fluctuations in emerging countries. Journal ofInternational Economics, 91(2), 358-371. https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2013.07.005 google scholar
 • Beber, A., Brandt M., W., & Kavajecz K. A. (2009). Flight-to-quality or flight-to-liquidity? Evidence from the Euro-Area bond market. The Review ofFinancial Studies, 22 (3), 925-957. http://www.jstor.org/stable/30225681 google scholar
 • Bekkour, L., Jin, X., Lehnert T., Rasmouki, F., Wolff, C. (2015). Euro at risk: The impact of member countries’ credit risk on the stability of the common currency. Journal of Empirical Finance, 33, 67-83. https://doi. org/10.1016/j.jempfin.2015.06.004 google scholar
 • Blanchard O., Dell’Ariccia, G., & Mauro, P. (2010). Rethinking macroeconomic policy. IMF Staff Position Note SPN/10/03, International Money Fund. google scholar
 • Blanchard O., Dell’Ariccia, G, & Mauro, P. (2013). Rethinking macroeconomic policy II: Getting granular. IMF Staff Discussion Note SDN/13/03, International Money Fund. google scholar
 • Cecchetti, S. G., Mohanty, M. S., & Zampolli, F. (2011). The real effects of debt. BIS Working Paper 352, Bank for International Settlements, Basel. google scholar
 • Choi, S. (2018). The impact of US financial uncertainty shocks on emerging market economies: An international credit channel. Open Econ Rev, 29, 89-118. https://doi.org/10.1007/s11079-017-9471-y google scholar
 • Ciarlone, A., Piselli, P., & Trebeschi, G. (2009). Emerging markets’ spreads and global financial conditions. Int. Fin. Markets, Inst. and Money, 19(2009), 222-239. https://doi.org/10.1016/j.intfin.2007.11.003 google scholar
 • Eichengreen, B., Rose, A. K., & Wyplosz, C. (1995). Exchange market mayhem: the antecedents and aftermath of speculative attacks. Economic policy, 10(21), 249-312. https://doi.org/10.2307/1344591 google scholar
 • Frankel, J. A., & Rose, A. K. (1996). Currency crashes in emerging markets: An empirical treatment. Journal of International Economics, 41(3-4), 351-366. https://doi.org/10.1016/S0022-1996(96)01441-9 google scholar
 • Garda-Herrero A., & Ordz, A. (2006). The role of global risk aversion in explaining sovereign spreads. Brookings Institution Press, 7(1), 125-155. https://www.jstor.org/stable/20065508 google scholar
 • Gürel, S. P. (2021). How the macroeconomic conditions and the global risk factors affect sovereign CDS spreads? New evidence from Turkey. Business & Management Studies: An International Journal, 9(2), 547-560. https:// doi.org/10.15295/bmij.v9i2.1800 google scholar
 • Hilscher, J., & Nosbusch, Y. (2010). Determinants of sovereign risk: Macroeconomic fundamentals and the pricing of sovereign debt. Review ofFinance, 14(2), 235-262. https://doi.org/10.1093/rof/rfq005 google scholar
 • Horvath, J., & Zhong, J. (2019). Unemployment dynamics in emerging countries: Monetary policy and external shocks. Economic Modelling, 76 (January), 31-49. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2018.07.017 google scholar
 • Hui, C. H., & Fong, T. P. W. (2015). Price cointegration between sovereign CDS and currency option markets in the financial crises of 2007-2013. International Review of Economics and Finance, 40(April 2010), 174-190. https://doi.org/10.1016/j.iref.2015.02.011 google scholar
 • IMF (2021). Fiscal monitor, April 2021. International Money Fund. Retrieved from IMF website: https://www.imf. org/en/Publications/FM/Issues/2021/03/29/fiscal-monitor-april-2021 google scholar
 • IMF (2022). Global financial stability report navigating the high-inflation environment. Oct 2022. International Money Fund. Retrieved from IMF website: https://www.imf.org/en/Publications/GFSR/Issues/2022/10/11/ global-financial-stability-report-october-2022 google scholar
 • Köse. M., A., Nagle, P., Ohnsorge, F., & Sugawara, N. (2021). Global waves of debt: Causes and consequences. Washington, DC: World Bank. google scholar
 • Köse, M. A., Ohnsorge, F. L., Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2022). The aftermath of debt surges. Annual Review of Economics, 14, 637-663. https://doi.org/10.1146/annurev-economics-051420-015343 google scholar
 • Kumar, M., Moorthy, U., & Perraudin, W. (2003). Predicting emerging market currency crashes. Journal of Empirical Finance, 10(4), 427-454. https://doi.org/10.1016/S0927-5398(02)00068-3 google scholar
 • Lian, W., Presbitero, F. A., & Wiriadinata, U. (2020). Public debt and r-g at risk. IMF Working Paper WP/20/137, International Money Fund. google scholar Lodge, M., & Manu, A. (2022). EME financial conditions: Which global shocks matter? Journal of International Money and Finance. 120 (February), 1-17. https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2021.102479 google scholar
 • Mankiw, G. (2019). Macroeconomics. Macmillan Higher Education (10th): New York. google scholar
 • Özatay, F., Özmen, E., & Şahinbeyoğlu, G. (2009). Emerging market sovereign spreads, global financial conditions and U.S. macroeconomic news, Economic Modelling, 26(2), 526-531. https://doi.org/10.1016/j. econmod.2008.10.008 google scholar
 • Pan, J., & Singleton, K. J. (2008). Default and recovery implicit in the term structure of sovereign CDS spreads. Journal of Finance, 63(5), 2345-2384. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2008.01399.x google scholar
 • Reinhart, C. M., & Rogoff, K. (2011). From financial crash to debt crisis. American Economic Review, 101 (5): 1676-1706. https://doi.org/10.1257/aer.101.5.1676 google scholar
 • Rogoff, K. (2022). Emerging market sovereign debt in the aftermath of the pandemic. Journal of Economic Perspectives, 36 (4), 147-66. https://doi.org/10.1257/jep.36.4.147 google scholar
 • Uribe, M., & Yue, V. Z. (2006). Country spreads and emerging countries: Who drives whom? Journal of International Economics, 69(1 SPEC. ISS.), 6-36. https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2005.04.003 google scholar
 • Wang, A. T., Yang, S. Y., & Yang, N. T. (2013). Information transmission between sovereign debt CDS and other financial factors: The case of Latin America. North American Journal of Economics and Finance, 26, 586-601. https://doi.org/10.1016/j.najef.2013.02.023 google scholar
 • Yared, P. (2019). Rising government debt: Causes and solutions for a decades-old trend. Journal of Economic Perspectives, 33 (2): 115-40. https://doi.org/10.1257/jep.33.2.115 google scholar
 • Yıldırım, Z. (2016). Global financial conditions and asset markets: Evidence from fragile emerging economies. Economic Modelling, 57, 208-220. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2016.04.018 google scholar

___

Bibtex @araştırma makalesi { iuipad1112862, journal = {Journal of Economic Policy Researches}, eissn = {2148-3876}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2023}, volume = {10}, number = {2}, pages = {337 - 360}, doi = {10.26650/JEPR1112862}, title = {The Role of Global Financial Risk Shocks on Macroeconomic Fluctuations and Government Debt: The Case of Türkiye}, key = {cite}, author = {Kasal, Süleyman} }
APA Kasal, S. (2023). The Role of Global Financial Risk Shocks on Macroeconomic Fluctuations and Government Debt: The Case of Türkiye . Journal of Economic Policy Researches , 10 (2) , 337-360 . DOI: 10.26650/JEPR1112862
MLA Kasal, S. "The Role of Global Financial Risk Shocks on Macroeconomic Fluctuations and Government Debt: The Case of Türkiye" . Journal of Economic Policy Researches 10 (2023 ): 337-360 <
Chicago Kasal, S. "The Role of Global Financial Risk Shocks on Macroeconomic Fluctuations and Government Debt: The Case of Türkiye". Journal of Economic Policy Researches 10 (2023 ): 337-360
RIS TY - JOUR T1 - Küresel Finansal Şokların Makroekonomik Dalgalanmalar ve Kamu Borcu Üzerindeki Rolü: Türkiye Örneği AU - SüleymanKasal Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.26650/JEPR1112862 DO - 10.26650/JEPR1112862 T2 - Journal of Economic Policy Researches JF - Journal JO - JOR SP - 337 EP - 360 VL - 10 IS - 2 SN - -2148-3876 M3 - doi: 10.26650/JEPR1112862 UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi The Role of Global Financial Risk Shocks on Macroeconomic Fluctuations and Government Debt: The Case of Türkiye %A Süleyman Kasal %T The Role of Global Financial Risk Shocks on Macroeconomic Fluctuations and Government Debt: The Case of Türkiye %D 2023 %J Journal of Economic Policy Researches %P -2148-3876 %V 10 %N 2 %R doi: 10.26650/JEPR1112862 %U 10.26650/JEPR1112862
ISNAD Kasal, Süleyman . "The Role of Global Financial Risk Shocks on Macroeconomic Fluctuations and Government Debt: The Case of Türkiye". Journal of Economic Policy Researches 10 / 2 (Ağustos 2023): 337-360 .
AMA Kasal S. The Role of Global Financial Risk Shocks on Macroeconomic Fluctuations and Government Debt: The Case of Türkiye. JEPR. 2023; 10(2): 337-360.
Vancouver Kasal S. The Role of Global Financial Risk Shocks on Macroeconomic Fluctuations and Government Debt: The Case of Türkiye. Journal of Economic Policy Researches. 2023; 10(2): 337-360.
IEEE S. Kasal , "The Role of Global Financial Risk Shocks on Macroeconomic Fluctuations and Government Debt: The Case of Türkiye", , c. 10, sayı. 2, ss. 337-360, Ağu. 2023, doi:10.26650/JEPR1112862
İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi
 • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
 • Yayıncı: İstanbul Üniversitesi

19.7b5.2b