3,5-diamino-1,2,4-triazole Molekülünün Titreşim Frekanslarının ve Moleküler Parametrelerinin Üzerine Çözücü Etkilerinin bir DFT ve FT-IR Çalışması

Bu çalışmada, 3,5-diamino-1,2,4-triazole (Guanazole) anti tümör ajanın yapısal ve spektroskopik özellikleri üzerine çözücü etkileri araştırıldı. Çözücü ortamlar içerisinde optimize edilmiş moleküler yapılar elde edildi. Guanazole’nin konformasyonel yapıları gaz fazda incelendi ve nispi nüfus analizleri Boltzmann dağılımı kullanılarak elde edildi. Ayrıca, Guanazole’nin deneysel FT-IR spektrumu kaydedildi. Ek olarak titreşim frekansları ve şiddetler optimize yapılar kullanılarak her bir çözücü ortam için hesaplandı ve deneysel veriler ile kıyaslandı. Hesaplamamalarda Yoğunluk Fonksiyoneli Teorisi ve 6311++G(d, p) temel seti kullanıldı. Saf Guanazole’nin deneysel IR spektrumundan yola çıkılarak, Guanazole’nin katı fazda dimer yapıda olduğu belirlendi. Bu yüzden dimer yapı için detaylı incelemeler yapıldı.

An FT-IR and DFT Study of Solvent Effects on Molecular Parameters and Vibrational Frequencies of 3,5-diamino-1,2,4-triazole

In this paper, solvent environments effects on structural and spectroscopic properties of 3,5-diamino-1,2,4-triazole (Guanazole) antitumor agent have been investigated. Optimized molecular structures were obtained in solvent media. Conformational structures of Guanazole in the gas phase were investigated and the relative population distributions of the conformations were obtained using the Boltzmann distribution. Moreover, the experimental FT-IR spectrum of Guanazole were recorded. In addition, vibrational frequencies and its intensities were calculated for each environment by using of optimized structures and they compared with the experimental data. Density Functional Theory and 6311++G (d,p) basis set were used in the theoretical calculations. Based on the solid phase IR spectrum of pure Guanazole, it was seen that Guanazole is dimeric structure in solid phase. For this reason, the dimer structure of Guanazole has been investigated in detail.

Kaynakça

Aurkie R, Mitra S, Rosair GM, 2008. A novel hydroxo-bridged cyclic tetranuclear copper (II) complex using the guanazole ligand: Synthesis, crystal structure and thermal analysis, Inorganic Chemistry Communications 11: 1256-1259.

Bilkan MT, 2017. Structural and spectroscopic studies on dimerization and solvent-ligand complexes of Theobromine, Journal of Molecular Liquids, 238: 523-532.

Dave C, Paul MA, Rustum YM, 1978. Studies on the selective toxicity of guanazole in mice, European Journal of Cancer, 14: 33-40. Dennington RD, Keith TA, Millam JM, 2008. GaussView 5, Gaussian, Inc.

Frisch MJ, Trucks GW, Schlegel HB, Scuseria GE, Robb MA, Cheeseman JR, Montgomery JA, Jr., Vreven T, Kudin KN, Burant JC, et all, 2004. Gaussian, Inc., Gaussian 03, Revision D.01, Wallingford CT.

Jamróz MH, 2004. Vibrational Energy Distribution Analysis VEDA 4, Warsaw.

Guennoun L, Jastimi JE, Guédira F, Marakchi K, Kabbaj OK, Hajji AE, Zaydoun S, 2011. Molecular geometry and vibrational studies of 3, 5-diamino-1, 2, 4-triazole using quantum chemical calculations and FT-IR and FT-Raman spectroscopies, Spectrochimica Acta Part A, 78: 347-353.

Haixiang Z, Dong Y, Liu H, 2016. Two new luminescent Zn (II) compounds constructed from guanazole and aromatic polycarboxylate ligands, Journal of Molecular Structure, 1105: 112-117.

Ho JA, Pickens CV, Gamscik MP, Colvin OM, Ware RE, 2003. In vitro induction of fetal hemoglobin in human erythroid progenitor cells, Experimental hematology, 31: 586-591.

Kumar VK, Keresztury G, Sundius T, Xavier RJ, 2005. Hydrogen bonding and molecular vibrations of 3, 5-diamino-1, 2, 4-triazole, Spectrochimica Acta Part A, 61: 261-267.

Miertuš S, Scrocco E, Tomasi J, 1981. Electrostatic interaction of a solute with a continuum. A direct utilizaion of AB initio molecular potentials for the prevision of solvent effects, Chemical Physics, 55: 117-124.

Penglei C, Li X, 2015. Construction of two new Zn (II)-guanazole frameworks via varying organic carboxylate ligands, Journal of Molecular Structure, 1081: 182-186.

Starova GL, Frank-Kamanetskaya OV., Shibanova EF, Lopyrev VA, Voronkov МG, Makarskii VV, 1979. X-ray diffraction examination of the molecular structure of guanazole (3,5-diamino-ih-i,2,4-triazole), Khimiya Geterotsiklicheskikh Soedinenii, 10: 1422-1423.

Suter W, Romagna F, 1990. DNA repair induced by various mutagens in rat hepatocyte primary cultures measured in the presence of hydroxyurea, guanazole or aphidicolin, Mutation Research/Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis, 231: 251-264.

Xin Z, Jie Y, Rosenberg MR, Wan J, Zeng S, Cui W, Xiao Y, Li Z, Tu Z, Casarotto MG, Hu W, 2012. Design and synthesis of pinanamine derivatives as anti-influenza A M2 ion channel inhibitors, Antiviral research, 96:91-99.

Vick JA, Herman EH, 1970. Cardiovascular effects of Guanazole, Toxicology and applied pharmacology, 16:108-119.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { jist407841, journal = {Journal of the Institute of Science and Technology}, issn = {2146-0574}, eissn = {2536-4618}, address = {}, publisher = {Iğdır Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {85 - 93}, doi = {10.21597/jist.407841}, title = {An FT-IR and DFT Study of Solvent Effects on Molecular Parameters and Vibrational Frequencies of 3,5-diamino-1,2,4-triazole}, key = {cite}, author = {Bilkan, Mustafa Tuğfan} }
APA Bilkan, M . (2018). An FT-IR and DFT Study of Solvent Effects on Molecular Parameters and Vibrational Frequencies of 3,5-diamino-1,2,4-triazole . Journal of the Institute of Science and Technology , 8 (1) , 85-93 . DOI: 10.21597/jist.407841
MLA Bilkan, M . "An FT-IR and DFT Study of Solvent Effects on Molecular Parameters and Vibrational Frequencies of 3,5-diamino-1,2,4-triazole" . Journal of the Institute of Science and Technology 8 (2018 ): 85-93 <
Chicago Bilkan, M . "An FT-IR and DFT Study of Solvent Effects on Molecular Parameters and Vibrational Frequencies of 3,5-diamino-1,2,4-triazole". Journal of the Institute of Science and Technology 8 (2018 ): 85-93
RIS TY - JOUR T1 - An FT-IR and DFT Study of Solvent Effects on Molecular Parameters and Vibrational Frequencies of 3,5-diamino-1,2,4-triazole AU - Mustafa Tuğfan Bilkan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.21597/jist.407841 DO - 10.21597/jist.407841 T2 - Journal of the Institute of Science and Technology JF - Journal JO - JOR SP - 85 EP - 93 VL - 8 IS - 1 SN - 2146-0574-2536-4618 M3 - doi: 10.21597/jist.407841 UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi An FT-IR and DFT Study of Solvent Effects on Molecular Parameters and Vibrational Frequencies of 3,5-diamino-1,2,4-triazole %A Mustafa Tuğfan Bilkan %T An FT-IR and DFT Study of Solvent Effects on Molecular Parameters and Vibrational Frequencies of 3,5-diamino-1,2,4-triazole %D 2018 %J Journal of the Institute of Science and Technology %P 2146-0574-2536-4618 %V 8 %N 1 %R doi: 10.21597/jist.407841 %U 10.21597/jist.407841
ISNAD Bilkan, Mustafa Tuğfan . "An FT-IR and DFT Study of Solvent Effects on Molecular Parameters and Vibrational Frequencies of 3,5-diamino-1,2,4-triazole". Journal of the Institute of Science and Technology 8 / 1 (Mart 2018): 85-93 .
AMA Bilkan M . An FT-IR and DFT Study of Solvent Effects on Molecular Parameters and Vibrational Frequencies of 3,5-diamino-1,2,4-triazole. Iğdır Üniv. Fen Bil Enst. Der.. 2018; 8(1): 85-93.
Vancouver Bilkan M . An FT-IR and DFT Study of Solvent Effects on Molecular Parameters and Vibrational Frequencies of 3,5-diamino-1,2,4-triazole. Journal of the Institute of Science and Technology. 2018; 8(1): 85-93.
IEEE M. Bilkan , "An FT-IR and DFT Study of Solvent Effects on Molecular Parameters and Vibrational Frequencies of 3,5-diamino-1,2,4-triazole", Journal of the Institute of Science and Technology, c. 8, sayı. 1, ss. 85-93, Mar. 2018, doi:10.21597/jist.407841
Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
  • ISSN: 2146-0574
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Iğdır Üniversitesi

18.1b7.7b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Magnetron Sıçratma Yöntemi ile Büyütülen Elmas Benzeri Karbon Filmlerin Adezyon ve Çoklu-Çizik Test Davranışlarının Araştırılması

Hikmet ÇİÇEK

Farklı Tohum Oranları ve Biçim Zamanlarının Çayır salkım otunun (Poa pratensis L. Geronimo) Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri

Hakkı AKDENİZ, İbrahim HOSAFLİOĞLU, Bilal KESKİN

k- Pell Kuaterniyonlar ve k- Pell-Lucas Kuaterniyonlar Üzerine

Kübra GÜL

Sürdürülebilir ve Yaşanabilir Kentler İçin Yeşil Alanların Kullanımları; Kişiye Tahsisli Kent Bahçeleri

Neslihan DEMİRCAN, İşık SEZEN

Bitki Ekstraktlarının Avrupa Sünesi, Eurygaster maura L. (Hemiptera: Scutelleridae)’nın Erginine Toksisitelerinin Belirlenmesi

Fatma Nur ELMA, Özdemir ALAOĞLU

Yenilebilir Dört Bitki Türünün Fitokimyasal İçeriğinin Miktarsal Tayini için LC-MS/MS Metot Validasyonu

Mustafa Abdullah YILMAZ, Oguz ÇAKIR, Enes ARICA, İsmail YENER, Birol OTLUDİL, Mehmet Hakkı ALMA, Abdulselam ERTAŞ

3,5-diamino-1,2,4-triazole Molekülünün Titreşim Frekanslarının ve Moleküler Parametrelerinin Üzerine Çözücü Etkilerinin bir DFT ve FT-IR Çalışması

Mustafa Tuğfan BİLKAN

Sudaki Pestisit Kalıntılarının Belirlenmesi için GC-NPD Kullanılarak Method Geliştirilmesi ve Validasyonu

Bahar BAYRAK

Organize Surfaktant Yapılar Varlığında Floresin ve Safranin-T Arasındaki Enerji Transferi

Ebru BOZKURT

Farklı Sulama Suyu Tuzluluk Seviyelerinin Bazı Silajlık Sorgum (Sorgum sp.) Çeşitleri Üzerine Etkileri

İbrahim ARAS, Bilal KESKİN