Rozasea Hastalarında Demodex Spp'nin Araştırılması

Amaç: Rozasea, yüz bölgesinde çeşitli klinik bulgularla seyreden, değişik alt tipleri olan ve sebebi tam olarak bilinmeyen kronik enflamatuvar bir cilt hastalığıdır. Demodex spp. rozasea etyolojisinde rol oynadığı düşünülen insan derisinin zorunlu paraziti olan bir akardır. Çalışmanın amacı rozasea tanılı kadın hastalarda demodeks saptanma sıklığını ve rozasea alt tipleri ile parazitin saptanma yoğunluğu arasındaki ilişkiyi saptamaktır. Gereç ve Yöntem: T.C. Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar polikliniklerine Şubat-Aralık 2017 tarihleri arasında rozasea nedeniyle başvuran 27-73 yaş arasındaki 39 kadın hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Hastalardan burun, yanak ve çene derisinden ayrı ayrı olmak üzere birer adet toplamda üç adet örnek standart yüzeyel deri biyopsisi yöntemi ile alınarak ışık mikroskobunda incelenmiştir. Bulgular: Otuz dokuz hastanın 34 (%87,2)'ünde demodeks saptanmıştır. Hastaların 14 (%35,9)'üne eritematotelenjiektatik; 25 (%64,1)'ine papülopüstüler rozasea tanısı konulmuştur. Eritematotelenjiektatik hasta grubundakilerin 11 (%78,5)'inde, papülopüstüler hasta grubundakilerin 23 (%92)'inde demodeks saptanmıştır. İki grup arasında yapılan istatistiksel analizde demodeks yoğunluğu ile rozasea alt tipi arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p=0,276). Sonuç: Rozasea hastalarında demodeks enfestasyonun yüksek oranlarda görülmesi nedeniyle tanıda araştırılması gerektiği akıldan çıkarılmamalıdır. Ayrıca rozasea alt tiplerinde parazitin etkisini ve hastalığın etiyopatogenezini daha iyi ortaya koymak için daha fazla sayıda hasta grubu ile ilave çalışmalar yapılması faydalı olacaktır. 

___

1. Mikkelsen CS, Holmgren HR, Kjellman P, et al. Rosacea: a Clinical Review. Dermatol Reports 2016; 8:6387.

2. van Zuuren EJ, Fedorowicz Z, Carter B, et al. Interventions for rosacea. Cochrane Database Syst Rev 2015; 28:CD003262.

3. Tan J, Berg M. Rosacea: current state of epidemiology. J Am Acad Dermatol 2013; 69:27-35.

4. Tan J, Schöfer H, Araviiskaia E, et al. Prevalence of rosacea in the general population of Germany and Russia -The RISE study. J Eur Acad Dermatol Venereol 2016; 30:428-34.

5. Moustafa F, Hopkinson D, Huang KE, et al. Prevalence of rosacea in community settings. J Cutan Med Surg 2015; 19:149-52.

6. Spoendlin J, Voegel JJ, Jick SS, et al. A study on the epidemiology of rosacea in the U.K. Br J Dermatol 2012; 167:598-605.

7. Abram K, Silm H, Oona M. Prevalence of rosacea in an Estonian working population using a standard classification. Acta Derm Venereol 2010;90:269-73.

8. Chosidow O, Cribier B. Epidemiology of rosacea: updated data. Ann Dermatol Venereol 2011; 138:179-83.

9. Bae YI, Yun SJ, Lee JB, et al. Clinical evaluation of 168 korean patients with rosacea: the sun exposure correlates with the erythematotelangiectatic subtype. Ann Dermatol 2009;b21:243-9.

10. Aldrich N, Gerstenblith M, Fu P, et al. Genetic vs environmental factors that correlate with rosacea: a cohort-based survey of twins. JAMA Dermatol 2015; 151:1213-9.

11. Yorulmaz A, Kulcu SC. Helicobacter pylori and inflammatory skin diseases. World J Dermatol 2015; 4:120-8.

12. Haber R, El Gemayel M. Comorbidities in rosacea: A systematic review and update. J Am Acad Dermatol 2018;78:786-92.

13. Turgut Erdemir A, Gurel MS, Koku Aksu AE, et al. Demodex mites in acne rosacea: reflectance confocal microscopic study. Australas J Dermatol 2017;58:26-30.

14. Yücel A, Yilmaz M. Investigation of the prevalance of Demodex folliculorum and Demodex brevis in rosacea patients. Turkiye Parazitol Derg 2013; 37:195-8.

15. Zhao YE, Wu LP, Peng Y, et al. Retrospective analysis of the association between Demodex infestation and rosacea. Arch Dermatol 2010; 146:896-902.

16. Patrick R Murray, Ken S Rosenthal, Mıchael A Pfaller. Tıbbi Mikrobiyoloji. 6. Baskı, Elsevier, 2010; 899-901

17. Tilki E , Zeytun E ve Doğan S , (2017) ‘‘Demodicidae familyasının (Acari) tür listesi’’, III. International Congress on Zoology and Technology, Afyonkarahisar, Türkiye, 81.

18. Mathieu EM, Wilson BB. Mites (Including Chiggers). (Ed LM Gerald, EB John, D.Raphel) Mandell, Douglas and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases. 50 th Ed Vol II USA 2000. p. 2980.

19. Markell E.K, Voge M, John D.T. Medical Parasitology, 7 th Philadelphia Ed WB Saunders Company USA 1992. p. 348.

20. Yazar S, Özcan H, Çetinkaya Ü. Üniversite öğrencilerinde Selofan- Bant yöntemiyle Demodex sp araştırılması. Türkiye Parazitol Derg 2008; 32: 238-40.

21. Özçelik S. Allerjik ve Dermatit nedeni olabilen akarlar. Parazitolojide Artropod hastalıkları ve Vektörler. Türkiye Parazitol Dern Yay 1997; 13: 349-53.

22. Rather PA, Hassan I. Human demodex mite: the versatile mite of dermatological importance. Indian J Dermatol 2014; 59:60-6.

23. Dhingra KK, Saroha V, Gupta P, Khurana N. Demodex-associated dermatologic conditions--A coincidence or an etiological correlate. Review with a report of a rare case of sebaceous adenoma. Pathol Res Pract 2009;205:423-6.

24. Yun CH, Yun JH, Baek JO, et al. Demodex mite density determinations by standardized skin surface biopsy and direct microscopic examination and their relations with clinical types and distribution patterns. Ann Dermatol 2017; 29:137

25. Reinholz M, Ruzicka T, Steinhoff M, et al. Pathogenesis and clinical presentation of rosacea as a key for a symptom-oriented therapy. J Dtsch Dermatol Ges 2016; 14:4-15.

26. Two AM, Wu W, Gallo RI, et al. Rosacea part I. Introduction, caterorization, histology, pathogenesis, and risk faktors. J Am Acad Dermatol 2015; 72:749-58.

27. Dahl MV. Rocasea: pathogenesis, clinical features, and diagnosis. htpps://www.uptodate.com/contents/rosacea-pathogenesis-clinical-features-and-diagnosis. Nov 21.2017.

28. Steinhoff M, Schauber J, Leyden JJ. New sights into rosacea pathophysiology: a review of recent findings. J Am Acad Dermatol 2013; 69:15-26.

29. Woo RY, Lim JH, Cho DH, Park HJ. Rosacea: molecular mechanisms and management of a chronic cutaneous inflammatory condition. Int J Mol Sci 2016;17:1562.

30. Picardo M, Eichenfield LF, Tan J. Acne and rosacea. Dermatol Ther (Heidelb) 2017:7:43-52.

31. Chen W, Plewig G. Human demodicosis: revisit and a proposed classification. Br J Dermatol 2014; 170:1219-25.

32. Forton FM. Papulopustular rosacea, skin immunity and Demodex: pityriasis folliculorum as a missing link. J Eur Acad Dermatol Venereol 2012; 26:19-28.

33. Skrlin J, Richter B, Basta-Juzbaisic A, et al: Demodicidosis and rosacea. Lancet 1991;337:734.

34. Forton F, Seys B. Density of Demodex folliculorum in rosacea: a casecontrol study using standardized skin surface biopsy. Br J Dermatol1993; 128: 650–659.

35. Bonnar E, Eustace P, Powell FC. The Demodex mite population inrosacea.J Am Acad Dermatol1993;28: 443–448.

36. Abd-El-Al AM, Bayoumy AM, Abou Salem EA. A study on Demodexf olliculorum in rosacea.J Egypt Soc Parasitol 1997;27: 183–195.

37. Erbagci Z, Ozgoztasi O. The significance of Demodex folliculorumdensity in rosacea.Int J Dermatol 1998; 37: 421–425.

38. El Shazly AM, Ghaneum BM, Morsy TAet al. The pathogenesis of Demodex folliculorum (hair follicular mites in females with and with-out rosacea.J Egypt Soc Parasitol 2001;31: 867–875

39. Aycan ÖM, Otlu GH, Karaman Ü, Daldal N, Atambay M. Çeşitli hasta ve yaş gruplarında Demodex sp görülme sıklığı. Türkiye Parazitol Derg 2007; 31: 115-8.

___

Bibtex @araştırma makalesi { hititmedj629623, journal = {Hitit Medical Journal}, eissn = {2687-4717}, address = {İkbalkent Kampüsü Ulukavak Mah. Çiftlik Çayırı Cad. No: 45 19040 Çorum}, publisher = {Hitit Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {1}, number = {1}, pages = {18 - 22}, title = {Rozasea Hastalarında Demodex Spp'nin Araştırılması}, key = {cite}, author = {Koşar, Nezahat and Sabancılar, Emine and Karasartova, Djursun and Güreser, A. Semra and Öztekin, Aynure and Derici, M. Kürşat and Gazi, Umut and Artuz, R. Ferda and Taylan Özkan, Ayşegül} }
APA Koşar, N. , Sabancılar, E. , Karasartova, D. , Güreser, A. S. , Öztekin, A. , Derici, M. K. , Gazi, U. , Artuz, R. F. & Taylan Özkan, A. (2019). Rozasea Hastalarında Demodex Spp'nin Araştırılması . Hitit Medical Journal , 1 (1) , 18-22 .
MLA Koşar, N. , Sabancılar, E. , Karasartova, D. , Güreser, A. S. , Öztekin, A. , Derici, M. K. , Gazi, U. , Artuz, R. F. , Taylan Özkan, A. "Rozasea Hastalarında Demodex Spp'nin Araştırılması" . Hitit Medical Journal 1 (2019 ): 18-22 <
Chicago Koşar, N. , Sabancılar, E. , Karasartova, D. , Güreser, A. S. , Öztekin, A. , Derici, M. K. , Gazi, U. , Artuz, R. F. , Taylan Özkan, A. "Rozasea Hastalarında Demodex Spp'nin Araştırılması". Hitit Medical Journal 1 (2019 ): 18-22
RIS TY - JOUR T1 - Rozasea Hastalarında Demodex Spp'nin Araştırılması AU - Nezahat Koşar , Emine Sabancılar , Djursun Karasartova , A. Semra Güreser , Aynure Öztekin , M. Kürşat Derici , Umut Gazi , R. Ferda Artuz , Ayşegül Taylan Özkan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Hitit Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 18 EP - 22 VL - 1 IS - 1 SN - -2687-4717 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Hitit Medical Journal Rozasea Hastalarında Demodex Spp'nin Araştırılması %A Nezahat Koşar , Emine Sabancılar , Djursun Karasartova , A. Semra Güreser , Aynure Öztekin , M. Kürşat Derici , Umut Gazi , R. Ferda Artuz , Ayşegül Taylan Özkan %T Rozasea Hastalarında Demodex Spp'nin Araştırılması %D 2019 %J Hitit Medical Journal %P -2687-4717 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Koşar, Nezahat , Sabancılar, Emine , Karasartova, Djursun , Güreser, A. Semra , Öztekin, Aynure , Derici, M. Kürşat , Gazi, Umut , Artuz, R. Ferda , Taylan Özkan, Ayşegül . "Rozasea Hastalarında Demodex Spp'nin Araştırılması". Hitit Medical Journal 1 / 1 (Ekim 2019): 18-22 .
AMA Koşar N. , Sabancılar E. , Karasartova D. , Güreser A. S. , Öztekin A. , Derici M. K. , Gazi U. , Artuz R. F. , Taylan Özkan A. Rozasea Hastalarında Demodex Spp'nin Araştırılması. Hitit Med J. 2019; 1(1): 18-22.
Vancouver Koşar N. , Sabancılar E. , Karasartova D. , Güreser A. S. , Öztekin A. , Derici M. K. , Gazi U. , Artuz R. F. , Taylan Özkan A. Rozasea Hastalarında Demodex Spp'nin Araştırılması. Hitit Medical Journal. 2019; 1(1): 18-22.
IEEE N. Koşar , E. Sabancılar , D. Karasartova , A. S. Güreser , A. Öztekin , M. K. Derici , U. Gazi , R. F. Artuz ve A. Taylan Özkan , "Rozasea Hastalarında Demodex Spp'nin Araştırılması", Hitit Medical Journal, c. 1, sayı. 1, ss. 18-22, Eki. 2019