Çorum'da Göğüs Hastalıkları ve Dermatoloji Kliniklerinde Solunum Alerjenlerine Yönelik Deri Prick Testi Sonuçları: 2 Yıllık Retrospektif Çalışma

Amaç: Bölgemizde en sık karşılaşılan alerjenleri belirlemek, erken tanıya ve koruyucu tedbirlere katkıda bulunmak. Gereç ve Yöntem: Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi, erişkin Göğüs Hastalıkları ve Cildiye Polikliniklerine 1 Ocak 2016 ile 30 Nisan 2018 tarihleri arasında alerjik yakınmalarla başvuran ve alerji deri testi (prick) yapılan 179 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 31,4 ± 17,6 idi. Hastaların 70 (%39,1)'inde alerjik kontakt dermatit, 29 (%16,2)'sinde astım, 24 (%13,4)'ünde alerjik rinit mevcuttu. Erkek ve kadın hastalar arasında solunum alerjen duyarlılığı açısından fark saptanmadı. Solunum alerjeni pozitif bulunan hastaların 54 (%30,2)'sinde ev tozu akarı alerjisi, 28 hastada (%15,6) köpek tüyüne karşı alerji, 24 hastada (%13,4) hamam böceği alerjisi saptandı. Sonuç: Alerjik şikayetlerle cildiye ve göğüs hastalıkları kliniklerine başvuran hastalarda en çok ev tozu akarlarına karşı alerjik duyarlılık saptandı. Akar duyarlılığı çayır polenleri, hamam böceği ve köpek tüyü duyarlılığı ile birlikte anlamlı olarak yüksek oranlarda saptandı
Anahtar Kelimeler:

Akar, Alerji, Prick

___

1. Calderón MA, Linneberg A, Kleine-Tebbe J, De Blay F, Hernandez Fernandez de Rojas D, Virchow JC, Demoly P. Respiratory allergy caused by house dust mites: What do we really know? J Allergy Clin Immunol. 2015 Jul;136(1):38-48

2. Kurt E. Allerji deri testleri. Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi 2007; 3: 14–20.

3. Harmancı E, Us T, Özdemir N, Akgün Y, Aydınlı A, Mutlu S. Solunum sistemi alerjisini saptamada kullanılan deri testleri ve kemiluminesans tekniği ile bakılan serum spesifik IGE arasındaki ilişki [The relationship between skin prick tests and serum specific Ige which is determined by chemiluminescence method in the diagnosis of respiratory system allergies] Solunum 2000; 2(1): 31-5.

4. Bozkurt N, Bozkurt Aİ, ve ark. Gaziantep İl Merkezi’nde Atopi Prevalansı ve Astmatik ve Allerjik Öyküsü Olanlarda Prick Testi Değerlendirilmesi. T Klin Allerji Astım 2001, 3:131-138

5. Sharma HP, Hansel NN, Matsui E, Diette GB, Eggleston P, Breysse P. Indoor environmental influences on children's asthma. Pediatric clinics of North America. 2007 Feb;54(1):103-20, ix. PubMed PMID: 17306686. Epub 2007/02/20. eng.

6. Kang BC, Johnson J, Veres-Thorner C. Atopic profile of inner-city asthma with a comparative analysis on the cockroach-sensitive and ragweed-sensitive subgroups. The Journal of allergy and clinical immunology. 1993 Dec;92(6):802-11. PubMed PMID: 8258614. Epub 1993/12/01. eng.

7. Zeyrek CD, Zeyrek F, Sevinc E, Demir E. Prevalence of asthma and allergic diseases in Sanliurfa, Turkey, and the relation to environmental and socioeconomic factors: is the hygiene hypothesis enough? Journal of investigational allergology & clinical immunology. 2006;16(5):290-5. PubMed PMID: 17039667. Epub 2006/10/17. eng.

8. Küçükosmanoğlu E, Keskin Ö. Gaziantep’te Çocuklarda Solunum Allerjenleri Duyarlılığı. Astım Allerji İmmünoloji 2008;6(3):141-145

9. İğde M, İğde FA, Sancak R, Öztürk F. Orta Karadeniz Bölgesindeki Çocuklarda Allerji Deri Testi Sonuçları. Turkiye Klinikleri J Pediatr. 2009;18(2):82-90

10. Lyons JJ, Milner JD. Primary atopic disorders. The Journal of Experimental Medicine. 2018;215(4):1009-22.

11. Miller JD. The Role of Dust Mites in Allergy. Clinical reviews in allergy & immunology. 2018 Jun 23. PubMed PMID: 29936683. Epub 2018/06/25. eng.

___

Bibtex @araştırma makalesi { hititmedj632643, journal = {Hitit Medical Journal}, eissn = {2687-4717}, address = {İkbalkent Kampüsü Ulukavak Mah. Çiftlik Çayırı Cad. No: 45 19040 Çorum}, publisher = {Hitit Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {1}, number = {1}, pages = {12 - 14}, title = {Çorum'da Göğüs Hastalıkları ve Dermatoloji Kliniklerinde Solunum Alerjenlerine Yönelik Deri Prick Testi Sonuçları: 2 Yıllık Retrospektif Çalışma}, key = {cite}, author = {Arslan, Sertaç and Şenel, Engin and Öztekin, Aynure and Gülhan, Meral and Koşar, Nezahat and Taylan Özkan, Ayşegül} }
APA Arslan, S. , Şenel, E. , Öztekin, A. , Gülhan, M. , Koşar, N. & Taylan Özkan, A. (2019). Çorum'da Göğüs Hastalıkları ve Dermatoloji Kliniklerinde Solunum Alerjenlerine Yönelik Deri Prick Testi Sonuçları: 2 Yıllık Retrospektif Çalışma . Hitit Medical Journal , 1 (1) , 12-14 .
MLA Arslan, S. , Şenel, E. , Öztekin, A. , Gülhan, M. , Koşar, N. , Taylan Özkan, A. "Çorum'da Göğüs Hastalıkları ve Dermatoloji Kliniklerinde Solunum Alerjenlerine Yönelik Deri Prick Testi Sonuçları: 2 Yıllık Retrospektif Çalışma" . Hitit Medical Journal 1 (2019 ): 12-14 <
Chicago Arslan, S. , Şenel, E. , Öztekin, A. , Gülhan, M. , Koşar, N. , Taylan Özkan, A. "Çorum'da Göğüs Hastalıkları ve Dermatoloji Kliniklerinde Solunum Alerjenlerine Yönelik Deri Prick Testi Sonuçları: 2 Yıllık Retrospektif Çalışma". Hitit Medical Journal 1 (2019 ): 12-14
RIS TY - JOUR T1 - Çorum'da Göğüs Hastalıkları ve Dermatoloji Kliniklerinde Solunum Alerjenlerine Yönelik Deri Prick Testi Sonuçları: 2 Yıllık Retrospektif Çalışma AU - Sertaç Arslan , Engin Şenel , Aynure Öztekin , Meral Gülhan , Nezahat Koşar , Ayşegül Taylan Özkan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Hitit Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 12 EP - 14 VL - 1 IS - 1 SN - -2687-4717 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Hitit Medical Journal Çorum'da Göğüs Hastalıkları ve Dermatoloji Kliniklerinde Solunum Alerjenlerine Yönelik Deri Prick Testi Sonuçları: 2 Yıllık Retrospektif Çalışma %A Sertaç Arslan , Engin Şenel , Aynure Öztekin , Meral Gülhan , Nezahat Koşar , Ayşegül Taylan Özkan %T Çorum'da Göğüs Hastalıkları ve Dermatoloji Kliniklerinde Solunum Alerjenlerine Yönelik Deri Prick Testi Sonuçları: 2 Yıllık Retrospektif Çalışma %D 2019 %J Hitit Medical Journal %P -2687-4717 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Arslan, Sertaç , Şenel, Engin , Öztekin, Aynure , Gülhan, Meral , Koşar, Nezahat , Taylan Özkan, Ayşegül . "Çorum'da Göğüs Hastalıkları ve Dermatoloji Kliniklerinde Solunum Alerjenlerine Yönelik Deri Prick Testi Sonuçları: 2 Yıllık Retrospektif Çalışma". Hitit Medical Journal 1 / 1 (Ekim 2019): 12-14 .
AMA Arslan S. , Şenel E. , Öztekin A. , Gülhan M. , Koşar N. , Taylan Özkan A. Çorum'da Göğüs Hastalıkları ve Dermatoloji Kliniklerinde Solunum Alerjenlerine Yönelik Deri Prick Testi Sonuçları: 2 Yıllık Retrospektif Çalışma. Hitit Med J. 2019; 1(1): 12-14.
Vancouver Arslan S. , Şenel E. , Öztekin A. , Gülhan M. , Koşar N. , Taylan Özkan A. Çorum'da Göğüs Hastalıkları ve Dermatoloji Kliniklerinde Solunum Alerjenlerine Yönelik Deri Prick Testi Sonuçları: 2 Yıllık Retrospektif Çalışma. Hitit Medical Journal. 2019; 1(1): 12-14.
IEEE S. Arslan , E. Şenel , A. Öztekin , M. Gülhan , N. Koşar ve A. Taylan Özkan , "Çorum'da Göğüs Hastalıkları ve Dermatoloji Kliniklerinde Solunum Alerjenlerine Yönelik Deri Prick Testi Sonuçları: 2 Yıllık Retrospektif Çalışma", Hitit Medical Journal, c. 1, sayı. 1, ss. 12-14, Eki. 2019