İnsizyonel Herni Gelişiminde Risk Faktörlerinin Saptanması

Giriş: İnsizyonel herniler; karında uygulanan cerrahi girişimlerden sonra sık karşılaşılan sorunlardan biridir. Görülme sıklığı % 13 oranlarında bildirilmektedir. Önemli oranda iş gücü kayıplarına, morbiditeye ve hatta mortaliteye yol açıp, hayat kalitesini olumsuz yönde etkileyebilirler. Bu amaçla insizyonel herni gelişmemesi için önlem alma adına risk faktörlerini irdelemeyi amaçladık.Gereç ve Yöntem: Retrospektif olarak 2013 Kasım – 2017 Aralık tarihleri arasında kliniğimizde ameliyat edilen 128 insizyonel herni tanılı hastanın verileri analiz edildi. Hastaların demografik verileri, etyolojileri (hastalara yapılan ilk cerrahi nedenler), vücut kitle indeksleri, komorbideteleri ve ilk ameliyatı sonrasında cerrahi alan enfeksiyonu (CAE) gelişip gelişmediği gibi parametreler incelendi.Bulgular: İlk cerrahi nedenler incelendiğinde en çok %53.9 u (n:69) jinekolojik ameliyatlar ve brid ileus nedeniyle laparotomi yapılmış hastaların ameliyat edildiği gözlendi. Hastaların vücut kitle indekslerine (VKİ) bakıldığında ise %64.1 i (n:82) VKİ 25-80 olarak saptandı. Hastaların komorbiditelerine (yandaş hastalıklar) bakıldığında ise ilk sırada %38.3 (n:49) ile Kronik ostrüktif akciğer hastalığı (KOAH) saptanırken, ikinci sıklıkta %19.5 ile (25) Diyabetes Mellituslu (DM) hastalar olarak saptandı. Hastaların ilk ameliyatlarında cerrahi alan enfeksiyonu (CAE) % 87.5 (n:112) hastada CAE saptanmadı. Tartışma ve Sonuç: Yüksek VKİ ve obezite önemli nedenlerdendir. Bu çalışmada da hastaların büyük çoğunluğunu VKİ yüksek olan hastalar oluşturmaktadır. Ayrıca yandaş hastalık olarak KOAH ve DM in önemli birer hastalık olduğu ve risk faktörü oluşturduğu bu çalışmada da görülmüştür. Ayrıca bu çalışmada da 16 CAE gelişen hastada ek girişim veya medikal tedaviye rağmen insizyonel herni geliştiği gözlendi. Sonuç olarak değiştirilebilen risk faktörleri kontrol altına alınabilirse insizyonel herni gelişimi önlenebilir.
Anahtar Kelimeler:

Herni, İnsizyonel herni, Ventral

DETERMINATION OF RISK FACTORS IN INCISIONAL HERNIA DEVELOPMENT

Objective: Incisional hernias are one of the most common problems following abdominal surgical procedures, with an incidence of 13%. It can cause significant loss of labor, morbidity and even mortality and may have negative effects on the quality of life. The aim of this study was to investigate the risk factors to prevent the development of incisional hernia.Material and Method: The data of 128 patients with an incisional hernia, who underwent surgery in our clinic between 2013 and 2017, were analyzed retrospectively. Parameters including demographic data, etiology (reasons for the first surgical procedure), body mass index (BMI), comorbidities and whether surgical site infection (SSI) developed after the first operation were evaluated.Results:When the reasons for the first surgical procedure were examined, the majority of the patients were observed to consist of those who underwent a gynecological procedure and laparotomy due to brid ileus (53.9%, n= 69). Of the patients, 64.1% (n=82) were found to have a BMI of 25–80. In terms of comorbidities, 38.3% (n=49) of the patients had chronic obstructive pulmonary disease (COPD); which was followed by diabetes mellitus (DM) in 19.5% (n=25) of the patients. The rate of patients who had no SSI following the first operation was 87.5% (n=112). Discussion and Conclusion: High BMI and obesity have been found to be significant risk factors for incisional hernia. The majority of the patients in the present study were individuals with high BMI. Furthermore, COPD and DM have been found to be significant comorbidities in terms of the development of incisional hernia. Moreover, incisional hernia has developed in 16 patients with SSI despite the additional interventions or medical treatment. In conclusion, controlling the modifiable risk factors can help the prevention of the development of incisional hernia.

___

1. Lomanto D, Iyer SG, Shabbir A, Cheah WK. Laparoscopic versus open ventral hernia mesh repair: a prospective study. Surg Endosc. 2006;20(7):1030-5.

2. Millikan KW. Incisional hernia repair. Surg Clin North Am. 2003;83(5):1223-34.

3. Luijendijk RW, Hop WC, van den Tol MP, et al. A comparison of suture repair with mesh repair for incisional hernia. N Engl J Med. 2000;343(6):392-8.

4. Flum DR, Horvath K, Koepsell T. Have outcomes of incisional hernia repair improved with time? A population-based analysis. Ann Surg. 2003;237(1):129-35.

5. Petro CC, Raigani S, Fayezizadeh M, et al. Permissible Intraabdominal Hypertension following Complex Abdominal Wall Reconstruction. Plast Reconstr Surg. 2015;136(4):868-81.

6. Malbrain ML, Peeters Y, Wise R. The neglected role of abdominal compliance in organ-organ interactions. Crit Care. 2016;20:67.

7. Blatnik JA, Krpata DM, Pesa NL, et al. Predicting severe postoperative respiratory complications following abdominal wall reconstruction. Plast Reconstr Surg. 2012;130(4):836-41.

8. Kuteesa J, Kituuka O, Namuguzi D, et al. Intra-abdominal hypertension; prevalence, incidence and outcomes in a low resource setting; a prospective observational study. World J Emerg Surg. 2015;10:57.

9. De Keulenaer BL, De Waele JJ, Powell B, Malbrain ML. What is normal intra-abdominal pressure and how is it affected by positioning, body mass and positive end-expiratory pressure? Intensive Care Med. 2009;35(6):969-76.

10. Oliver-Allen HS, Hunter C, Lee GK. Abdominal compartment syndrome as a rare complication following component separation repair: case report and review of the literature. Hernia. 2015;19(2):293-9.

11. Agnew SP, Small W, Jr., Wang E, Smith LJ, Hadad I, Dumanian GA. Prospective measurements of intra-abdominal volume and pulmonary function after repair of massive ventral hernias with the components separation technique. Ann Surg. 2010;251(5):981-8.

12. Angelici AM, Perotti B, Dezzi C, et al. Measurement of intra-abdominal pressure in large incisional hernia repair to prevent abdominal compartmental syndrome. G Chir. 2016;37(1):31-6.

13. Adekunle S, Pantelides NM, Hall NR, Praseedom R, Malata CM. Indications and outcomes of the components separation technique in the repair of complex abdominal wall hernias: experience from the cambridge plastic surgery department. Eplasty. 2013;13:e47.

14. Seiler CM, Bruckner T, Diener MK, et al. Interrupted or continuous slowly absorbable sutures for closure of primary elective midline abdominal incisions: a multicenter randomized trial (INSECT: ISRCTN24023541). Ann Surg. 2009;249(4):576-82.

15. Franchi M, Ghezzi F, Buttarelli M, Tateo S, Balestreri D, Bolis P. Incisional hernia in gynecologic oncology patients: a 10-year study. Obstet Gynecol. 2001;97(5 Pt 1):696-700.

16. Togo S, Nagano Y, Masumoto C, et al. Outcome of and risk factors for incisional hernia after partial hepatectomy. J Gastrointest Surg. 2008;12(6):1115-20.

17. Justinger C, Slotta JE, Schilling MK. Incisional hernia after abdominal closure with slowly absorbable versus fast absorbable, antibacterial-coated sutures. Surgery. 2012;151(3):398-403.

18. Chida K, Watanabe J, Suwa Y, et al. Risk factors for incisional surgical site infection after elective laparoscopic colorectal surgery. Ann Gastroenterol Surg. 2019;3(2):202-8.

___

Bibtex @araştırma makalesi { hititmedj633034, journal = {Hitit Medical Journal}, eissn = {2687-4717}, address = {İkbalkent Kampüsü Ulukavak Mah. Çiftlik Çayırı Cad. No: 45 19040 Çorum}, publisher = {Hitit Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {1}, number = {1}, pages = {15 - 17}, title = {İnsizyonel Herni Gelişiminde Risk Faktörlerinin Saptanması}, key = {cite}, author = {Erkent, Murathan and Şahiner, İbrahim Tayfun and Kendirci, Murat and Topçu, Ramazan} }
APA Erkent, M. , Şahiner, İ. T. , Kendirci, M. & Topçu, R. (2019). İnsizyonel Herni Gelişiminde Risk Faktörlerinin Saptanması . Hitit Medical Journal , 1 (1) , 15-17 .
MLA Erkent, M. , Şahiner, İ. T. , Kendirci, M. , Topçu, R. "İnsizyonel Herni Gelişiminde Risk Faktörlerinin Saptanması" . Hitit Medical Journal 1 (2019 ): 15-17 <
Chicago Erkent, M. , Şahiner, İ. T. , Kendirci, M. , Topçu, R. "İnsizyonel Herni Gelişiminde Risk Faktörlerinin Saptanması". Hitit Medical Journal 1 (2019 ): 15-17
RIS TY - JOUR T1 - İnsizyonel Herni Gelişiminde Risk Faktörlerinin Saptanması AU - Murathan Erkent , İbrahim Tayfun Şahiner , Murat Kendirci , Ramazan Topçu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Hitit Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 17 VL - 1 IS - 1 SN - -2687-4717 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Hitit Medical Journal İnsizyonel Herni Gelişiminde Risk Faktörlerinin Saptanması %A Murathan Erkent , İbrahim Tayfun Şahiner , Murat Kendirci , Ramazan Topçu %T İnsizyonel Herni Gelişiminde Risk Faktörlerinin Saptanması %D 2019 %J Hitit Medical Journal %P -2687-4717 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Erkent, Murathan , Şahiner, İbrahim Tayfun , Kendirci, Murat , Topçu, Ramazan . "İnsizyonel Herni Gelişiminde Risk Faktörlerinin Saptanması". Hitit Medical Journal 1 / 1 (Ekim 2019): 15-17 .
AMA Erkent M. , Şahiner İ. T. , Kendirci M. , Topçu R. İnsizyonel Herni Gelişiminde Risk Faktörlerinin Saptanması. Hitit Med J. 2019; 1(1): 15-17.
Vancouver Erkent M. , Şahiner İ. T. , Kendirci M. , Topçu R. İnsizyonel Herni Gelişiminde Risk Faktörlerinin Saptanması. Hitit Medical Journal. 2019; 1(1): 15-17.
IEEE M. Erkent , İ. T. Şahiner , M. Kendirci ve R. Topçu , "İnsizyonel Herni Gelişiminde Risk Faktörlerinin Saptanması", Hitit Medical Journal, c. 1, sayı. 1, ss. 15-17, Eki. 2019