Arı zehri literatürünün bütünsel bir analizi: 1975- 2017 yılları arasındaki arı zehri üzerine küresel yayın verimliliğinin bibliyometrik olarak değerlendirilmesi

Amaç: Apis mellifera tarafından üretilen arı zehri, biyoaktifpeptitler, enzimler ve biyojenik aminlerin bir karışımıdır. Bibliyometri, akademik literatürün belli bir alandaki değerlendirilmesinde yeni ve popüler bir istatistiksel yöntemdir. Bu çalışmada arı zehri literatürünü analiz etmeyi amaçladık ve Web of Science tarafından sağlanan dört veritabanını kullandık. Gereç ve Yöntem: 1975-2017 yılları arasında yayınlanan tüm dokümanlar WOS veritabanlarından alınmış ve analiz edilmiştir. Bulgular: Toplam 4117 makale bulundu. Belgelerin çoğu orijinal makalelerdi (%88,15) ve %87,37'si İngilizce idi. ABD literatürde 884 makale ile birinci sırada yer alırken ardından Güney Kore, İsviçre ve Almanya (sırasıyla %10,42, 6.82 ve %6,46) gelmekteydi. İsviçre en yüksek verimlilik puanına sahip en verimli ülkeydi (33,15), ardından Avusturya, Danimarka ve Slovenya geliyordu (sırasıyla 12,36, 11,51 ve 11,06). Güney Kore'den KyungHee Üniversitesi 112 yayını olan öncü kurum olarak kaydedildi. En çok kullanılan anahtar kelimeler “arı zehri”, “alerji”, “immünoterapi” ve “melittin” olarak bulundu. Sonuç: En fazla katkıda bulunan tüm ülkelerin Birleşmiş Milletler sınıflamasında gelişmiş ülkeler olduğunu tespit ettik ve az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden araştırmacıların yeni arı zehri çalışmaları için desteklenmelerini önerdik.

A holistic analysis of bee venom literature: Bibliometric evaluation of the global publication productivity on bee venom between 1975 and 2017

Objective: Bee venom produced by Apis mellifera is a complex mixture of bioactive peptides, enzymes and biogenic amines. Bibliometrics is a novel and popular statistical method of evaluation of academic literature in a certain field. We aimed to analyze bee venom literature in this study and used four databases provided by Web of Science. Materials and Method: All documents published between 1975 and 2017 were included from WoS databases and analyzed. Results: A total of 4117 articles was found. The most items were original articles (88.15%) and 87.37% of which were in English. The USA ranked first in the literature with 884 papers followed by South Korea, Switzerland and Germany (10.42, 6.82 and 6.46%, respectively) while Switzerland was found to be the most productive country with the highest productivity score (33.15) followed by Austria, Denmark and Slovenia (12.36, 11.51 and 11.06, respectively). Kyung Hee University from South Korea was noted to be the leading institution with 112 publications. “Bee venom”, “allergy”, “immunotherapy” and “melittin” were found as the most used keywords. Conclusion: Wedetected that all the most contributor countries were developed in the classification of United Nations and we suggest that researchers from least developed and developing countries should be supported to perform novel bee venom studies. 

___

[1] Trumbeckaite S, Dauksiene J, Bernatoniene J, et al. Knowledge, Attitudes, and Usage of Apitherapy for Disease Prevention and Treatment among Undergraduate Pharmacy Students in Lithuania. Evidence-based Complement Altern Med; 2015.

[2] Perumal Samy R, Stiles BG, Franco OL, et al. Animal venoms as antimicrobial agents. Biochemical Pharmacology 2017; 134: 127–138.

[3] Awad K, Abushouk AI, AbdelKarim AH, et al. Bee venom for the treatment of Parkinson’s disease: How far is it possible? Biomedicine and Pharmacotherapy 2017; 91: 295–302.

[4] Şenel E, Demir E, Alkan RM. Bibliometric analysis on global Behçet disease publications during 1980–2014: is there a Silk Road in the literature? J Eur Acad Dermatol Venereol. 2017 Mar;31(3):518-522.

[5] United Nations. Country Classification. In: World Economic Situation & Prospects for 2019 | Economic Analysis & Policy Division. New York, pp. 143–150.

[6] The World Bank. GDP ranking (GDP) | Data Catalog, https://datacatalog.worldbank.org/dataset/gdp-ranking (accessed 15 September 2019).

[7] GunnMap. GunnMap 2, http://lert.co.nz/map/ (accessed 12 September 2019).

[8] Vosviewer. VOSviewer - Visualizing scientific landscapes, http://www.vosviewer.com/ (2017, accessed 19 February 2019).

[9] Şenel E, Demir E. A global productivity and bibliometric analysis of telemedicine and teledermatology publication trends during 1980-2013. Dermatologica Sin 2015; 33: 16–20.

[10] An HJ, Kim KH, Lee WR, et al. Anti-Fibrotic effect of natural toxin bee venom on animal model of unilateral ureteral obstruction. Toxins (Basel) 2015; 7: 1917–1928.

[11] Lee W-R, Pak S, Park K-K. The Protective Effect of Bee Venom on Fibrosis Causing Inflammatory Diseases. Toxins (Basel) 2015; 7: 4758–4772.

[12] Castro HJ, Mendez-Inocencio JI, Omidvar B, et al. A phase I study of the safety of honeybee venom extract as a possible treatment for patients with progressive forms of multiple sclerosis. Allergy Asthma Proc 2005; 26: 470–476.

[13] Hood WW, Wilson CS. The literature of bibliometrics, scientometrics, and informetrics. Scientometrics 2001; 52: 291–314.

[14] Pritchard A. Statistical Bibliography or Bibliometrics? J Doc 1969; 25: 348–349.

[15] Fu J-Y, Zhang X, Zhao Y-H, et al. Bibliometric analysis of complementary and alternative medicine research over three decades. Scientometrics 2011; 88: 617–626.

[16] Şenel E, Demir E. Bibliometric analysis of apitherapy in complementary medicine literature between 1980 and 2016. Complement Ther Clin Pract 2018; 31: 47–52.

___

Bibtex @araştırma makalesi { hititmedj630640, journal = {Hitit Medical Journal}, eissn = {2687-4717}, address = {İkbalkent Kampüsü Ulukavak Mah. Çiftlik Çayırı Cad. No: 45 19040 Çorum}, publisher = {Hitit Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {1}, number = {1}, pages = {6 - 11}, title = {A holistic analysis of bee venom literature: Bibliometric evaluation of the global publication productivity on bee venom between 1975 and 2017}, key = {cite}, author = {Şenel, Engin} }
APA Şenel, E. (2019). A holistic analysis of bee venom literature: Bibliometric evaluation of the global publication productivity on bee venom between 1975 and 2017 . Hitit Medical Journal , 1 (1) , 6-11 .
MLA Şenel, E. "A holistic analysis of bee venom literature: Bibliometric evaluation of the global publication productivity on bee venom between 1975 and 2017" . Hitit Medical Journal 1 (2019 ): 6-11 <
Chicago Şenel, E. "A holistic analysis of bee venom literature: Bibliometric evaluation of the global publication productivity on bee venom between 1975 and 2017". Hitit Medical Journal 1 (2019 ): 6-11
RIS TY - JOUR T1 - A holistic analysis of bee venom literature: Bibliometric evaluation of the global publication productivity on bee venom between 1975 and 2017 AU - Engin Şenel Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Hitit Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 6 EP - 11 VL - 1 IS - 1 SN - -2687-4717 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Hitit Medical Journal A holistic analysis of bee venom literature: Bibliometric evaluation of the global publication productivity on bee venom between 1975 and 2017 %A Engin Şenel %T A holistic analysis of bee venom literature: Bibliometric evaluation of the global publication productivity on bee venom between 1975 and 2017 %D 2019 %J Hitit Medical Journal %P -2687-4717 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Şenel, Engin . "A holistic analysis of bee venom literature: Bibliometric evaluation of the global publication productivity on bee venom between 1975 and 2017". Hitit Medical Journal 1 / 1 (Ekim 2019): 6-11 .
AMA Şenel E. A holistic analysis of bee venom literature: Bibliometric evaluation of the global publication productivity on bee venom between 1975 and 2017. Hitit Med J. 2019; 1(1): 6-11.
Vancouver Şenel E. A holistic analysis of bee venom literature: Bibliometric evaluation of the global publication productivity on bee venom between 1975 and 2017. Hitit Medical Journal. 2019; 1(1): 6-11.
IEEE E. Şenel , "A holistic analysis of bee venom literature: Bibliometric evaluation of the global publication productivity on bee venom between 1975 and 2017", Hitit Medical Journal, c. 1, sayı. 1, ss. 6-11, Eki. 2019