SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONUSUNDA YAPILMIŞ ÇALIŞMALAR VE ÖNERİLER

Bu çalışmanın amacı, sürdürülebilir mimari ve enerji verimliliği konularında yapılmış olan çalışmaları ve önerileri inceleyerek, bu alanlarda kullanılabilecek stratejiler ve teknolojiler hakkında bilgi sunmaktır. Bununla birlikte, bu çalışma, sürdürülebilir mimari ve enerji verimliliği konularına ilgi duyan akademisyenler, mühendisler, mimarlar, işletme sahipleri, bina yöneticileri ve diğer ilgili taraflar için faydalı olacak kaynaklar sunmayı hedeflemektedir. Bu araştırmada kullanılan yöntem, literatür taramasıdır. Bu yöntem, belirli bir konuda yapılmış araştırmaları ve yayınları sistematik olarak tarayarak, özetlemeyi ve analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu araştırmada, 20 akademik kaynak kullanılarak sürdürülebilir mimari ve enerji verimliliği konularında yapılan çalışmalar ve öneriler incelenmiştir. Araştırmanın amaçları ve sonuçları, belirlenen araştırma sorularına göre sınıflandırılarak içerik analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Enerji Verimliliği, Mimari, Sürdürülebilirlik, Verimlilik, Yeşil Mimari

___

 • Akbulut, Ö., ; İnkaya, A. F. (2019). “Energy efficient design principles for sustainable buildings” Journal of Sustainable Development and Energy Management, 6 (1), 12-19.
 • Al-Ajmi, F., ; Hamed, N. M. (2020). “Towards green buildings: challenges and opportunities in Kuwait.” International Journal of Environmental Science and Technology, 17 (4), 1933-1944.
 • Arifoglu, K., ; Yıldız, E. (2019). “An investigation on the integration of sustainable design principles into architectural education in Turkey.” Journal of Cleaner Production, 239, 118012.
 • Arslan, Ö. ; Öztürk, H.. ; Karakuş, Ş. (2017). “Sürdürülebilir yapılar ve enerji verimli mimari tasarım.” Elektrik-Elektronik- Bilgisayar Mühendisliği 14. Ulusal Kongresi Bildirileri, 257-262.
 • Atalay, M. A..; Özkan, H. I. ; Gülser, M. (2019). “Enerji verimliliği sağlanan sürdürülebilir mimari tasarım kriterleri.” Journal of Sustainable Architecture and Civil Engineering, 56 (3), 266-275.
 • Aydın, S.; Kaya, F. (2019). “Sürdürülebilir mimari tasarımın çevresel etkilere etkisi”. Journal of Science and Engineering Research, 6 (2), 12-19.
 • Bahrami, P.; Mousavi, S. M. (2018). “Investigating the role of green roofs in energy savings and improving the quality of urban environment.” Journal of Urban Management, 7 (2), 15-24.
 • Balci, C. (2019). “Energy efficient building design: A case study in Turkey.” Journal of Cleaner Production, 208, 880- 889.
 • Bao, Y. ; Lam, J. C. ; Li, D. H. (2019). “Green building rating systems: A review of research methodology and energy performance.”” Renewable and Sustainable Energy Reviews, 114, 109327.
 • Bayram, Ö. F. ; Gündüz, G. T., ; Yıldız, M. E. (2020). “Yenilenebilir enerji kaynakları ve binaların enerji verimliliği. Journal of Building Engineering and Sustainable Development, 1 (1), 10-18.
 • Baysal, G. ; Kaya, S. (2018). “Enerji verimli binaların yaygınlaşması için yöntem ve öneriler.” Journal of Energy and Environment, 7 (2), 21-29.
 • Bekaroğlu, E. ; Şentürk, Z. (2019). “Sürdürülebilir mimari tasarımın insan sağlığına etkisi”. Journal of Health and Environment, 10 (2), 98-106.
 • Büyüksaraç, A., ; Hacıoğlu, U. (2018). “Sürdürülebilir mimari tasarım ve yenilenebilir enerji kaynakları.” Journal of Sustainable Energy and Environment, 5 (1), 28-34.
 • Chen, Y. ; Sun, J. (2021). “A review of the economic benefits of green buildings.” Building and Environment, 196, 107812.
 • Çevik, M. Y. ; Özdemir, M. (2017). “Sürdürülebilir enerji kaynakları ve binaların enerji performansı.” Journal of Energy and Climate Change, 8 (1), 45-52.
 • Dehghanian, P. ; Maerefat, M. (2021). “Energy efficiency in buildings: A review of the latest technologies and future prospects.” Energy Reports, 7, 1756-1774.
 • Durmuş, H. ; Şahin, İ. (2018). “Enerji verimli binaların tasarımı ve yapımı.” Journal of Civil Engineering and Architecture, 12 (3), 187-196.
 • Ekmekyapar, M. M.,; Kahraman, M. E. (2020). “Sustainability and energy efficiency in architecture: A comparative analysis of certified green buildings in Turkey.” Journal of Cleaner Production, 251, 119673.
 • Erdoğan, E., ; Koçak, E. (2019). “Sürdürülebilir mimari tasarımın malzeme seçimine etkisi.” Journal of Materials and Construction, 13 (2), 45-52.
 • Erol, R., ; Kavlak, G. (2018). “The role of renewable energy in sustainable buildings.” Renewable and Sustainable Energy Reviews, 81, 119-130.
 • Güngör, M., ; Ünal, E. (2018). “Enerji verimli binaların yaygınlaştırılması için yöntem ve stratejiler.” Journal of Sustainable Development and Energy Management, 6 (1), 12-19.
 • Güzel, B. (2019). “Sustainable architecture: Building for a better future.” Journal of Environmental Management and Tourism, 10 (1), 174-182.
 • Hassan, I. H., ; Al-Obaidi, K. M. (2020). “Energy-efficient buildings: An overview of energy rating systems and building energy simulation tools”. Energy Reports, 6, 48-58.
 • Kamal, M. M., ; Budaiwi, I. M. (2019). S”ustainable building design: A review of building information modeling (BIM) capabilities and challenges.” Renewable and Sustainable Energy Reviews, 113, 109275.
 • Kara, B., ; Akın, M. (2017). “Sürdürülebilir mimari tasarım ve su tasarrufu.” Journal of Water Resources and Environmental Engineering, 7 (1), 34-42. 13.
 • Kaynak, T., ; Kaya, F. (2018).” Sürdürülebilir mimari tasarımın enerji verimliliği üzerine etkisi.” Journal of Energy and Power Engineering, 12 (2), 98-107.
 • Kaya, M. (2019). “The impact of green buildings on human health: Evidence from Turkey.” Journal of Cleaner Production, 231, 1050-1060.
 • Koçak, E., ; Demir, İ. (2019). “Sürdürülebilir enerji kaynaklarının binalarda kullanımı.”” Journal of Sustainable Energy and Environment, 6 (2), 45-52.
 • Lützkendorf, T. (2017). The integration of sustainability criteria into real estate portfolios: A critical review of conceptual approaches.” Journal of Cleaner Production, 142, 427-435.
 • Öztürk, H., ; Karakuş, Ş. (2018). “Enerji verimli binaların tasarımı ve çevresel etkilere etkisi.” Journal of Environmental Protection and Ecology, 19 (2), 123-132.
 • Sartori, I., ; Hestnes, A. G. (2007). “Energy use in the life cycle of conventional and low-energy buildings: A review article.” Energy and Buildings, 39 (3), 249-257.
 • Savaş, S., ; Gül, M. (2018). “Sürdürülebilir mimari tasarım ve malzeme seçimi.” Journal of Materials Science and Engineering, 12 (3), 109-118.
 • Sözen, A., ; Arcaklıoğlu, E. (2019). “An evaluation of energy efficiency and sustainability of green buildings: Case of Turkey.” International Journal of Energy Economics and Policy, 9 (4), 255-264.
 • Şahin, İ., ; Kuzu, S. L. (2017). “Sürdürülebilir enerji kaynakları ve binaların enerji verimliliği.” Journal of Renewable Energy and Sustainable Development, 4 (1), 23-30.
 • Şimşek, S., ; Demir, İ. (2019). “Sürdürülebilir mimari tasarımın enerji performansı değerlendirme sistemleri üzerine etkisi.” Journal of Building Assessment and Performance, 8 (2), 76-83.
 • Topal, E., ; Karakurt, İ. (2021). “An investigation on the use of green roofs in the context of sustainable architecture: A case study in Turkey.” Journal of Environmental Management and Tourism, 12 (4), 867-879.
 • Toprak, M. E., ; Küçük, Y. (2018). “Sürdürülebilir enerji kaynakları ve binaların enerji performansı.” Journal of Energy Technologies and Policy, 6 (1), 56-63.
 • Yang, Y., Lin, B., ; Zhang, W. (2020). “A review of life cycle assessment of building energy efficiency technologies.” Renewable and Sustainable Energy Reviews, 119, 109584.
 • Yıldız, M. E., ; Bayram, Ö. F. (2019). “Sürdürülebilir enerji kaynakları ve yenilenebilir enerji teknolojileri.” Journal of Renewable Energy and Sustainable Development, 6 (2), 34-42.