KİTAP TANITIMI VE DEĞERLENDİRME: DİJİTAL KÜLTÜR-2

Kültür, yaşamın tarihi kadar eski olan maddi ve manevi birikimdir. İnsanların yaşamını devam ettirmesini sağlayan asıl unsurlardan biridir. Kültür eski dönemlerden itibaren çeşitli aktarım yöntemleriyle günümüze kadar gelmiştir. 1900’lü yıllardan itibaren elektrik ve medya teknolojilerinde yaşanan gelişmeler kültürün aktarım yöntemlerini de değiştirmeye başlamıştır. İcat edilen teknolojilerle insan yaşamında hızlı değişim ve dönüşümler yaşanırken kültür de bunlara ayak uydurmuştur. Günümüzde ise kültürel belleğin önemli bir kısmı dijital medya araçlarıyla aktarılmakta, dönüştürülmekte ve geliştirilmektedir. Bu makalede Kayseri Üniversitesi Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalında öğretim üyesi Doç. Dr. Fatih Balcı’nın hem yazar olduğu hem de editörlüğünü yaptığı Dijital Kültür-2 adlı çalışmanın tanıtımı ve değerlendirmesi yapılacaktır.

___

  • Fatih Balcıoğlu, (Ed.) Dijital Kültür-2, İstanbul: Arı Sanat Yayınları, 2020.