Merlot üzüm çeşidinde yaprak su potansiyeli ile yaprak alma uygulamalarının sürgün özellikleri üzerine etkileri

Değişen dünya iklimi sürdürülebilir bağcılık yapmayı gerekli kılmaktadır. Ülkemizdeki birçok bağ alanı gibi Tekirdağ ili Şarköy ilçesi de su stresi görülen bölgeler arasında sayılabilir. Yıllık yağış rejimlerinin düzensizliği ve ortalama sıcaklıkların artışı nedeniyle özellikle şaraplık çeşitlerin yetiştiriciliğinde sorunlar yaşanmaktadır. Bu çalışma 2019/2020 ve 2020/2021 vejetasyon periyodunda ardışık iki yılda üretici bağında yürütülmüştür. Denemede dört farklı yaprak su potansiyeli uygulaması ve dört farklı şekilde yaprak alma Kontrol, Tam Pencere, Sağ Pencere ve Sol Pencere uygulaması gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, Merlot üzüm çeşidinde Tekirdağ ili koşullarında sürgün özellikleri bakımından hem stres uygulamaları hem de yaprak alma uygulamaları içerisinde düşük budama odunu ağırlığı ve bir yıllık dal ağırlığı değerlerine sahip olanlar S3 (YSP Ψşö <-0.7 MPa) uygulaması ve Tam Pencere uygulaması olmuştur. S3 uygulamasında görülen göreceli yüksek stres ve Tam Pencere uygulamasıyla fotosentez etkinliği yüksek (7. ve 13. boğum arasındaki) yaprakların çıkartılarak yaprak alanlarının azalması; karbonhidrat üretimini ve depolanan miktarı sınırlandırmıştır.

The effects of leaf water potential and leaf removal treatments on shoot characteristics in cv. Merlot

The changing world climate necessitates sustainable viticulture. Like many vineyard areas in our country, Sarkoy district of Tekirdag province can be counted among the regions where water stress is observed. Due to the irregularity of the annual precipitation and the increase in temperatures, there are problems especially in the cultivation of wine grape varieties. This study was carried out in the vigneron’s vineyard in two consecutive years in the vegetation period of 2019/2020 and 2020/2021. Four different leaf water potential range and four different leaf removal applications were done; Control, Full Window, Right Window and Left Window in this research. As a result, S3 (YSP Ψşö <-0.7 MPa) and Full Window applications were with low pruning weight and vigor values in terms of shoot characteristics in Tekirdag province conditions in Merlot grape cultivar, both in stress applications and leaf removal applications. Relative high stress seen in S3 application and reduction of leaf area by removing leaves with high photosynthesis capability (between 7th and 13th node) with Full Window application; limited carbohydrate production and stored amount.

___

Alço, T. (2019). Gamay üzüm çeşidinde farklı dönemlerde yapılan yaprak alma uygulamalarının önolojik olgunluğa etkileri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ.

Bahar, E., Korkutal, İ., & Kök, D. (2008). Hidroponik kültür ve fidanlık koşullarında yetiştirilen aşılı asma fidanlarının Karbonhidrat ve Azot içerikleri ile bağdaki tutma performansları üzerine araştırmalar. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21(1), 15-26.

Bahar, E., Korkutal, İ., & Boz, Y. (2010). Tekirdağ ili Şarköy ilçesinin terroir açısından değerlendirmesi. Tekirdağ ili Şarköy Değerleri Sempozyumu 14 Ekim 2010, (pp. 156-177). Şarköy, Tekirdağ.

Bahar, E., Korkutal, İ., & Kabataş, İ. E. (2017). Sangiovese üzüm çeşidinde dönemsel yaprak su potansiyeli (Ψyaprak) değişimleri ve salkım seyreltme uygulamalarına bağlı olarak düzenlenen sulama oranlarının verim, sürgün ve gelişme özellikleri üzerine etkileri. Mediterranean Agricultural Sciences 30(2), 85-90.

Bowen, P. (2009). Foundations of canopy management: the contributions of Dr. Mark Kliewer. In: Recent Advances in Canopy Management. Proc. W.M. Kliewer Symposium 16, (pp. 1-6). Davis, CA, USA.

Buesa, I., Pérez, D., Castel, J., Intrigliolo, D., & Castel, J. (2017). Effect of deficit irrigation on vine performance and grape composition of Vitis vinifera L. cv. Muscat of Alexandria: Effect of seasonal vine water stress on water use. Australian Journal of Grape and Wine Research 23(2), 251-259. DOI: 10.1111/ajgw.12280.

Candar, S., Yaşasın, A. S., Alço, T., Bahar, E., & Korkutal, İ. (2017). Interactions of abiotic environmental factors on physiological parameters in cv. Merlot (Vitis vinifera L.). 2nd International Balkan Agriculture Congress, 16-18 May 2017 (pp. 626-635).

Carbonneau, A. (1998). Aspects Qualitatifs. In: Tiercelin. JR (Ed.). Traite d’irrigation. Tec&Doc. Lavosier Ed., Paris. France.

Carbonneau, A., Deloire, A., & Jaillard, B. (2007). La Vigne Physiologie. Terroir. Culture. Dunod Publishing. Paris, France.

Copper, A. W., Koundouras, S., Bastian, S. E. P., Johnson, T., & Collins, C. (2022). Assessing the growth response of Vitis vinifera L. cv. Xynisteri, Maratheftiko, Shiraz and Sauvignon Blanc to different irrigation regimes. Research Square (Preprint). DOI: 10.21203/rs.3.rs-1229873/v1.

Deloire, A., Vaudour, E., Carey, V., Bonnador, V., & Van Leeuwen, C. (2005). Grapevine Responses to Terroir: A Global Approach. Journal International des Sciences de la Vigne et du Vin 39(4), 149-162. DOI: 10.20870/oeno-one.2005.39.4.888.

Deloire, A., Pellegrino, A., & Rogiers, S. (2020). A few words on grapevine leaf water potential. Ives Technical Reviews Vine and Wine. DOI: 10.20870/IVES-TR.2019.3620.

Demirkeser, O. K., & Kamiloglu, O. (2020). Identification of phenological periods and yield, quality and vegetative characteristics of some wine grapes grown in the eastern Mediterranean region of Turkey. Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus 19(6), 47-57. DOI: 10.24326/asphc.2020.6.4.

Ferlito, F., Allegra, M., Torrisi, B., Pappalardo, H., Gentile, A., La Malfa, S., Continella, A., Stagno, F., & Nicolosi, E. (2020). Early defoliation effects on water status, fruit yield and must quality of Nerello mascalese grapes. Scientia Agricola 77(6), e20190025. DOI: 10.1590/1678-992X-2019-0025.

Güner, N. (2005). Sofralık ve şaraplık üzüm çeşitlerinde sürme performansının anaç ve terbiye budama şekli ile ilişkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kacar, B., Katkat, V., & Öztürk, Ş. (2006). Bitki Fizyolojisi. Nobel Akademik Yayıncılık. Ankara.

Kurtural, S. K., Wessner, L. F., & Dervishian, G. (2013). Vegetative compensation response of a procumbent grapevine (Vitis vinifera cv. Syrah) cultivar under mechanical canopy management. HortScience 48(5), 576-583. DOI: 10.21273/HORTSCI.48.5.576.

Korkutal, İ., Bahar, E., & Carbonneau, A. (2011). Growth and yield responses of cv. Merlot (Vitis vinifera L.) to early water stress. African Journal of Agricultural Research 6(29), 6281-6288. DOI: 10.5897/AJAR11.1893.

Kok, D., Bal, E., & Celik, S. (2013). Influences of various canopy management techniques on wine grape quality of V. vinifera L. cv. Kalecik Karası. Bulgarian Journal of Agricultural Science 19(6), 1247-1252.

Lorenz, D. E. K., Bleiholder, H., Klose, R., Meier, U., & Weber, E. (1995). Phenological growth stages of the grapevine (Vitis vinifera L. ssp. vinifera) codes and descriptions according to the extended BBCH scale. Australian Journal of Grape and Wine Research 1, 100-110. DOI: 10.1111/j.1755-0238.1995.tb00085.x

Maccarrone, G., Bogoni, M., & Scienza, A. (1996). Assessment of Source-Sink Relationships With Simple Indices in Grapevines. Acta Horticulturae 427, 177-186. DOI: 10.17660/ActaHortic.1996.427.22

Medrano, H., Tomás, M., Martorell, S., Escalona, J. M., Pou, A., & Fuentes, S. (2015). Improving water use efficiency of vineyards in semi-arid regions. A review. Agronomy for Sustainable Development 35, 499-517. DOI: 10.1007/s13593-014-0280-z

Özkaplan, M., & Balkaya, A. (2021). Örtüaltı domates yetiştiriciliğinde değişen sıcaklık ve ışık koşulları ile verim parametreleri arasındaki ilişkinin modellenmesi. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25(4), 438-447. DOI:10.29050/harranziraat.910583

Ravaz, L. (1903). Sur la brunissure de la vigne. C.R. Acad. Sci. 136, 1276-1278.

Rienth, M., & Scholasch, T. (2019). State-of-the-art of tools and methods to assess vine water status. Oeno One 4, 619-637. DOI:10.20870/oeno-one.2019.53.4.2403

Scholander, P. F., Hammel, H. T., Bradstreet, E. D., & Hemmingsen, E. A. (1965). Sap pressure in vascular plants. Science 148, 339-346. DOI: 10.1126/science.148.3668.339

Smart, R. E. (1985). Principles of grapevine canopy microclimate manipulation with implications for yield and quality. A review. American Journal of Enology and Viticulture 36(3), 230-239.

Smart, R. E., Dick, J. K., Gravett, I. M., & Fisher, B. M. (1990). Canopy management to improve grape yield and wine quality-principles and practices. South African Enology and Viticulture 11(1), 3-17. DOI: 10.21548/11-1-2232

Silva, L. R., & Queiroz, M. (2016). Bioactive compounds of red grapes from Dão region (Portugal): Evaluation of phenolic and organic profile. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine 6(4), 315-321. DOI: 10.1016/j.apjtb.2015.12.015

TMM. (2020). Tekirdağ Meteoroloji Müdürlüğü 2019 ve 2020 yılı iklim kayıtları. https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?m=TEKIRDAG Erişim tarihi: 12.09.2021

Walker, H. V., Jones, J. E., Swarts, N. D., & Kerslake, F. (2022). Manipulating nitrogen and water resources for improved cool climate vine to wine quality. American Journal of Enology and Viticulture 73, 11-25. DOI: 10.5344/ajev.2021.21004.

___

APA Bahar, E. , Korkutal, İ. & Aktaş, F. B. (2022). Merlot üzüm çeşidinde yaprak su potansiyeli ile yaprak alma uygulamalarının sürgün özellikleri üzerine etkileri . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 26 (1) , 82-91 . DOI: 10.29050/harranziraat.1060298
Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Harran Üniversitesi

6.2b263

Sayıdaki Diğer Makaleler

Farklı hasat zamanlarında ana arısız ve ana arılı kolonilerde üretilen arı sütlerinde toplam protein, trans 10-HDA ve arı sütü majör proteinlerinin tayini

Aytül UÇAK KOÇ, Mete KARACAOĞLU, Zehra Burcu BAKIR, Kadir KIZILKAYA

Ultrason ön işlem görmüş mısırın sıcak hava konveksiyonu ve vakum kurutma sırasındaki bazı fiziksel özelliklerinin değişimi

Zana KARABOĞA, Ali YILDIRIM

Yozgat ili buğday alanlarındaki ekin saparısı (Hymenoptera: Cephidae) türleri ile yaygınlığı ve yoğunluğu

Hasan İNCE, Ramazan CANHİLAL, Çetin MUTLU

Domateste Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis'in ikincil enfeksiyonuna karşı endofitik bakterilerin biyokontrol kapasitesinin belirlenmesi

Ceylan UÇAR, Ahmet AKKÖPRÜ

‘Candidatus Phytoplasma asteris’ (16SrI-B alt grup) ile infekteli marul (Lactuca sativa L.)’da biyokimyasal değişimler

Havva AKKURAK, Mehmet GÜLDÜR, Murat DİKİLİTAŞ

Merlot üzüm çeşidinde yaprak su potansiyeli ile yaprak alma uygulamalarının sürgün özellikleri üzerine etkileri

Elman BAHAR, İlknur KORKUTAL, Fatma Betül AKTAŞ

Şanlıurfa ilinde Antepfıstığı (Pistacia vera L.) ağaçlarında Neoscytalidium novaehollandiae’nın bulaşıklık oranının belirlenmesi, morfolojik ve genetik karakterizasyonu

Berfin KILINÇ, Mehmet GÜLDÜR, Murat DİKİLİTAŞ

Kuraklık ve tuz stresinin V. vinifera x V. rupestris melezlerinin toplam fenolik bileşik ve antioksidan kapasiteleri üzerine etkileri

Damla YÜKSEL KÜSKÜ, Gökhan SÖYLEMEZOĞLU

İki ayırt etme tekniğinin ilk kez uygulanması: Bazı bitki paraziti nematodların ovary tiplerine göre Doğrusal Ayırt Etme Fonksiyonu Yönteminin ve Yapay Sinir Ağları Yaklaşımının kullanımı

Ayşe Nur TAN, Aylin TAN, Hilal SUSURLUK

Süt üretimini etkileyen faktörlerin path analizi ile belirlenmesi: Tokat ili örneği

Kaan KAPLAN, Adnan ÇİÇEK