Hereford ırkı sığırlarda stearoyl-CoA desaturase (SCD) gen polimorfizmi

Bu çalışmada, Hereford ırkı sığır populasyonunda Stearoyl CoA Desaturase (SCD) gen polimorfizmi belirlenmiştir. SCD geni ekson V bölgesi gen dizi bilgilerine göre A702G, T762C ve C878T tek nükleotid polimorfizmleri (SNP) tespit edilmiştir. A702G bölgesinde AA, AG ve GG genotiplerinin frekansları sırasıyla; %20.69, 44.83 ve 34.45, T762C bölgesinde TT, TC ve CC genotiplerinin frekansları sırasıyla; %13.79, 62.07 ve 24.14, C878T bölgesinde CC, CT ve TT genotiplerinin frekansları sırasıyla; %44.83, 31.03 ve 24.14 olarak hesaplanmıştır. Bununla beraber, A702G bölgesinde A ve G allel frekansları 0.431 ve 0.569, T762C bölgesinde T ve C allel frekansları 0.448 ve 0.552, C878T bölgesinde C ve T allel frekansları 0.603 ve 0.397'dir. Ayrıca ilgili SNP’ler bakımından populasyonun Hardy-Weinberg dengesinde olmadığı belirlenmiştir (P>0.05).

Polymorphism of stearoyl-CoA desaturase (SCD) gene in Hereford cattle breed

In this study, Stearoyl CoA Desaturase (SCD) gene polymorphism was determined in Hereford cattle breed. A702G, T762C and C878T single nükleotid polymorfphisms (SNPs) have been identified based on DNA sequence information of exon V region in SCD gene. AA, AG and GG genotype frequencies were 20.69%, 44.83% and 34.45% in A702G region, and TT, TC and CC genotype frequencies were 13.79%, 62.07% and 24.14% T762C region, and CC, CT and TT genotype frequencies were %44.83, 31.03 and 24.14 in C878T region, respectively. In addition, A and G allele frequencies were 0.431 and 0.569 in A702G region, T and C allele frequencies were 0.448 and 0.552 in T762C region, and C and T allele frequencies were 0.603 and 0.397 in C878T region, respectively. In addition, it was found that the population was not at Hardy-Weinberg equilibrium in terms of related SNP genotypes.

___

Bölükbaşı, C., Erhan, M.K., Çelebi, Ş. 2005. The effects of dietary conjugated linoleic acid (CLA),sunflower oil and soybean oil on fatty acid composition of yolk and egg quality in laying hen. J. Food. Tech. 3(3): 427-429.

Chung, M., Ha, S., Jeong, S., Bok, J., Che, K., Baik, M., Choi, Y. 2000. Clonning and characterization of bovine Stearoyl CoA desaturase cDNA from adipose tissues. Bioscience, Biotechnology and Biochemistry, 64: 1526-1530.

Conte, G., Mele, M., Castiglinoni, B., Serra, A., Viva, M., Chessa, S., Pagnacco, G., Secchiari, P. 2006. Relationship between bovine SCD polymorphism locus and mammary gland desaturation activity. In: Procceedings of the 8th World congress on genetics applied to livestock prodiction. Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil,13-18 August, Pp. 22-37.

Elmas, H., Koncagül, S., Kiraz, S. 2015. Sığırlarda SCD (stearoyl-coa desaturase) geni. GAP VII. Tarım Kongresi Bildiri Kitabı, 28 Nisan -01 Mayıs. HRÜ. Şanlıurfa.

Kgwatalala, P.M., Ibeagha-Awemu, E.M., Mustafa, A.F., Zhao, X. 2009. Influence of Stearoyl coenzyme a desaturase 1 genotype and stage of lactation on fatty acid composition jersey cows. Journal of Dairy Sciences, 92: 1220-1228.

Köknaroğlu, H. 2007. Beslemenin sığır eti konjuge linoleik asit miktarına etkisi. Hayvansal Üretim, 48(1): 1-7.

Loor, J.J., Lin, X.B., Herbein, J.H. 2003. Effects of dietary cis-9, trans-11-18:2, trans-10, cis-12-18:2, or vaccenic acid (trans-11-18:1) during lactation on body composition, tissue fatty acid profiles, and litter growth in mice. Br. J. Nutr., 90: 1039-1048.

Macciota, N.P.P., Mele, M., Conte, G., Serra, A., Cassandro, M., Dal Zotto, R., Borlino, A.C., Pagnacco, G., Secchiari, P. 2008. Association between an polymorophism at the Stearoyl-CoA desaturase locus and milk production traits in Italian holsteins. Journan of Dairy Sciences, 91: 3184-3189.

Matsuhashi, T., Maruyama, S., Uemoto, Y., Kobayashi, N., Manen, H., Abe, T., Sakaguch, S., Kobayashi, E. 2011. Effects of bovine fatty acid synthase, Stearoyl coenzyme a desaturase, sterol regulatory element-binding protein 1, and growth hormone gene polymorphisms on fatty acid composition and carcass traits in Japanese black cattle. Journal of Animal Science, 89: 12-22.

Milanesi, E., Nicoloso, L., Crepaldi, P. 2007. Stearoyl CoA Desaturase (SCD) gene polymorphisms in Italian cattle breeds. sezione di zootecnica agraria, dipartimento di scienze animali, Universita Delgi Studi di Milano, Milamo, Italy.

Milanesi, E., Nicoloso, L., Crepaldi, P. 2008. Stearoyl CoA desaturase (SCD) gene polymorphisms in Italian cattle breeds. J. Anim. Breed. Genet. Feb;125(1):63-7.

Peterson, D.G., Kelsey, J.A., Bauman, D.E. 2002. Analisis of variation in cis-9, trans-11 conjugated linoleic acid (CLA) in milk fat of dairy cows. J. Dairy Sci., 85: 2164-2172.

Stockdale, C.R., Walker, G.P., Wales, W.J., Dalley, D.E., Bırkett, A., Shen, Z., Doyle, P.T. 2003. Influence of pasture and concentrates in the diet of grazing dairy cows on the fatty acid composition of milk. J. Dairy Res., 70: 267-276.

Tanuguchi, M., Utsugi, T., Oyama, K., Manen, H., Kobayashi, M., Tanabe, Y., Ogino, A. Tsuji, S. 2004. Genotype of Stearoly Coenzyme-A Desaturase is Associated with Fatty Acid Composition in Japanese Black Cattle. Mammalian Genome, 14: 142-150.

Yeh, F.C., Yang, R.C., Boyle, T.B.J., Mao, J.X. 1997. Theuser- Friendly Share Ware for Population Genetic Analysis. University of Alberta, Canada. (Http://Www.Ualberta.Ca/~Fhey/Pop32.Exe).

___

APA Nergis, H. , Koncagül, S. & Kiraz, S. (2019). Hereford ırkı sığırlarda stearoyl-CoA desaturase (SCD) gen polimorfizmi . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 23 (2) , 247-253 . DOI: 10.29050/harranziraat.487490
Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Harran Üniversitesi

5.8b238

Sayıdaki Diğer Makaleler

Bazı ekmeklik buğday yalın çeşit ve tarla paçallarının tarımsal özellikler, kalite ve karlılık bakımından incelenmesi

İrfan ÖZBERK, Mesude DİNÇ, Fethiye ÖZBERK

Kimyasal ve elle meyve seyreltme uygulamalarının bazı elma çeşitlerinde polifenol oksidaz aktivitesi üzerine etkisi

Ersin GÜLSOY, Ayşe TÜRKHAN, Elif Duygu KAYA

Aydın ilinde yetiştirilen ticari çilek çeşitlerinin fiziksel, kimyasal, biyoaktif ve aroma özellikleri

Ahmet GÖRGÜÇ, Aslı YILDIRIM, Dilara KONUK TAKMA, Edibe Seda ERTEN, Fatih Mehmet YILMAZ

Tescilli nohut çeşitlerinde Fusarium dayanıklılığının belirlenmesi

Ümran AKGÜN YILDIRIM, Mehmet Ertuğrul GÜLDÜR

Tarım işletmelerinde girişimcilik düzeyinin belirlenmesi

Zeki BAYRAMOĞLU, Kemalettin AĞIZHAN

Pistacia türlerinin tohum çimlenmesi üzerine dinlenme azaltıcı uygulamaların etkileri

Halil YAŞAR, İzzet AÇAR

Doğal ortamlarında yetişen Salsola türlerinin biyokimyasal ve fizyolojik tepkilerinin araştırılması

Sema KARAKAŞ DİKİLİTAŞ, Murat DİKİLİTAŞ, Mustafa ASLAN, Ayşe Nur GÜZEL

Patatesde (Solanum tuberosum L.) kurağa tepki veren transpozonların ve transkripsiyon faktörlerin in siliko analizi

Ebru DERELLİ TÜFEKÇİ, Behcet İNAL

Menengiç ve tespih çalısının mevsimlere ve otlanan bitki kısımlarına göre yem kalitesinin belirlenmesi

Hasan DÖKÜLGEN, Süleyman TEMEL

PH-değişim metodunun soya protein konsantresinin çözünürlüğü ve emülsiyon özellikleri üzerine etkisi

Gülçin YILDIZ