Hatay Biberi köy popülasyonlarından döl kontrollü teksel seleksiyon yöntemi ile seçilen genotiplerde meyve özellikleri

Araştırmanın amacı, Hatay biberi (Capsicum annuum L.) köy popülasyonlarında döl kontrollü teksel seleksiyon yöntemi ile farklı hatların oluşturulması ve seçilen bitkilerde çeşitli meyve özelliklerinin belirlenmesidir. Çalışmada Hatay’da 17 popülasyondan döl kontrollü teksel seleksiyon ile 50 farklı bitki seçilmiş ve çeşitli meyve özellikleri belirlenerek tohumları alınmıştır. Seçilen bütün bitkiler genel olarak değerlendirildiğinde; DeHat2, YaHat2, YuHat2, YuHat3, MaHat1, ÇaHat2, AşHat2, GüHat4 ve YeHat4 genotipleri meyve uzunluğu; YaHat1, YaHat2, YoHat1, MaHat3, AşHat3, GüHat1, GüHat3, YeHat2 ve YeHat4 genotipleri meyve genişliği; YoHat2, DeHat2, ApHat1, YaHat1 ve MeHat1 genotipleri et kalınlığı; DeHat2, YaHat1, YaHat2, YoHat1 YoHat2 ve MeHat1 genotipleri meyve ağırlığı; ApHat2, AvHat2, AvHat4, KıHat1, BoyHat2, AşHat1 ve MeHat1 genotipleri SÇKM oranı; ApHat2, YuHat2, YuHat3, ÜçHat2, ÜçHat3 ve YeHat5 genotipleri meyve et rengi a* değeri bakımından öne çıkmışlardır. Ayrıca, kapsaisin ve dihidrokapsaisin içeriği toplamının en yüksek olduğu belirlenen AvHat3, YoHat1, ÜçHat3, GüHat2, YeHat2, YeHat3 ve YeHat5 genotiplerinin acı biber çeşit ıslahı, DeHat2, YuHat2, MaHat2, AşHat3 ve GüHat1 genotiplerinin de az acı biber çeşitlerinin geliştirilmesi için önemli bitkisel materyal olabileceği sonucuna varılmıştır.

Fruit characteristics of genotypes selected from Hatay local pepper populations by individual selection

The aim of the research is to create different lines using individual plant selection method from Hatay local pepper (Capsicum annuum L.) populations and to determinate various fruit characteristics of these selected plants. In the study, 50 different plants were selected from 17 populations grown in Hatay by farmers, and their seeds were collected after their fruit characteristics were determined. When all the plants selected from Hatay are generally evaluated; the genotypes that are come into prominence in terms of fruit length are DeHat2, YaHat2, YuHat2, YuHat3, MaHat1, ÇaHat2, AşHat2, GüHat4 and YeHat4; with respect to fruit width are YaHat1, YaHat2, YoHat1, MaHat3, AşHat3, GüHat1, GüHat3, YeHat2 and YeHat4; in terms of fruit flesh thickness are YoHat2, DeHat2, ApHat1, YaHat1 and MeHat1; with respect to fruit weight are DeHat2, YaHat1, YaHat2, YoHat1 YoHat2 and MeHat1; in terms of soluble solid content are ApHat2, AvHat2, AvHat4, KıHat1, BoyHat2, AşHat1 and MeHat1 and with respect to flesh color a* value are ApHat2, YuHat2, YuHat3, ÜçHat2, ÜçHat3 and YeHat5. The plants AvHat3, YoHat1, ÜçHat3, GüHat2, YeHat2, YeHat3 and YeHat5 which were determined to have the highest total content of capsaicin and dihydrocapsaicin could be used for the breeding of pungent pepper varieties; and DeHat2, YuHat2, MaHat2, AşHat3 and GüHat1 plants could be important materials for the development of pepper varieties with low pungency.

___

Alan, N. (1984). Collection and evaluation of pepper germplasm in Turkey. Capsicum and Eggplant Newsletter, 3, 17-18

Altuntaş, Ö., Küçük, R. & Değirmenci, M. (2021). Arapgir dolma biber popülasyonundan seleksiyonla seçilen ümitvar genotiplerin bitkisel özellikleri yönünden incelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi , 31 (1) , 1-10

Anonymous (1983). Genetic Resources of Capsicum. International Board For Plant Genetic Resources, Roma, 49 p.

Anonymous (1995). Descriptors for Capsicum (Capsicum spp.). International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI), Rome, 110 p.

Aykaş, L., Taş, N., Adanacıoğlu, N., Oğur, E. & Özer, U. (2016). Ulusal tohum gen bankası. Anadolu, 26 (2), 44-50

Baysal, S. (2013). Üstün performanslı ticari yağlık biber çeşitlerinin geliştirilmesi I. Genetik materyalin toplanması ve verim ile bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi. Ege Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 52 s.

Binbir, S. & Baş, T. (2010). Bazı yerel biber (Capsicum annuum L.) populasyonlarının karakterizasyonu. Anadolu, 20 (2), 70 – 88

Bozokalfa, M.K. & Eşiyok, D. (2010). Biber (Capsicum annuum L.) aksesyonlarında genetik çeşitliliğin agronomik özellikler ile belirlenmesi. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 47 (2), 123-134

Collins, M.D., Wasmund, L.M. & Bosland, P.W. (1995). Improved method for quantifying capsaicinoids in Capsicum using High-performance Liquid Chromatography. HortScience, 30 (1), 137-139

Costa, L.V., Bentes, J. LS., Lopes, M.TG., Alves, S. & Junior, J.M.V. (2015). Morphological characterization of Amazon pepper accessions. Horticultura Brasileira, 33, 290-298

Çürük, S., Külahlıoğlu, İ. & Öntürk, G. (2015). Hatay’ın Yayladağı ilçesinde yetiştirilen yöresel biberin (Capsicum annuum L.) bitki, çiçek ve meyve özellikleri. 7. Bahçe Bitkileri Kongresi, Çanakkale, 25-29

Duman, İ. & Düzyaman, E. (2004). Türkiye’de yetiştirilen bazı önemli biber genotiplerinin morfolojik varyabilitesi üzerine bir araştırma. Ege ÜZF. Dergisi, 41 (3), 55-56

FAO (Birleşmiş Milletler Dünya Tarım Örgütü). (2021). http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC

Gerçek, S. & Çömlekçioğlu, N. (2020). Effects of water pillow irrigation method on some quality properties of hot red pepper. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 24 (3), 317-324

Hancock, J.F. (1992). Plant Evolution and the Origin of Crop Species. Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey 07632, USA, 305 s.

Heinrich, A.G., Ferraz, R.M., Ragassi, C.F. & Reifchneider, F.JB. (2015). Characterization and evaluation of salmon-colored biquinhotype pepper progenies. Horticultura Brasileira, 33, 465-470

İşlek, C. (2009). Serbest ve tutuklanmış Capsicum annuum L. hücre süspansiyon kültürlerinde kapsaisin üretimi üzerine bazı uyarıcıların etkisi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara, 138 s.

Karaağaç, O. & Balkaya, A. (2010). Bafra kırmızı biber popülasyonlarının [Capsicum annuum L. var. conoides (Mill.) Irish] tanımlanması ve mevcut varyasyonun değerlendirilmesi. Anadolu Tarım Bilim Dergisi, 25 (1), 10-20

Karaağaç, O. & Balkaya, A. (2017). Türkiye’de yerel sebze çeşitlerinin mevcut durumu ve ıslah programlarında değerlendirilmesi. TÜRKTOB Dergisi, 6 (23), 8-15

Keleş, D. (2007). Farklı biber tiplerinin karakterizasyonu ve düşük sıcaklığa tolerans. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Adana, 212 s

Keleş, D., Rastgeldi, U., Karipçin, Z., Karagül, S., Soylu, M.K., Çömlekçioğlu, N. & Büyükalaca, S. (2016). Seleksiyon yoluyla Şanlıurfa Biber ıslahı. Alatarım Dergisi, 15 (1), 39-44

Liu, W.Y., Kang, W.-H. & Kang, B.-C. (2013). Basic Information on Pepper. In B.C. Kang & C. Kole, (Eds.), Genetics, Genomics and Breeding of Peppers and Eggplants (pp. 1-15). Clemson, USA: CRC Press

Mutlu, S., Haytaoğlu, M.A., Kır, A. & İçer, B. (2009). Ulusal gen bankası biber (Capsicum annuum L.) materyalinde morfolojik karakterizasyon. Anadolu, 19 (1), 63-91

Öntürk, G. & Çürük, S. (2019). Hatay’ın farklı ilçelerinde yetiştirilen biber köy popülasyonlarında bitki ve meyve özellikleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 29 (4): 689-701

Silva, C.Q., Jasmim, J.M., Santos, J.O., Bento, C.S., Sudre, C.P. & Rodrigues, R. (2015). Phenotyping and selecting parents for ornamental purposes in pepper accessions. Horticultura Brasileira, 33(1), 66-73

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu). (2021). https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=92&locale=tr

Ulhoa, A.B, Pereira, T.NS., Ribeiro, C.SC., Moita, A.W. & Reifschneider, F.JB. (2017). Development and morpho-agronomic characterization of Yellow Jalapeño pepper lines. Horticultura Brasileira, 35, 343-348.

___

APA Öntürk, G. & Çürük, S. (2022). Hatay Biberi köy popülasyonlarından döl kontrollü teksel seleksiyon yöntemi ile seçilen genotiplerde meyve özellikleri . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 26 (2) , 153-168 . DOI: 10.29050/harranziraat.1064839
Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Harran Üniversitesi

6.5b276

Sayıdaki Diğer Makaleler

Karnabahar ve brokoli fidelerine yapılan melatonin uygulamalarının tuz stresi üzerine etkisi

Yasin ARSLAN, Şebnem KÖKLÜ, Gökçen YAKUPOĞLU

Adıyaman ili bağ alanlarında Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Lepidoptera: Tortricidae)’ya karşı çiftleşmeyi engelleme tekniğinin kullanılması

Merve Mine TOPRAK, Mahmut Murat ASLAN, Zehra Sena GÖZÜBENLİ

Organik gübrelerin mısır bitkisinin verim bileşenleri ile tanenin protein ve nişasta içeriğine etkisi

Alihan ÇOKKIZGIN, Ümit GİRGEL, Zekeriya KARA, Mustafa ÇÖLKESEN, Kadir SALTALI, Cengiz YÜRÜRDURMAZ

Farklı kurutma yöntemleri ile elde edilmiş peynir tozlarının ısıl işlem görmüş sucukların kalite ve duyusal özelliklerine olan etkisinin incelenmesi

Özlem YALÇINÇIRAY, Emre HASTAOĞLU, Meryem GÖKSEL SARAÇ, Özlem PELİNCAN

Kayseri ilinde çerezlik kabak (Cucurbita pepo L. var. pepo) ekim alanlarındaki böcek ve akar faunasının belirlenmesi

Şükrü ÜLKÜCÜ, Ebubekir YÜKSEL, Ramazan CANHİLAL

Hatay Biberi köy popülasyonlarından döl kontrollü teksel seleksiyon yöntemi ile seçilen genotiplerde meyve özellikleri

Gonca ÖNTÜRK, Sebahattin ÇÜRÜK

Ambalaj materyalinin yoğurdun raf ömrü ve bazı kalite kriterleri üzerine etkisi

Sezen HARMANKAYA, Emine Betül AKALIN, Koray İŞBARALI

Yüksek basınçlı homojenizasyon ve yüksek yoğunluklu ultrasonun depolama sırasında peynir altı suyu proteini/kanola yağı nanoemülsiyonlarının fonksiyonel özellikleri üzerindeki etkisi

Mehmet Murat CEYLAN

Kayseri ikinci ürün şartlarında bazı mısır çeşitlerinin silajlık performanslarının değerlendirilmesi

Sancar BULUT

Farklı pişirme teknikleri ile üretilen piliç bonfile etinin depolama boyunca renk, tekstür ve duyusal özelliklerinin incelenmesi

Mustafa Kadir ESEN, Burcu SARI, Ezgi DEMİR ÖZER