Ambalaj materyalinin yoğurdun raf ömrü ve bazı kalite kriterleri üzerine etkisi

Bu çalışma farklı ambalajlama materyalleri kullanılarak üretilen ve 4±1°C’de 28 gün depolanan set tipi yoğurtların bazı özellikleri ve ambalaj materyalinin yoğurt bakterilerinin canlılıkları üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Beş farklı ambalaj materyalinde (plastik, çelik, toprak, cam, porselen) inkübe edilen yoğurt örneklerinin duyusal analizleri ile soğuk muhafaza süreci boyunca bakteri sayıları (Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus ve S. thermophilus) ve bazı fiziko-kimyasal özellikleri (pH, titre edilebilir asitlik ve serum ayrılması) belirlenmiştir. Bulunan sonuçlar ambalaj materyalinin, canlı L. bulgaricus ve S. thermophilus sayıları üzerinde etkili olduğunu göstermiştir (p<0.01).

The effect of packaging material on some quality properties and shelf life of yoğurt

This study was carried out to determine some properties of set type yogurts produced using different packaging materials and stored at 4±1 °C for 28 days and the effect of the packaging material on the viability of yogurt bacteria. Sensory analysis, bacterial counts (Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus ve Streptococcus. thermophilus), and some physicochemical properties (pH, titratable acidity, and released serum amount) of yogurt samples incubated in five different packaging materials (plastic, steel, clay, glass, and porcelain dishes) during the cold storage process were determined. The results found showed that the packaging material was effective on the numbers of viable L. bulgaricus and S. thermophilus (p < 0.01).

___

Aswal, P., Shukla, A., & Priyadarshi S. (2012). Yogurt: Preparation, characteristics and recent advancements. CIB Tech Journal of Bio-Protocols, 1, 32–44.

Atamer, M. & Sezgin, E. (1986). Yoğurtlarda kurumadde artırımının pıhtının fiziksel özellikleri üzerine etkisi. GIDA, 11, 327–331.

Atasever, M. (2004). Yoğurt üretiminde bazı stabilizörlerin kullanımı. Van Veterinary Journal, 15, 1-4.

Chandan, R. C. & Kilara, A. (2013). Manufacturing yogurt and fermented milks. Manufacturing Yogurt and Fermented Milks, Second Edition.

Condon, S. (1987). Responses of lactic acid bacteria to oxygen. FEMS Microbiology Reviews, 46, 269–280.

da-Cruz, A. G., Faria-J-de, A. F. & Van-Dender, A.G.F. (2007). Packaging system and probiotic dairy foods. Food Research International, 40, 951–956.

Dave, R. I. & Shah, N. P. (1996). Evaluation of media for selective enumeration of Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, and Bifidobacteria. International Dairy Journal, 79, 1529–1536.

Dave, R. I. & Shah, N. P. (1997). Viability of yogurt and probiotic bacteria in yogurts made with commercial starter cultures. International Dairy Journal, 7, 31–41.

Fisberg, M. & Machado, R. (2015). History of yogurt and current patterns of consumption. Nutrition Reviews, 73, 4–7.

Freeman, S. (2018). Plastic food contact articles-food chemical safety unwrapped. Environmental Health Review, 61, 92–97.

Ishibashi, N. & Shimamura, S. (1993). Bifidobacteria: research and development in Japan. Food Technology (Chicago), 47, 126–136.

Kamber, U & Harmankaya, S. (2019). The effect of fruits to the characteristics of fruit yogurt. Pakistan Journal of Agricultural Sciences, 56, 495–502.

Karagül-Yüceer, Y. & Drake, M. (2013). Sensory analysis of yogurt. Manufacturing Yogurt and Fermented Milks, Second Edition. 265–278.

Kudelka, W. (2005). Changes in the acidity of fermented milk products during their storage as exemplified by natural bioyogurts. Milchwissenschaft, 60, 294–296.

Kurt, A., Gülümser, S., Kotancılar, G. & Özdemir, S. (1989). Süt tozu ve lesitin kullanımının yoğurt kalitesine etkisi. GIDA, 14, 301–307.

Macbean, R. D. (2010). Shelf life of yogurt. Food Packaging and Shelf Life. by Taylor and Francis Group, LLC. Pp: 143–156.

Marafon, A. P., Sumi, A., Alcântara, M. R., Tamime, A. Y. & de Oliveira, M. N. (2011). Optimization of the rheological properties of probiotic yogurts supplemented with milk proteins. LWT-Food Science and Technology, 44, 511–519.

Mattila-Sandholm, T., Mylarinen, P., Crittenden, R., Mogensen, G., Fonden, R. & Saarela, M. (2002). Technological challenges for future probiotic foods. International Dairy Journal, 12 173–182.

Mavuş, R., Can, E., Akkoç, A. E. & Aktaş, M. (2020). Quality Losses in Yoghurt Production and Development of Corrective Measures for Quality Improvement Gazi Journal of Engineering Sciences, 6(2), 120–128.

McKinley, M. C. (2005). The nutrition and health benefits of yogurt. International Journal of Dairy Technology, 58(1), 1–12.

Meyer, A. L., Elmadfa, I., Herbacek, I. & Micksche, M. (2007). Probiotic, as well as conventional yogurt, can enhance the stimulated production of proinflammatory cytokines. Journal of Human Nutrition and Dietetics, 20, 590–598.

Nguyen, H. T. H., Ong, L., Lefèvre-Kentish, S. E. & Gras, S. L. (2014). The microstructure and physicochemical properties of probiotic buffalo yogurt during fermentation and storage: A Comparison with Bovine Yogurt. Food and Bioprocess Technology, 7(4), 937–953.

Ozcan, T., Lucey, J. A. & Horne, D. (2008). Effect of tetrasodium pyrophosphate on the physicochemical properties of yogurt gels. Journal Dairy Science, 91, 4492–4500.

Özer, B. H. & Kirmaci, H. A. (2010). Functional milks and dairy beverages. International Journal of Dairy Technology, 63(1), 1–15.

Pripp, A. (2012). Statistics in food science and nutrition. Springer, New York.

Saint-Eve, A., Lévy, C., Le-Moigne, M., Ducruet, V., & Souchon, I. (2008). Quality changes in yogurt during storage in different packaging materials. Food Chemistry, 110(2). 285–293.

Savaiano, D. A. (2014). Lactose digestion from yogurt: Mechanism and relevance. American Journal of Clinical Nutrition, 99(5), 18–23.

Shah, N. P. (2007). Functional cultures and health benefits. International Dairy Journal, 17(11). 1262–1277.

Sökmen, S. (2015). Primitive pottery and its status in present day conditions in Bitlis city Kavakbasi and Gunkiri Municipality. Kalemisi Dergisi, 3, 59–73.

Tamime, A. Y. & Deeth, H. C. (1980). Yogurt: Technology and biochemistry. Journal of Food Protection, 43, 939–977.

Tamime, A. Y. & Robinson, R. K. (1999). Packaging. In: Yogurt science and technology, 2nd edn. Tamine A.K., Robinson R.K. (Eds). Cambridge, England: Woodhead Publishing, 90–103.

Turgut, T. (2016). The effect of microwave heating on the some quality properties and shelf life of yoghurt. Journal of The Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University, 22(6), 809–814.

Üçüncü, M. (2003). Peynirlerin ambalajlanması. Academic Food Journa,l 3, 20–25.

Wang, Y. C., Yu, R. C. & Chou, C. C. (2004). Viability of lactic acid bacteria and bifidobacteria in fermented soymilk after drying, subsequent rehydration and storage. International Journal of Food Microbiology, 93(2), 209–217.

Weerathilake, W. A. D. V., Rasika, D. M. D., Ruwanmali, J. K. U. & Munasinghe, M. A. D. D. (2014). The evolution, processing, varieties and health benefits of yogurt. International Journal of Scientific and Research Publications, 4(1), 2250–3153.

___

APA Harmankaya, S. , Akalın, E. B. & İşbaralı, K. (2022). The effect of packaging material on some quality properties and shelf life of yoğurt . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 26 (2) , 228-236 . DOI: 10.29050/harranziraat.1011541
Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Harran Üniversitesi

6.5b275

Sayıdaki Diğer Makaleler

Karnabahar ve brokoli fidelerine yapılan melatonin uygulamalarının tuz stresi üzerine etkisi

Yasin ARSLAN, Şebnem KÖKLÜ, Gökçen YAKUPOĞLU

Farklı kurutma yöntemleri ile elde edilmiş peynir tozlarının ısıl işlem görmüş sucukların kalite ve duyusal özelliklerine olan etkisinin incelenmesi

Özlem YALÇINÇIRAY, Emre HASTAOĞLU, Meryem GÖKSEL SARAÇ, Özlem PELİNCAN

Tüketicilerin PGI tescilli Gümüşhane ev tipi dut ürünleri tüketim tercihleri: Gümüşhane örneği

Yavuz TOPCU, Mustafa ÇAVDAR

Ambalaj materyalinin yoğurdun raf ömrü ve bazı kalite kriterleri üzerine etkisi

Sezen HARMANKAYA, Emine Betül AKALIN, Koray İŞBARALI

Bazı elma çeşitlerinin Malatya ili Battalgazi ilçesi ova koşullarında performanslarının belirlenmesi

Sebahat TURAN, Hüseyin KARLIDAĞ

Yüksek basınçlı homojenizasyon ve yüksek yoğunluklu ultrasonun depolama sırasında peynir altı suyu proteini/kanola yağı nanoemülsiyonlarının fonksiyonel özellikleri üzerindeki etkisi

Mehmet Murat CEYLAN

Organik gübrelerin mısır bitkisinin verim bileşenleri ile tanenin protein ve nişasta içeriğine etkisi

Alihan ÇOKKIZGIN, Ümit GİRGEL, Zekeriya KARA, Mustafa ÇÖLKESEN, Kadir SALTALI, Cengiz YÜRÜRDURMAZ

Kayseri ilinde çerezlik kabak (Cucurbita pepo L. var. pepo) ekim alanlarındaki böcek ve akar faunasının belirlenmesi

Şükrü ÜLKÜCÜ, Ebubekir YÜKSEL, Ramazan CANHİLAL

Kayseri ikinci ürün şartlarında bazı mısır çeşitlerinin silajlık performanslarının değerlendirilmesi

Sancar BULUT

Farklı pişirme teknikleri ile üretilen piliç bonfile etinin depolama boyunca renk, tekstür ve duyusal özelliklerinin incelenmesi

Mustafa Kadir ESEN, Burcu SARI, Ezgi DEMİR ÖZER