Determination of Weed Species in Kiwifruit Orchards of Ordu Province-Turkey

This study was conducted to determine weed species, their frequencies (%), coverage areas (%) and their densities (plant/m²) in kiwifruit orchards of Ordu province in 2015. As a method Ordu was divided into four parts of the research area; Altınordu-Gülyalı, Ulubey-Kabadüz, Perşembe-Fatsa-Çamaş, İkizce-Ünye-Çaybaşı. The study was carried out in two different periods which are April-May and September-October in the year of 2015. Study was started from the center of Ordu and stopped for every 5 km to make four different examinations of randomly selected 1 m² area of 1 da the kiwifruit orchard. During examinations weed species, their frequencies (%), coverage area (%) and their densities (plant/m²) were determined. Eighyt six weed species belonging to 32 families were determined in the survey which was carried out in 26 kiwi orchards. At the end of this survey which is conducted in two different periods, general weed coverage is found out to be 82.27 % for the first period (April-May) and 80.12 % for the second period (September-October). Among these families the largest family was found to be Asteraceae having 18 species. In the first period (April-May) 71 species were identified belonging to 30 families and the most frequently encountered weed species was Convolvulus arvensis L. (field bindweed) by  69.23 %. In the second period (September-October) 67 species were identified belonging to 30 families and the most frequently encountered weed species was C. arvensis L. by 53.85 %. 

Determination of Weed Species in Kiwifruit Orchards of Ordu Province-Turkey

This study was conducted to determine weed species, their frequencies (%), coverage areas (%) and their densities (plant/m²) in kiwifruit orchards of Ordu province in 2015. As a method Ordu was divided into four parts of the research area; Altınordu-Gülyalı, Ulubey-Kabadüz, Perşembe-Fatsa-Çamaş, İkizce-Ünye-Çaybaşı. The study was carried out in two different periods which are April-May and September-October in the year of 2015. Study was started from the center of Ordu and stopped for every 5 km to make four different examinations of randomly selected 1 m² area of 1 da the kiwifruit orchard. During examinations weed species, their frequencies (%), coverage area (%) and their densities (plant/m²) were determined. Eighyt six weed species belonging to 32 families were determined in the survey which was carried out in 26 kiwi orchards. At the end of this survey which is conducted in two different periods, general weed coverage is found out to be 82.27 % for the first period (April-May) and 80.12 % for the second period (September-October). Among these families the largest family was found to be Asteraceae having 18 species. In the first period (April-May) 71 species were identified belonging to 30 families and the most frequently encountered weed species was Convolvulus arvensis L. (field bindweed) by  69.23 %. In the second period (September-October) 67 species were identified belonging to 30 families and the most frequently encountered weed species was C. arvensis L. by 53.85 %.

___

Anonymous, 2003. A Pest Management Strategic Plan for Kiwifruit Production in California-The California Kiwifruit Commission. http://www.ipmcenters.org/pmsp/pdf/CAKIWIFRUIT.PDF-(Date of access: 27.06.2014).

Anonymous, 2012. Kivi aşırı soğuk ve sıcağı sevmiyor. Hasad Bitkisel Üretim Aylık Tarım Dergisi, 28(331): 62-74.

Anonymous, 2013a. http://faostat3.fao.org/download/Q/QC/E- (Date of access: 27.01.2016)

Anonymous, 2013b. Ordu ismi nereden geliyor? Ordu şehir ismi hikayesi efsanesi. http://www.bilginasil.com/ordu-ismi-nereden-geliyor-ordu-sehir-ismi-hikayesi-efsanesi.html-(Date of access: 30.01.2016).

Anonymous, 2014a. Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıfları. Ordu İli Tarım Master Planı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Yayın no: 22, Bağcılar/İstanbul, 468s.

Anonymous, 2014b. Kiwifruit Pest Management Guidelines. Integrated Weed Management. http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/r430700111.html (Date of access: 01.07.2014).

Anonymous, 2015. http://rapory.tuik.gov.tr/19-02-2016-21:03:09-9281100645772351291168834024.html?-(Date of access:19.02.2016).

Davis, P. H., 1965-1988. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Edinburgh at the University Press, Edingburg, Volume 1-10.

Deveci, M., 2003. Ordu İli Kivi Bahçelerinde Bulunan Bitkiler, Bunların Yoğunlukları ve Rastlama Sıklıklarının Belirlenmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Ordu Ziraat Fakültesi Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 23-25 Ekim 2003, Ordu, 197-202 s.

Güner, A., Arslan, S., Ekim, T., Vural M., Babaç, M.T., 2012. Türkiye Bitkiler Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.

Hanf, M., 1990. Ackerunkraeuter Europas. Mit Ihren Keimlingen und Samen, Germany, 496 pp.

Odum, E.P., 1971. Fundamentals of Ecology. W. B. Saunders Company, Philadelphia, London, Toronto, 574 pp.

Tiryaki, O., 2011. Pestisit Kalıntı Analizlerinde Kalite Kontrol (QC) ve Kalite Güvencesi (QA). Nobel Yayın No:1635, Ankara.

Uluğ, E., Kadıoğlu, İ., Üremiş, İ., 1993. Türkiye’nin Yabancı Otları ve Bazı Özellikleri. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, No:78, Adana, 513 s.

___

APA Yonat, H. & Kolören, O. (2017). Determination of Weed Species in Kiwifruit Orchards of Ordu Province-Turkey . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 21 (2) , 155-163 . DOI: 10.29050/harranziraat.321133