YAHYA KEMAL’ İN İSTANBUL’U

Yahya Kemal İstanbul hayranı olan bir şair ve yazarımızdır. Düz yazı veşiirleriyle İstanbul’a olan sevgisini ve hayranlığını, gurbetteyken duyduğuözlemini dile getirmiştir. Bu yazıda ondaki İstanbul sevgisi Aziz İstanbul, KendiGök Kubbemiz ve Eski Şiirin Rüzgârıyla adlı kitaplarda yer alan İstanbul’u konuedinen yazı ve şiirlerinden örneklerle anlatılmıştır.

___

  • BANARLI, N. Sami (1984). Bir Dağdan Bir Dağa, İstanbul: Kubbealtı Neşriyatı.
  • BEYATLI, Yahya Kemal (1974). Aziz İstanbul, İstanbul Fetih Cemiyeti, İstanbul: Yahya Kemal Enstitüsü Yayını.
  • BEYATLI, Yahya Kemal (1993). Eski Şiirin Rüzâgarıyle, İstanbul Fetih Cemiyeti, İstanbul: Yahya Kemal Enstitüsü Yayını, 35. baskı.
  • BEYATLI, Yahya Kemal (1974). Kendi Gök Kubbemiz, İstanbul Fetih Cemiyeti, İstanbul: Yahya Kemal Enstitüsü Yayını.
  • SEVÜK, İ. Habib (1950). “Yahya Kemal’de İstanbul”, Aile Dergisi, C:3, S:12, 1950.
  • SEVÜK, İ. Habib (1949). “Yahya Kemal ve Üsküdar”, Cumhuriyet, 7 Mayıs 1949, S:2- 4.
  • TANPINAR, A.Hamdi (1969). “Yahya Kemal, Şiirleri ve İstanbul”, Edebiyat Üzerine Makaleler, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi,.

___

APA Doğan, A. (2008). YAHYA KEMAL’ İN İSTANBUL’U . Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları (HÜTAD) , (9) , 165-182 .