"Şem' ve Pervane'tnin İçsel Yolculuğuna Dair Felsefi Bir yaklaşım

Klasik Türk Edebiyatı şairleri, eserlerinde aşkı çeşitli vesilelerle işlerken; insanlara ilahı bilgileri sezdirrneyi hedeflemişlerdir. Aşkı ve buna bağlı olarak gelişen içsel değişimin aşamalarını mazmunlardan hareketle anlatmaya çalışmışlardır. Bu mazmunların başında da şem' ve pervane gelmektedir. Pervane, mumun ziyasına odaklanarak onda yok olmayı başarmış; alevle tek vücut olmuş; alevden aldığı feyizle ikilikten kurtularak birliğe ermiştir.

___

 • ATEŞ, Süleyman, (1990). Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, İstanbuL.
 • BACHELARD, Gaston, (1995). Ateşin Tin Çözümlemesi, Çev.: Nail Bezel, Ankara.
 • BACHELARD, Gaston, (1999). Bir Kandilin Alevi, Çev.: Fahreddin Arslan, İstanbuL.
 • DEMİREL, H. Gamze, (2005), Beliğ Mehmet Emın, Divan, Basılmamış Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • FUZULI, Divan, (1990). (Haz.: K. Akyüz, S. Beken, S. Yüksel, M. Cunbur), Ankara.
 • GUENON, Rene, (2001). Yatay ve Dikey Boyutların Sembolizmi, Çev.: Fevzi Topaçoğlu, İstanbuL.
 • HAyALİ, Divan, (1992). (Haz.: Ali Nihat Tarlan), Ankara.
 • LIVINGSTON, Ray, (1998). Geleneksel Edebiyat Teorisi, Çev.: Necat Özdemiroğlu, İstanbuL.
 • PÜRCEVADİ, Nasrullah, (1998). Can Esintisi-İslôm 'da Şiir Metafiziği, Çev.: Hicabi Kırlangıç, İstanbuL.
 • SAY AR, Kemal, (2000). Sufi Psikolojisi-Benliğin Ruhu, Ruhun Bilgeliği, İstanbuL.
 • Şeyhülislam Yahya, Divan, (2001). (Haz.: Hasan Kavruk), Ankara.
 • WILCOX, Lynn, (2001). Sufizm ve Psikoloji, Çev.: Orhan Düz, İstanbuL.
 • Yunus Emre, Divan, (1998). (Haz.: Mustafa Tatçı), Ankara.
 • Naili, Divan, (1990). (Haz.: Haluk İpekten), Ankara.

___

APA Demirel, G. (2006). "Şem' ve Pervane'tnin İçsel Yolculuğuna Dair Felsefi Bir yaklaşım . Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları (HÜTAD) , (5) , 135-143 .