Gök Türklerden Türklere: Türk Kimliğinin Oluşmasına Tarihsel Bir Bakış

Türk kimliginin oluşmasının genellikle VIII. yüzyıldan sonra Araplar tarafından kavramlaştınldığı bilinmektedir. Ancak Gök TürkI devleti kurulduktan sonra Türk kimliği kendi aralarında oluşmaya başlaımş ve Gök Türk devleti yıkıldıktan sonra kurulmuş olan Orhun Uygur devleti döneminde bu kavram Türk halkı arasında oturmuştur. Araştırınarnızda Türk kimliginin teşekkül süreci ineelenmekle bu görüş ortaya konmaya çalışılımştır.

___

 • Kaşgarlı Mahmud, Ci lt 1,1992:3.
 • Kaşgarlı Mahmud, Cilt 1,1992:351.
 • Kaşgarlı Mahmud, Cilt I, 1992:353. Türk adı hakkında diğer araştırmalar İbrahim
 • Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, İstanbul: Boğaziçi Yayınlan, 1988:42-44; Peter B. Golden, Türk Halkları Tarihine Giriş, (Çev. Osman Karatay), Ankara: KaraM Araştırma ve Yayıncılık, 2002:93-94.
 • Kaşgarlı Mahmud, Cilt I, 1992:4.
 • Kaşgarlı Mahmud, Cilt i, 1992:28.
 • Kaşgarlı Mahmud, Cilt I, 1992: 14.
 • Kaşgarlı Mahmud, Cilt i, 1992:28-30.
 • Kaşgarlı Mahmud, Cilt II, 1992:60.
 • Kaşgarlı Mahmud, Cilt 1,1992:481.
 • Kaşgarlı Mahmud, Cilt 1,1992:32,393.
 • Kaşgarlı Mahmud, Cilt I, 1992:394.
 • Kaşgarlı Mahmud, Cilt III, 1992:158.
 • Kaşgarlı Mahmud, Cilt I, 1992:458.
 • Kaşgarlı Mahmud, Cilt i, 1992:472
 • Kaşgarlı Mahmud, Cilt 1,1992:474.
 • L. lu. Tugusheva, 1991:132.
 • L. lu. Tugusheva, 1991:18-19.
 • A. Von Gabain, Eski Türkçenin (Çev. Mehmet Akalın). Ankara:Türk Dil Kurumu Yayınlan, 1988:236.

___

APA Ekrem, E. (2006). Gök Türklerden Türklere: Türk Kimliğinin Oluşmasına Tarihsel Bir Bakış . Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları (HÜTAD) , (5) , 5-24 .