Kronik böbrek yetmezlikli hastalarda oral bulgular: 2 olgu sunumu

Kronik böbrek yetmezliği (KBY) çeşitli nedenlere bağlı olarak böbrek fonksiyonlarının tam olarak yerine getirilemediği bir hastalıktır. Günümüzde böbrek hastalıklarının sıklığı oldukça artmış olup, bu hastalar dişhekimleri açısından önemli bir hasta grubunu oluşturmaktadır. Kullanılan ilaçlar, diyaliz tedavisi intraoral dokuları etkileyebilir. Bu olgu sunumunda amaç kronik böbrek yetmezliğinin intraoral dokular üzerindeki etkisini ve dişhekimleri açısından önemini vurgulamaktır.

Chronic renal failure is a disease characterized by renal disfunction related to various reasons. Nowadays, the incidence of renal disease considerably increases and these patients constitutes the important patient group for dentists. The used drugs and dialysis may affect the intraoral tissues. The aim of this case report is to lay emphasis on intraoral effects of renal failure for dentists.

Kaynakça

Lütfioğlu M, Sakallıoğlu EE, Özkaya O, Açıkgöz G. Kronik böbrek yetmezliği olan çocuklarda tükürük sıvı dinamiği ve ağız sağlığı profilinin değerlendirilmesi. GÜ Diş Hek Fak Derg 2008; 25: 13-8.

Lucas VS, Roberts GJ. Oro-dentalhealth in childrenwithchronicrenalfailureandafterrenaltransplantation: a clinicalreview. Pediatr Nephrol 2005; 20: 1388-94.

Burden D, Mullally B, Sandler J. Orthodontictreatment of patientswithmedicaldisorders. Eur J Orthod 2001 Aug;23(4):363–72.

Akan S, Kocadereli İ. Sistemik hastalıkların ortodontik tedaviye etkileri.Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2008; 11(1): 66-74.

Barlak P, Koruyucu M, Bayram M , Tokgöz İ, Seymen F. Kronik böbrek yetmezliği olan olgularda ağız diş bulgularının incelenmesi.Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg2013; 21(3) : 342-9.

Woodhead JC, Nowak AJ, Crall JJ, Robillard JG.Dentalabnormalities in childrenwithchronicrenalfailure. Pediatr Dent 1982;4:281–5.

Oliver WJ, OwingsCL, Brown WE, Shapiro BA. Hypoplasticenamelassociatedwiththenephroticsyndrome. Pediatrics 1963;32:399–406.

Bublitz A, Machat E, Scharer K, Komposch G, Mehls O. Changes in dentaldevelopment in paediatricpatientswithchronickidneydisease. ProcEur Dial TransplantAssoc 1981; 18: 517–23.

Wolff A, Sarnat H, Binderman I,Eisenstein B, Drukker A. Thedentalstatus of childrenwithchronicrenalfailure. Internat J Pediatr Nephrol 1985;6:127–32.

Koch MJ, Buhrer R, Pioch T, Scharer K. Enamelhypoplasia of primaryteeth in chronicrenalfailure. PaediatrNephrol 1999;13:68–72.

Nunn JH, Sharp J, Lambert HJ, Plant ND, Coulthard MG. Oral health in childrenwithrenaldisease. Pediatr Nephrol 2000;14:997–1001.

Al Nowaiser A, Roberts GJ, Trompeter RS, Wilson M, Lucas VS. Oral healthand oral streptococcal flora of childrenwithchronicrenalfailure. Pediatr Nephrol 2003;18:39–45.

KidneyDisease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKDMBD WorkGroup. KDIGO clinicalpracticeguidelineforthediagnosis, evaluation, prevention, andtreatment of ChronicKidneyDisease-Mineral and Bone Disorder (CKDMBD). KidneyIntSuppl 2009; 113: 1-130.

Jaffe EC, Roberts GJ, Chantler C, Carter JE. Dentalfindings in chronicrenalfailure. BrDent J 1986; 160:125–7.

Al Nowaiser A, Lucas VS, Wilson M, Roberts GJ, Trompeter RS. Oral healthandcariesrelatedmicroflora in childrenduringthefirstthreemonthsfollowingrenaltransplantation. Int J PaediatrDent 2004; 14:118-26.

Ertuğrul F, Elbek-Çubukçu C, Sabah E, Mir S. The oral healthsatus of childrenundergoinghemodialysistreatment. TheTurkishJournal of Pediatry 2003; 45:1098-113.

Peterson S, Woodhead J, Crall J. Cariesresistance in childrenwithchronicrenalfailure. Pediatr Des 1985; 19:796-9.

Gavalda C, Bagan JV, Scully C, Silvestre FJ, Milian MA, Jimenez. Renalhemodialysispatients: Oral, salivary, dentalandperiodontalfindings in 105 adultcases. Oral Dis 1999; 5: 299-302.

Obry F, Belcourt AB, Frank RM. Biochemicalstudy of wholesalivafromchildrenwithchronicrenalfailure. ASDC J Dent Child 1987; 54:429-32.

Marsh P, Martin M (1980) Oral microbiology. ChapmanandHall, London.

Seymour RA, Jacobs DJ. Calciumchannelblockersandgingivalovergrowth. J ClinPeriodontol 1992;19:1–11.

Friskopp J, Klintmalm G. Gingivalenlargement. A comparisonbetweencyclosporineandazathioprinetreatedrenalallograftrecipients. SwedishDent J 1986;10:85–92.

Phillips TM, Karmi SI, Frantz SC,Henriques HF. Absorptionprofiles of renalallograftrecipientsreceiving oral dose of cyclosporine: a pharmacokineticstudy. TransplantProc 1988;20:457–61.

Yavuz İ, Yılmaz ME, Atakul F, Sarı Y, Çolak M, Kara İH, Kaya S. Kronik böbrek yetmezliği olan ve diyaliz ile tedavi gören hastaların oral dokularındaki bulguların incelenmesi. D Ü Diş Hek Fak Derg 2002; 8:162-72.

Kaynak Göster