Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinde Görev Yapmış Akademisyen Kökenli İçişleri Bakanlarının Faaliyetleri

Türkiye siyasi tarihinde akademi dünyasında görev yapanların siyasete olan ilgisi ve etkisi 1923 yılından sonra artmıştır. Bu süreçte Sahip oldukları bilgi birikimi ve nitelikleri sayesinde akademisyen kökenli milletvekilleri, bakan ve başbakanlık görevlerinde bulunmuşlardır. Bu siyasiler, Türkiye’deki demokrasi serüvenine önemli katkılar sunmuşlardır. Çeşitli bakanlık görevlerinde de bulunan akademisyen kökenli siyasilerin dikkat çekici görevlerinden bir tanesi de İçişleri Bakanlığı görevinde bulunmalarıdır. Mehmet Emin Erişirgil ile başlayan bu süreç Salih Ragıp Üner, Ahmet Sabahattin Özbek, Ali Tanrıyar, Korkut Özal, Mustafa Kalemli, Ülkü Gökalp Güney ve Meral Akşener ile devam etmiş ve halen de devam etmektedir. Akademisyen kökenli İçişleri Bakanlarının uzmanlık alanına bakıldığında siyasal bilgilerden mühendisliğe, sağlık alanından iktisat alanına kadar çeşitli faaliyet alanlarına rastlanılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görev alan akademisyen kökenli içişleri bakanlarının biyografileri ele alındığında Türk siyasal yaşamına önemli katkılar sağlamakla birlikte kendi alanlarında da önemli faaliyetlerde bulunmuş ve ülkelerine önemli hizmetlerde bulunmuşlardır.

The Activities of Ministers of Interior Who Academy Origin That Task Made in Turkish Governments

Türkiye siyasi tarihinde akademi dünyasında görev yapanların siyasete olan ilgisi ve etkisi 1923 yılından sonra artmıştır. Bu süreçte akademi dünyasından milletvekili, bakan ve başbakanlık görevlerinde bulunanların sayısı atmıştır. Bu siyasiler, Türkiye’deki demokrasi serüvenine önemli katkılar sunmuşlardır. Çeşitli bakanlık görevlerinde de bulunan akademisyen kökenli siyasilerin dikkat çekici görevlerinden bir tanesi de İçişleri Bakanlığı görevinde bulunmalarıdır. Mehmet Emin Erişirgil ile başlayan bu süreç Salih Ragıp Üner, Ahmet Sabahattin Özbek, Ali Tanrıyar, Korkut Özal, Mustafa Kalemli, Ülkü Gökalp Güney ve Meral Akşener ile devam etmiş ve halen de devam etmektedir. Akademisyen kökenli İçişleri Bakanlarının uzmanlık alanına bakıldığında siyasal bilgilerden mühendisliğe, sağlık alanından iktisat alanına kadar çeşitli faaliyet alanlarına rastlanılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görev alan akademisyen kökenli içişleri bakanlarının biyografileri ele alındığında Türk siyasal yaşamına önemli katkılar sağlamakla birlikte kendi alanlarında da önemli faaliyetlerde bulunmuş ve ülkelerine önemli hizmetlerde bulunmuşlardır.

___

 • Atatürk Üniversitesi Resmi Sitesi. (tarih yok). 12 22, 2020 tarihinde alındı
 • Biçici, M. (2020). Gaziantep'te Siyasal Yaşam. Gaziantep: Iksad Publishing House.
 • Biçici, M., & Özlü, Z. Y. (2020). Harf İnkılâbı Üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Çıkan Tartışmalar ve Karşıt Görüşler. Tarih ve Gelecek Dergisi, 6(1), 180-197. doi:http://dx.doi.org/10.21551/jhf.681313
 • Çakırbaş, A. (2020). Cumhuriyet Senatosu’nda Nevşehir’in Temsili. History Studies, 14(4), 1525-1541. doi:10.9737/hist.2020.889.
 • Çankaya, A. (1968). Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (Cilt 2). Ankara: Mars Matbaası.
 • Doster, B. (1997). 1980 Sonrası Girilen Genel Seçimlerde Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi’nin Aldıkları Oy Oranlarının Karşılaştırılması, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). istanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü.
 • Duran, H. (2017). Meral Akşener’in siyasi Anlamı ve İyi Parti. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı(223), 1-28.
 • Durmaz, N. (2012). Mehmet Emin Erişirgil'in Hayatı ve Felsefesi( Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Felsefe Tarhi Anabilim Dalı.
 • Erişirgil, M. E. (1958). İhmal. Ankara: Maarif Yayınları.
 • Erişirgil, M. E. (2010). Bildiklerim. (M. B. Varlık, Dü.) Ankara: Mülkiyeliler Birliği Vakfı.
 • Galatasaray Spor kulübü Resmi Sitesi: https://www.galatasaray.org/haber/kulup/ali-tanriyari-saygi-ve-rahmetle-aniyoruz/46642 adresinden alındı
 • Güçlü, F. (2020). Eski Sağlık Bakanlarımızdan Prof. Dr. Salih Ragıp Üner. 12 21, 2020 tarihinde Fibhaber: https://www.fibhaber.com/saglik-eski-bakanlarimizdan-profdr-salih-ragip-uner-makale,2288.html adresinden alındı Karaca, N. (2012). Bilimin Rehberliğinde Değişimden Yana Olan Pozitivist Bir Düşünür: Mehmet Emin Erişirgil. Folklor/Edebiyat Dergisi, 18(70), 145-164.
 • Kaya, M. C. (2010). Mehmet Emin Erişirgil: Bergsonculuktan Pragmatizme Bir Darülfünun Hocası. Kutadgubilig Dergisi(18), 129-180.
 • Korkut Özal. (2020, 12 25). 12 25, 2020 tarihinde biyografya.com.tr: https://www.biyografya.com/biyografi/19124 adresinden alındı
 • Seçim2019. (2019, Nisan 1). 12 31, 2020 tarihinde Sözcü Gazetesi: https://www.sozcu.com.tr/secim2019/ adresinden alındı
 • Tarım ve Orman Bakanlığı Resmi Sitesi: https://www.tarimorman.gov.tr/sayfalar/tarimeskibakanlarimiz.aspx?ogeid=4 adresinden alındı