ÇIKIK KUTUPLU SENKRON HİDROGENERATÖRLERİN DİNAMİK VE GEÇİCİ ZAMAN ANALİZ KOŞULLARINDA ARDIŞIK KARMA DEĞİŞKEN NONLİNEER PROGRAMLAMA METODU KULLANILARAK OPTİMİZASYONU

Öz Enerji üretiminde kullanılan generatörlerin tasarımı oldukça karmaşık ve deneyim gerektiren bir süreçtir. Çıkıkkutuplu senkron hidrogeneratörlerin tasarımları bir barajdan diğerine farklılık gösterebilir. Otomatik optimizasyonişlemi çok istenen bir süreçtir, çünkü tasarımcılar aynı makine tipinde çok az tecrübeye sahiptirler. Sunulanbu çalışma da amaç fonksiyonuna en büyük etki sağlayan değişkenler ana tasarım değişkenleri olarak kabul edilmiştir.Optimizasyon tasarım modeli üç boyutlu olarak geçici zaman ve dinamik analiz koşullarında birbirinebağlı karma nonlineer değişkenlerden oluşturulmuştur. Optimizasyon süreci boyunca nonlineer karma değişkenlerardışık olarak amaç fonksiyonunu lineerleştirmeye çalışmaktadır. Bu yöntem çok etkilidir, çünkü amaç fonksiyonutamamıyla birbirine bağlı değişkenlerden oluşmaktadır. Bu yüzden optimum değerler sürekli belirlenensınır aralığı içinde bulunmaktadır. Bu süreç birçok tasarım çalışmasında denenmiş ve kullanılan SMINLP optimizasyontekniği amaç fonksiyonunu QS, PS ve SNLP’e göre % 3-%15 aralığında daha idealleştirmektedir.

Kaynakça

Boldea, I. “Synchronous generators” Taylor &

Francis Group, LLC, ISBN 0-8493-5725-X, New

York, A.B.D., 2006.

Gürdal, O. “Elektromanyetik Alan Teorisi”,

Nobel yayın dağıtım, Türkiye, Ankara, ISBN

-591-178-2, 2000.

Gürdal, O. “Elektrik Makinalarının Tasarımı”,

Atlas yayın dağıtım, Türkiye, Ankara, ISBN 975-

-07-0, 2001.

Topaloğlu, İ. “Hidroelektrik Generatör

Tasarımında Optimizasyon Teknikleri”,

Yüksek lisans, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri

Enstitüsü, 2009.

Hoole, H. “Geometric Parametrization and

Constrained Optimization Techniques in the

Design of Salient Pole Synchronous Machines”

IEEE Transactıons On Magnetıcs, Vol. 28, No. 4,

July 1992.

Fujii, N. “Second Order Sensitivity Analysis

for a Class of Shape Optimization Problems”,

-7803-1328-3, IEEE Transactıons On

Magnetıcs, 1994.

Yoon, S-Baeck. “Shape Optimization Of

Selenoid Actuator Using The Fenite Element

Method And Numerical Optimization

Technique”, IEEE Transactıons On Magnetıcs,

Vol. 33, No. 5, September 1997.

Mandic, I. “Optimization of large electrical

salient pole synchronous generators”, The

International Journal for Computation and

Mathematics in Electrical and Electronic

Engineering, Vol. 20, No. 3, 2001.

Kaynak Göster

Bibtex @ { gazimmfd88483, journal = {Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-1884}, eissn = {1304-4915}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {25}, pages = {0 - }, doi = {}, title = {ÇIKIK KUTUPLU SENKRON HİDROGENERATÖRLERİN DİNAMİK VE GEÇİCİ ZAMAN ANALİZ KOŞULLARINDA ARDIŞIK KARMA DEĞİŞKEN NONLİNEER PROGRAMLAMA METODU KULLANILARAK OPTİMİZASYONU}, key = {cite}, author = {Topaloğlu, İsmail and Gürdal, Osman} }
APA Topaloğlu, İ , Gürdal, O . (2013). ÇIKIK KUTUPLU SENKRON HİDROGENERATÖRLERİN DİNAMİK VE GEÇİCİ ZAMAN ANALİZ KOŞULLARINDA ARDIŞIK KARMA DEĞİŞKEN NONLİNEER PROGRAMLAMA METODU KULLANILARAK OPTİMİZASYONU . Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi , 25 (2) , .
MLA Topaloğlu, İ , Gürdal, O . "ÇIKIK KUTUPLU SENKRON HİDROGENERATÖRLERİN DİNAMİK VE GEÇİCİ ZAMAN ANALİZ KOŞULLARINDA ARDIŞIK KARMA DEĞİŞKEN NONLİNEER PROGRAMLAMA METODU KULLANILARAK OPTİMİZASYONU" . Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 25 (2013 ): <
Chicago Topaloğlu, İ , Gürdal, O . "ÇIKIK KUTUPLU SENKRON HİDROGENERATÖRLERİN DİNAMİK VE GEÇİCİ ZAMAN ANALİZ KOŞULLARINDA ARDIŞIK KARMA DEĞİŞKEN NONLİNEER PROGRAMLAMA METODU KULLANILARAK OPTİMİZASYONU". Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 25 (2013 ):
RIS TY - JOUR T1 - ÇIKIK KUTUPLU SENKRON HİDROGENERATÖRLERİN DİNAMİK VE GEÇİCİ ZAMAN ANALİZ KOŞULLARINDA ARDIŞIK KARMA DEĞİŞKEN NONLİNEER PROGRAMLAMA METODU KULLANILARAK OPTİMİZASYONU AU - İsmail Topaloğlu , Osman Gürdal Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 25 IS - 2 SN - 1300-1884-1304-4915 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi ÇIKIK KUTUPLU SENKRON HİDROGENERATÖRLERİN DİNAMİK VE GEÇİCİ ZAMAN ANALİZ KOŞULLARINDA ARDIŞIK KARMA DEĞİŞKEN NONLİNEER PROGRAMLAMA METODU KULLANILARAK OPTİMİZASYONU %A İsmail Topaloğlu , Osman Gürdal %T ÇIKIK KUTUPLU SENKRON HİDROGENERATÖRLERİN DİNAMİK VE GEÇİCİ ZAMAN ANALİZ KOŞULLARINDA ARDIŞIK KARMA DEĞİŞKEN NONLİNEER PROGRAMLAMA METODU KULLANILARAK OPTİMİZASYONU %D 2013 %J Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi %P 1300-1884-1304-4915 %V 25 %N 2 %R %U
ISNAD Topaloğlu, İsmail , Gürdal, Osman . "ÇIKIK KUTUPLU SENKRON HİDROGENERATÖRLERİN DİNAMİK VE GEÇİCİ ZAMAN ANALİZ KOŞULLARINDA ARDIŞIK KARMA DEĞİŞKEN NONLİNEER PROGRAMLAMA METODU KULLANILARAK OPTİMİZASYONU". Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 25 / 2 (Şubat 2013): 0- .
AMA Topaloğlu İ , Gürdal O . ÇIKIK KUTUPLU SENKRON HİDROGENERATÖRLERİN DİNAMİK VE GEÇİCİ ZAMAN ANALİZ KOŞULLARINDA ARDIŞIK KARMA DEĞİŞKEN NONLİNEER PROGRAMLAMA METODU KULLANILARAK OPTİMİZASYONU. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2013; 25(2): 0-.
Vancouver Topaloğlu İ , Gürdal O . ÇIKIK KUTUPLU SENKRON HİDROGENERATÖRLERİN DİNAMİK VE GEÇİCİ ZAMAN ANALİZ KOŞULLARINDA ARDIŞIK KARMA DEĞİŞKEN NONLİNEER PROGRAMLAMA METODU KULLANILARAK OPTİMİZASYONU. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2013; 25(2): 0-.
  • ISSN: 1300-1884
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Gazi Üniversitesi

172.8b 83.1b

Sayıdaki Diğer Makaleler

ALÜMİNYUMUN İLETKEN POLİMER İLE KAPLANMASI VE KAPLAMA MİKROYAPISINA KOROZYONUN ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Kubilay KARAÇİF, Tülin KIYAK, Burhanettin İNEM

MATLAB WEB SUNUCUSU KULLANILARAK KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR İÇİN İNTERNET TABANLI İZLEME SİSTEMİ TASARIMI

Cüneyt BAYILMIŞ, Murat ÇAKIROĞLU, Selim ÖZTÜRK, İlyas ÇANKAYA

TİCARİ SAF ALÜMİNYUMUN YÖNLÜ KATILAŞTIRILMASI İÇİN DÜZENEK GELİŞTİRİLMESİ

K. Kunt TÜZÜNALP, İlker ÜNALAN, Yusuf ÖKSÜZ, Kadir KOCATEPE

TOPRAK VE KAOLİNDE ETİL BROMÜRÜN ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ

Uğur HARBİLİ, Nail YAŞYERLİ, Tuğba İSTEK

SİLİNDİRİK TORNALAMA SIRASINDA MEYDANA GELEN ÇAP HATALARININ DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI

Abdurrahman KARABULUT

ELEKTROMANYETİK TASARIM PROGRAMI KULLANILARAK ELEKTRİK MAKİNELERİNİN TASARIMINDA BOYUT OPTİMİZASYONU İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ İKİNCİ DERECEDEN HASSASİYET ANALİZİ TEMELLİ NÜMERİK BİR YAKLAŞIM

İsmail TOPALOĞLU, Osman GÜRDAL

MÜZELERDE SENTAKTİK VE BİÇİMSEL ANALİZ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Nazan KIRCI

GÖZENEKLİ MALZEMELERİN ETKEN ISIL İLETKENLİKLERİ ÜZERİNE MEVCUT ÇALIŞMALAR

Numan YÜKSEL, Atakan AVCI

ÇIKIK KUTUPLU SENKRON HİDROGENERATÖRLERİN DİNAMİK VE GEÇİCİ ZAMAN ANALİZ KOŞULLARINDA ARDIŞIK KARMA DEĞİŞKEN NONLİNEER PROGRAMLAMA METODU KULLANILARAK OPTİMİZASYONU

İsmail TOPALOĞLU, Osman GÜRDAL

ÖZÖRGÜTLEMELİ HARİTA AĞLARI VE GRİ DÜZEY EŞ OLUŞUM MATRİSLERİ İLE GÖRÜNTÜ BÖLÜTLEME

Ayşe DEMİRHAN, İnan GÜLER