BUJİ İLE ATEŞLEMELİ MOTORLARDA (B.A.M.) MARŞ MOTORU GÜCÜNÜN MOTOR HACMİNİN FONKSİYONU OLARAK TANIMLANMASI

Öz Bu çalışmada marş motoru gücü motor hacminin fonksiyonu olarak tanımlanmıştır. Çalışmada ilk olarak marşmotoru çeşitleri incelenmiş, marş motorunun kullanıldığı taşıtlar belirlenerek katalog değerleri tespit edilmiştir.Bu değerler literatürdeki ampirik ve teorik ifadeler ile elde edilen marş motoru güçleri ve deneysel olarak eldeedilen sürtünme güçleri ile karşılaştırılmıştır. Literatürde marş motoru gücü hesabı T= Vh.Cb.g , T = C1e-C2n torkifadeleri Pmm= T. ω ifadesinde kullanılarak hesaplanmaktadır. Bu ifadelerde motor hacmine göre marş motorugücünün hesaplanmasında devre ihtiyaç vardır. Bu çalışmada yukarıdaki ifadeden farklı olarak güç ifadesindekidevir ve diğer sabitler yeni belirlenen sabitler içinde düşünülmüş ve marş motoru güç ifadesi sadece motorhacminin fonksiyonu olarak Pmm= α . e β(Vh) ifadesi ile tanımlanmıştır. Sonuçta literatürdeki ampirik ifade ve buçalışmada elde edilen ifade ile hesaplanan marş motoru güçleri katalog değerleri ile karşılaştırılmıştır.Karşılaştırma sonucunda literatürdeki ampirik ifade sonuçları katalog değerleriyle %40-70, bu çalışmada eldeedilen ifade sonuçları ise %3,77 lik bir hata vermiştir. Bu ifade birleşik tip marş motoru alternatör sistemli ilkhareket motoru güçlerinin ve hibrid taşıtların ilk hareket sistemlerinin güçlerinin tanımlanmasında kullanılabilir,daha güvenilir ve doğru sonuçlara ulaşılabilir.

Kaynakça

Bosch-Automotive Electric and Electronic

Systems Handbook, 2002.

Denton, T., Automobile Electrical and

Electronic Systems, Elsevier Butterworth He.,

-

Hillier, V.A.W., Fundamentals Of Automotive

Electronics, Hutchinson Ltd., Craydon College,

London, 1987.

Santini, A., 1988, Automotive Elektricity and

Electronics, College Of Dupage, Delmar

Publishers inc., London.

1999, Toyotasa Eğitim Kitabı, Toyota-Sabancı

Otomotiv A.Ş., TR 0002 E 20292, İstanbul.

William, H.C., 1986, Automotive Electronics

and Electrical Equipment, 10th Edition,

MCGRAW-Hill Book Company, New York.

R.D. King, J.N. Park, “Integration and system

test of the Ford/General Electric AC electric

drive system”, SAE Paper no: 850199, 1985

F.J. Vallese, J.H. Lang, “Variable-Reluctance

motors for electric vehicle propulsion”, SAE

Paper no: 850201, 1985

Demirel, N., Oto Elektrik Teknolojisi,

Y.T.Ö.O. Etüt ve Programlama Dairesi

Yayınları, No:56, Ankara , 1971.

Yolaçan, F., Marş ve Şarj Sistemi,T. E.F.

Yayınları, Ankara, 1987.

Yalımyıl, S., Yiğit A., Bataryalar ve İlk

Hareket Sistemleri, Mezuniyet Tezi, T.E.F.

Makine Eğitimi Otomotiv Anabilim Dalı,

Ankara, 2000.

Önsoy, K., Buji ile Ateşlemeli Motorlarda

Marş Motoru Gücünün Motor Hacminin

Fonksiyonu Olarak Tanımlanması, Yüksek

Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri

Enstitüsü, Ankara, 2001.

Viorel, I.A., Szabol, L., Löwenstein, L., Stet, C.,

“Integrated starter-alternator for automotive

applications”, Acta Electrotechnica, Volume

, No:3 255-260, 2004.

Cai, W., “Comparison and Rewiev of Electric

Machines for Integrated Starter Alternator

Applications”, IEEE 386-393 2004.

Muta, K., Yamazaki, M. Tokieda, J.,

“Development of New Generation Hybrid

System THS II – Drastic Improvement of Power

Performance and Fuel Economy”, SAE 2004-

-0064.

Özel Görüşme Toyota Yetkili Servis 2009

Keping, Y., Rahman, M.F., “A matrix -Z- source

converter for automotive integrated starter

alternator system”,Applied Power Electronics

Conference and Exposition .APEC Twenty-

Third Annual IEEE. V, 24-28 ,273-279,2008

Marek, S.L., Henein, N.A., “Transient engine

and piston friction during starting”, SAE Paper

no: 922197, 1992

Binark, H., 1960, Motor Konstürüksiyonu,

İ.T.Ü. Yayınları, İstanbul.

Sultan, M.C., Tang, D.-L. and Chang M.-F., “A

dynamic engine starting model for computeraided

control systems design”. American Society of Mechanical Engineers, volume 13,

pages 203–222, 1989.

Bae, K.S., Park J.Y., You, C., “Dynamic

modelling and simulation of diesel engine

starting process.” Technical Report 1999-08-

, SAE, Inc., Warrendale, U.S.A., 1999.

Pattersson, D.J., Poublon M. and Boerma, M.,

“Instantaneous crank speed variations as related

to engine starting”. SAE Paper no: 850482,

-

Sezgen, H., Internal Combustion Engine

Design, O.D.T.Ü. Yayınları, Ankara 1971.

1996, Hyundaı Motor Kataloğu.

2000, Seat İbiza Motor Kataloğu.

Marş Sistemi Eğitim Kitabı, Kara Yolları

Genel Müdürlüğü, Ankara 1999.

1978, Fiat-Tofaş Otomobil Kataloğu.

1996, Ford Motor Kataloğu.

1998, Opel Motor Kataloğu.

1995, Suzuki Motor Kataloğu.

1995, Renault Motor Kataloğu.

1999, Fiat Motor Kataloğu.

Kaynak Göster

Bibtex @ { gazimmfd88566, journal = {Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-1884}, eissn = {1304-4915}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {25}, pages = {0 - }, doi = {}, title = {BUJİ İLE ATEŞLEMELİ MOTORLARDA (B.A.M.) MARŞ MOTORU GÜCÜNÜN MOTOR HACMİNİN FONKSİYONU OLARAK TANIMLANMASI}, key = {cite}, author = {Erşan, Kemal and Önsoy, Kamuran} }
APA Erşan, K , Önsoy, K . (2013). BUJİ İLE ATEŞLEMELİ MOTORLARDA (B.A.M.) MARŞ MOTORU GÜCÜNÜN MOTOR HACMİNİN FONKSİYONU OLARAK TANIMLANMASI . Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi , 25 (2) , .
MLA Erşan, K , Önsoy, K . "BUJİ İLE ATEŞLEMELİ MOTORLARDA (B.A.M.) MARŞ MOTORU GÜCÜNÜN MOTOR HACMİNİN FONKSİYONU OLARAK TANIMLANMASI" . Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 25 (2013 ): <
Chicago Erşan, K , Önsoy, K . "BUJİ İLE ATEŞLEMELİ MOTORLARDA (B.A.M.) MARŞ MOTORU GÜCÜNÜN MOTOR HACMİNİN FONKSİYONU OLARAK TANIMLANMASI". Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 25 (2013 ):
RIS TY - JOUR T1 - BUJİ İLE ATEŞLEMELİ MOTORLARDA (B.A.M.) MARŞ MOTORU GÜCÜNÜN MOTOR HACMİNİN FONKSİYONU OLARAK TANIMLANMASI AU - Kemal Erşan , Kamuran Önsoy Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 25 IS - 2 SN - 1300-1884-1304-4915 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi BUJİ İLE ATEŞLEMELİ MOTORLARDA (B.A.M.) MARŞ MOTORU GÜCÜNÜN MOTOR HACMİNİN FONKSİYONU OLARAK TANIMLANMASI %A Kemal Erşan , Kamuran Önsoy %T BUJİ İLE ATEŞLEMELİ MOTORLARDA (B.A.M.) MARŞ MOTORU GÜCÜNÜN MOTOR HACMİNİN FONKSİYONU OLARAK TANIMLANMASI %D 2013 %J Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi %P 1300-1884-1304-4915 %V 25 %N 2 %R %U
ISNAD Erşan, Kemal , Önsoy, Kamuran . "BUJİ İLE ATEŞLEMELİ MOTORLARDA (B.A.M.) MARŞ MOTORU GÜCÜNÜN MOTOR HACMİNİN FONKSİYONU OLARAK TANIMLANMASI". Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 25 / 2 (Şubat 2013): 0- .
AMA Erşan K , Önsoy K . BUJİ İLE ATEŞLEMELİ MOTORLARDA (B.A.M.) MARŞ MOTORU GÜCÜNÜN MOTOR HACMİNİN FONKSİYONU OLARAK TANIMLANMASI. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2013; 25(2): 0-.
Vancouver Erşan K , Önsoy K . BUJİ İLE ATEŞLEMELİ MOTORLARDA (B.A.M.) MARŞ MOTORU GÜCÜNÜN MOTOR HACMİNİN FONKSİYONU OLARAK TANIMLANMASI. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2013; 25(2): 0-.
  • ISSN: 1300-1884
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Gazi Üniversitesi

172.8b 83.1b

Sayıdaki Diğer Makaleler

KOOPERATİF ÜST BİRLİKLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN KONUT YAŞAM ÇEVRELERİNDE KENTSEL YAŞAM KALİTESİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME/BATIKENT ÖRNEĞİ

Nuray BAYRAKTAR, Çiğdem GİRGİN

1100-H14 ALÜMİNYUM ALAŞIMININ DÜZLEMSEL EĞME GERİLMELİ YORULMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

Raif SAKİN, Muharrem ER

ELEKTROMANYETİK TASARIM PROGRAMI KULLANILARAK ELEKTRİK MAKİNELERİNİN TASARIMINDA BOYUT OPTİMİZASYONU İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ İKİNCİ DERECEDEN HASSASİYET ANALİZİ TEMELLİ NÜMERİK BİR YAKLAŞIM

İsmail TOPALOĞLU, Osman GÜRDAL

BUJİ İLE ATEŞLEMELİ MOTORLARDA (B.A.M.) MARŞ MOTORU GÜCÜNÜN MOTOR HACMİNİN FONKSİYONU OLARAK TANIMLANMASI

Kemal ERŞAN, Kamuran ÖNSOY

ORİFİS TÜP KULLANAN BİR OTOMOBİL KLİMASININ SABİT VE DEĞİŞKEN KAPASİTELİ KOMPRESÖRLER İÇİN DENEYSEL PERFORMANSI

Alpaslan ALKAN, Murat BOŞÖZ

EVİRİCİLİ VE EVİRİCİSİZ MERMER KESME İŞLEMİNİN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜZERİNE ETKİSİ

Mustafa DURSUN, Hasan ÇİMEN

DENİZEL KAYNAK KAYALARDA ANA VE İZ ELEMENT ZENGİNLEŞMELERİNE TÜRKİYE’DEN BİR ÖRNEK: AKKUYU FORMASYONU (ORTA TOROSLAR)

Derya KOCA, Ali SARI, Şükrü KOÇ, Berna YAVUZ, Demet KORALAY

SİLİNDİRİK TORNALAMA SIRASINDA MEYDANA GELEN ÇAP HATALARININ DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI

Abdurrahman KARABULUT

ESNEK İMALAT SİSTEMLERİNDE PARÇA SEÇİMİ VE MAKİNA YÜKLEME İÇİN UZUN DÖNEM HAFIZALI BİR TABU ARAMA ALGORİTMASI

Murat ARIKAN, Serpil EROL

INCONEL 718’İN DELİNMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE TALAŞ OLUŞUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Turgay KIVAK, Kasım HABALI, Ulvi ŞEKER