Hantavirüs Enfeksiyonuna Bağlı Gelişen Akut Böbrek Yetmezliği: Olgu Sunumu

Hantavirüsler insanda kanamalı ateş ile seyreden renal sendrom ve hantavirüs kardiyopulmoner sendroma yol açan virüslerdir. Ateş, trombositopeni ve akut böbrek yetmezliği ile başvuran hastalarda hantavirüs enfeksiyonu ayırıcı tanıda düşünülmesi gerekir. Kanamalı ateş ile seyreden renal sendrom Asya ve Avrupa’da sık görülmesine rağmen ülkemizde olgular şeklinde bildirilmiştir. Makalemizde akut böbrek yetmezliği ile başvuran ve hantavirüs tespit edilen hastamızı sunduk.

Acute Renal Failure Secondary to Hantavirus Infection: Case Report

Acute Renal Failure Secondary to Hantavirus Infection: Case Report Hantaviruses can cause two different types of diseases in human: hemorrhagic fever with renal syndrome and hantavirus cardiopulmonary syndrome. Any patient with fever, thrombocytopenia, and laboratory evidence of acute renal dysfunction should be suspected of having hantavirus. Although hemorrhagic fever with renal syndrome are reported in a significant number in Asia and Europe, there are very few cases in our country. In this paper, we presented a patient admitted to our clinic with acute renal failure and was detected to have hantavirus infection.

Kaynakça

1. 2. 3. 4. Çebi G. Hantavirüs İnfeksiyonları. Klimik dergisi 2011; 24: 139-49. Bi Z, Formenty PB, Roth CE. Hantavirus infection: a review and global update. J Infect Dev Ctries 2008; 2: 3-23. Kaya S. Hantavirus Enfeksiyonlarında Prognostik Faktörler. Mikrobiyol Bul 2014; 48: 179-87. Özkan O, Tükek T, Yıldız E, Velioğlu EA, Gürsu M, Öztürk S. Hantavirüs İnfeksiyonları ve Böbrek Tutulumu: Olgu Sunumu ve Güncelleme. Turk Neph Dial Transpl 2013; 22: 129-32. 5. 6. 7. Guerrant RL, Walker DH, Peter F, Weller PF. Tropical Infectious Diseases: Principles, Pathogens and Practice Third Edition, Saunders Elsevier, 2011: 470-80. Jonsson CB, Figueiredo LT, Vapalahti O. A global perspective on hantavirus ecology, epidemiology, and disease. Clin Microbiol Rev 2010; 23: 412-41. Kaya S, Yılmaz G, Erensoy Ş, Çağlayık DY, Uyar Y, Köksal İ. Doğu Karadeniz, Giresun İlinde Tespit Edilen İki Hantavirus Enfeksiyonu Olgusu. Mikrobiyol Bul 2010; 44: 479-87. 8. 9. Çakır D, Çelebi S, Korukluoğlu G, Bozdemir ŞE, Çetin BŞ, Hacımustafaoğlu M. Hantavirüse bağlı renal sendrom ile seyreden kanamalı ateş. ANKEM Derg 2012; 26: 198-202. Vaheri A, Henttonen H, Voutilainen L, Mustonen J, Sironen T, Vapalahti O. Hantavirus infections in Europe and their impact on public health. Rev Med Virol 2013; 23: 35-49. 10. 11. Öncül A, Koçulu S, Cağlayık DY, Uyar Y. Giresun ilinden hafif seyirli bir hantavirüs olgusu; olgu sunumu. Turk Hij Den Biyol Derg 2011; 68: 209-14. Ertek M, Buzgan T. An outbreak caused by hantavirus in the Black Sea region of Turkey, January-May 2009. Euro Surveill 2009; 14: 171-84.

Kaynak Göster