Köpeklerde Burun Boşluğundan Pseudomonas aeruginosa’nın İzolasyonu ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Pseudomonas  aeruginosa  inatçı  bir  patojendir  ve  antibiyotik  dirençliliği  nedeniyle  de  mücadelesi  zordur. 

Isolation and Antibiotic Susceptibility of Pseudomonas aeruginosa from Nasal Cavity in Dogs

Pseudomonas aeruginosa is a persistent pathogen and it is difficult to control because of its antibiotic re-sistance. In our study, a sample of 100 swabs taken from the nasal cavity of dogs from October to December 2017 in a private veterinary clinic in Kuşadası district of Aydın were examined. After the samples had been taken, they were brought to Aydın Adnan Menderes University Veterinary Faculty Microbiology Routine Diagnosis laboratory under cold chain. In consequences of performed microbiological tests, 11 P. aureginosa were isolated and identified, and an-tibiotic susceptibility tests were performed by using Kirby Bauer disc diffusion method. All of the 11 identified strains were determined resistant to Amoxicillin clavulonic acid, Ampicillin/sulbactam, İmipemen, Cloxacillin and Penicillin/Novobiosin. Seven of the isolates were resistant to Kanamycin/Cephaleksin (64%) while 4 of them (36%) were sensi-tive. However, 5 isolates were detected moderately-sensitive (45%) and 6 isolates were sensitive (55%) to oxytetracy-cline. And all identified bacteria were reported to be sensitive to Enrofloxacin and Gentamicin. In bacterial diseases, af-fecting the respiratory tract in dogs, identification of the agent and selection of the correct antibiotic are very important. The results showed that P. aeruginosa isolates had multiple antibiotic resistances. However, in the clinically relevant cases, Enrofloxacin and / or Gentamicin are recommended for treatment.

Kaynakça

Angus CA, Jang SS, Hirsh DC, (1997). Microbiological study of transtracheal aspirates from dogs with suspected lower respiratory tract disease: 264 cases (1989-1995). J Am Vet Med Ass. 1, 55-58.

Aslan V, (1998). Solunum sistemi hastalıkları. İmren HY, ed. Kedi ve Köpek Hastalıkları. 1st ed. Medisan Yayınevi, Ankara, 37

Ayodhya S, Tirumala Rao DS, Narsimha Reddy Y, Syam Sundar N, Girish Kumar V, (2013). Isolation and char-acterization of bacteria from canine respiratory diseases in and around Hyderabad city, Andhra Pradesh. Indian Veterinary World. 6(9), 601-604.

Bauer AW, Kirby WM, Sherris JC, Turek M, (1966). Antibiotic susceptibility testing by a standardized single disc method. Am J Clin Pathol. 45(4):493-4965. ilgehan H, (1995). Klinik Mikrobiyolojik Tanı. Fakülteler Kitapevi. 2. Basım.

Chakraborty M, Roy JP, (2001). Prevalance Biochemical Characterisation and Pathogenicity of P. aeruginosa Isolated from Human and Animal Sources. Indian Veterinary Journal. 78 (12), 1079-1081

CLSI, (2002). Performance Standards for Antimicrobial Disk and Dilution Susceptibility Tests for Bacteria Isolated from Animals. Approved Standard, CLSI Document M31-A2. Second ed. Clinical and Laboratory Standards Institute. Wayne, PA

Harihahan H, McPhee L, Heaney S, Bryenton J, (1995). Antimicrobial drug susceptibility of clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa. Canadian Veterinay Journal. 36(3), 166-168

Imperi F, Leoni L, Visca P, (2014). Antivirulence activity of azithromycin in Pseudomonas aeruginosa. Front Microbiol. 5:178.

Johnson LR, Queen EV, Varnau W, Sykes JE, Byrne BA, (2013). Microbiologic ve cytologic assesement of bronchoalveoler lavage fluid from dogs with lower respiratory tract infection: 105 cases (2001-2011). J Vet Intern Med. 27: 259-267

Kennerman E, Yılmaz Z, Gölcü E, Yalçın E, (2000).Köpeklerde alt solunum yolu hastalıklarında arteriyel kan gazlarındaki değişikliklerin belirlenmesi. Van Veterinary Journal. 11(1), 57-60.

King RR, Pressel MA, (2007). Parenchymal disorders and diseases. Rubin SI, Carr AP, editors. Canine Internal Medicine Secrets. 1st ed. Elsevier Mosby, Missouri. 196-204.

Knotek Z, Fichtel T, Kohout P, Benak J, (2001). Diseases of the nasal cavity in the dog. Aetiology, symptomatology, diagnostics. Acta Vet Brno. 70, 73–82

Koçhan A, İçen H, Simten YA, (2017). İnfeksiyöz Trakeabronşitisli Köpeklerde Transtrakeal Yıkama Yöntemi ile Etiyolojik Ajanların Belirlenmesi, Prognostik Kriterler ve Sağaltım Seçenekleri. Fırat University Medical Journal of Health Sciences. 31 (1), 11 - 19

Koneman E, Allen DS, Jonda WM, Schreckenberger PC, Winn WCJ, (1997). Color Atlas and Textbook of Diagnostik Microbiology. 5. Edi., pp. 268

Kuehn NF, (2005). Respiratory system introduction. 9th ed. New Jersey: Merck & Co., Inc.

Lappin MR, Blondeau J, Boothe D, Breitschwerdt EB, Guardabassi L, Lloyd D H, Papich MG, Rankin SC, Sykes JE, Turnidge J, Weese JS, (2017). Antimicrobial use Guidelines for Treatment of Respiratory Tract Disease in Dogs and Cats: Antimicrobial Guidelines Working Group of the International Society for Companion Animal Infectious Diseases. J Vet Intern Med. 31(2), 279-294.

Maden M, Birdane FM, Alkan F, Hadimli HH, Şen İ, Aslan V, (2000). Köpeklerde solunum yolu hastalıklarının klinik, hisitolojik, bakteriyolojik ve radyografik analizi. Veteriner Bilimleri Dergisi. 16(1): 43-50.

Park KM, Nam HS, Woo HM, (2013). Successful Management of Multidrug-Resistant Pseudomonas aeruginosa Pneumonia after Kidney Transplantation in a Dog. J Vet Med Sci. 75(11): 1529–1533.

Peabody CR, Chung YJ, Yen MR, Vidal-Ingigliardi D, Pugsley A, Saier MH, (2003). Type II protein secretion and its relationship to bacterial type IV pili and archaeal fla- gella. Microbiology-Sgm. 149, 3051- 3072.

Peeters D, Day MJ, Farnir F, Moore P, Clercx C, (2005). Distribution of leucocyte subsets in canine respiratory tract. J of Comp Path. 132, 261-272. 6

Zeyrek S ve Erbaş G. Köpeklerde Burundan Pseudomonas aeruginosa’nın İzolasyonu ve Antibiyotik Duyarlılıkları Etlik Vet Mikrobiyol Derg, https://vetkontrol.tarimorman.gov.tr/merkez Cilt 30, Sayı 1, 2019, 1-6

Sadikot RT, Blackwell TS, Christman JW, Prince AS, (2005). Pathogen–host interactions in pseudomonas aeru ginosa pneumonia. Am J Respir Crit Care Med. 171(11), 1209-1223

Stover CK, Pham XQ, Erwin AL, Mizoguchi SD, Warrener P, Hickey MJ, Brinkman FS, Hufnagle WO, Kowalik DJ, Lagrou M, Garber RL, Goltry L, Tolentino E, Westbrock- Wadman S, Yuan Y, Brody LL, Coulter SN, Folger KR, Kas A, Larbig K, Lim R, Smith K, Spencer D, Wong GK, Wu Z, Paulsen IT, Reizer J, Saier MH, Hancock RE, Lory S, Olson MV, (2000). Complete genome sequence of P. aeruginosa PAO1, an opportunistic pathogen. Nature. 406, 959-964.

Todar K (2002). Bacteriology at UW. Madison, University of Wisconsin –Madison, Erişim adresi: www.bact.wisc.edu./ Bact 330 / Lecture pseudomonas, Erişim Tarihi: 11.06.2018.

Viitanen SJ, Lappalainen AK, Koho NM, Pessa-Morikawa T, Ressel L, Rajamäki MM, (2019). Recurrent bacterial pneumonia in Irish Wolfhounds: Clinical findings and etiological studies. J Vet Intern Med. 1–10.

Kaynak Göster

APA Zeyrek, S , Erbaş, G . (2019). Köpeklerde Burun Boşluğundan Pseudomonas aeruginosa’nın İzolasyonu ve Antibiyotik Duyarlılıkları . Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi , 30 (1) , 1-6 . DOI: 10.35864/evmd.586519

2393 2960

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Köpeklerde Burun Boşluğundan Pseudomonas aeruginosa’nın İzolasyonu ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Seyfullah ZEYREK, Göksel ERBAŞ

Sığır, Koyun ve Keçilerin Bovine Parainfluenza 3 Virus Enfeksiyonuna Duyarlılıklarının Saha Şartlarında Serolojik Olarak Karşılaştırılması

Sibel GÜR

İki Altın Çakal’da (Canis aureus Linnaeus, 1758) Bulunan Helmint Enfeksiyonları ve Zoonotik Önemi

Ufuk EROL, Gökben ÖZBAKIŞ-BECERİKLİSOY, Erdem DANYER, Dilek TEKYİĞİT, Hıfsı Oğuz SARIMEHMETOĞLU

Atık yapan sığırlarda Anti-Neospora caninum antikorlarının yaygınlığının araştırılması

Ufuk EROL, Erdem DANYER, Selim TUNCER, Çağla KORKMAZ, Ahmet DENİZ

Antiviral İlaçlar

Ali KÜÇÜK, Yakup YILDIRIM

Şanlıurfa’da Yerleşik Damızlık Atlarda Batı Nil Virüsü (BNV) Enfeksiyonu’nun Serolojik ve Virolojik Olarak Araştırılması

Rahime Adalet DUYUM, Taner KARAOĞLU

Borrelia burgdorferi ile doğal enfekte köpeklerin nötrofil-lenfosit, monosit-lenfosit ve platelet-lenfosit oranlarının belirlenmesi

Kübra ÇAKIR, Didem PEKMEZCİ

Enfeksiyöz Nekrotik Hepatitis Aşısının Üretiminde Poli (D, L-Laktik-Ko-Glikolik Asit) (PLGA) Biyopolimerinin Adjuvant Etkisinin Araştırılması

Zehra AKINCI, Hakan KALENDER

Aydın İlinde Tüketime Sunulan Çöp Şişlerin Mikrobiyolojik Kalitesinin İncelenmesi

Hilal DEMİRPENÇE, Devrim BEYAZ, Sadık SAVAŞAN

Probiyotik Olarak Tanımlanan Yeni Mikroorganizmalar

Şeyma DELİCE ÜRKMEZ, Ali GÜCÜKOĞLU