Kemik Dokusunun Fizyolojisi

Öz p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Times New Roman'; min-height: 15.0px} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 4.0px 19.0px; text-align: justify; line-height: 9.1px; font: 9.0px 'Times New Roman'} span.s1 {font: 12.0px 'Times New Roman'}  Kemikler, hücreler arası sıvısı sert ve kalsifiye olmuş bir çatı tarafından kuşatılmış, osteoblast, osteosit ve osteoklast denilen özel hücreler tarafından meydana getirilir. Bu hücreler, hormonlar, sitokinler, büyüme faktörleri gibi yerel sinyalizasyon faktörlerinin etkisi ile farklı şekillerde bir araya gelerek kemiğin oluşumu ve büyümesini sağlarlar. Osteoblastlar, doku matriksinde kalsiyum tuzlarının birikmesiyle ossifikasyonu şekillendirir. Kemik dokunun fizyolojik ve mekanik değişimler karşısında gösterdiği tepki modellenme (modeling), normal kemik yapısının korunması ve bu değişikliklere karşı gelişen adaptasyonu ise yeniden şekillenme (remodeling) ile açıklanır. Canlı vücudunda üstlendiği görevler ve sahip olduğu özellikleri sebebiyle canlıda hem genel yapının korunması hem de meydana gelebilecek bozuklukların giderilmesi konusunda kemik dokusunun fizyolojisinin bilinmesi büyük önem taşır. Bu nedenle bu derlemede kemik dokusunun fizyolojik işlevi, yapısı, oluşumu ve büyümesi hakkında bilgilere yer verilmiştir.

Kaynakça

1. Akers RM, Denbow DM, (2008). Anatomy and physiology of domestic animals. First edition. p. 133-143. 2. Bassert JM, Colville T, (2002). Clinical anatomy and physiology for veterinary technicians. p. 95-118. 3. Bayliss L, Mahoney DJ, Monk P, (2012). Normal bone physiology, remodeling and its hormonal regulation. Surgery. 30(2), 47-53. 4. Boyce BF, Xing L, (2008). Functions of RANKL/RANK/ OPG in bone modeling and remodeling. Arch Biochem Biophys. 473.139-146 5. Buckwalter JA, Glimcher MJ, Cooper RR, Recker R, (2010). Bone biology. J Bone Joint Surg Am. 77.1256-1275. 6. Clarke B, (2008). Normal bone anatomy and physiology. Clin J Am Soc Nephrol. 3. 131-139. 7. Çayır F, (2011). Osseointegrasyon. Doktora Tezi. EÜ Diş Hekimliği Fakültesi, İzmir. 8. Fails AD, Fradson RD, Wilke WL, (2009). Anatomy and physiology of farm animals. Seventh edition. p.59-85. 9. Fradson RD, Spurgeon TL, (1992). Anatomy and Physiology of Farm Animals. Fifth edition. p. 55-81. 10. Hadjidakis JD, Androulakis II, (2006). Bone remodeling. Ann NY Acad Sci 1092. 385-396 11. Henriksen K, Neutzsky-Wulff AAV, Bonewald LF, KarsdaL MA, (2009). Local communication on and within bone controls bone remodeling. Bone. 44. 1026-33 12. Iain HK, (2001). Principles of bone healing. Neurosurg Focus 10(4). 1-4. 13. Kini U, Nandeesh BN, (2012). Physiology of bone formation, remodeling, and metabolism. Fogelman I. et al. eds. Radionuclide and Hybrid Bone Imaging. Springer Press. Berlin-Heidelberg p.30-55. 14. Kong YY, William JB, Penninger MJ, (2010). Osteoprotegerin ligand: a regulator of immune responses and bone physiology. Immunol Today. 21(10). 495-502. 15. Lanyon LE, (1993). Osteocytes, strain detection, bone modeling and remodeling. Calcif Tissue Int. 53. 102-107. 16. Leibbrandt A, Penninger JM, (2008). RANK/RANKL: Regulators of ımmune responses and bone physiology. Ann NY Acad Sci. 1143. 123-150. 17. Mackie EJ, Ahmed YA, Tatarczuch L, Chen KS, Mirams M, (2007). Endochondral ossification: How cartilage is converted into bone in the developing skeleton. J Biocel. 40. 46-62. 18. Raggatt LJ, Partridge NC, (2010). Cellular and molecular mechanisms of bone remodeling. JBC Papers. 285. 25103- 25108. 19. Raisz LG, (1999). Physiology and pathophysiology of bone remodeling. Clin Chem. 45(8). 1353-1358. 20. Rauch F, Schoenau E, (2002). Skeletal development in premature infants: a review of bone physiology beyond nutritional aspects. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 86. 82-85. 21. Standring S. (2016). Gray’s anatomy: The anatomical basis of clinical practice. Forty-first edition. Elsevier press. p. 81-123. 22. Vortkampa A, Pathia S, Perettib GM, Enzo M. Carusob EM, David J. Zaleskeb DJ, Tabin CJ, (1998). Recapitulation of signals regulating embryonic bone formation during postnatal growth and in fracture repair. Mech Dev. 71. 65-76. 23. Watts NB, (1999). Clinical utility of biochemical markers of bone remodeling. Clin Chem. 45(8). 1359-1368. 24. William OR. (2009). Functional anatomy and physiology of domestic animals. Fourth edition. p. 179-198.

Kaynak Göster

APA İnsal, B , Pişkin, İ . (2017). Kemik Dokusunun Fizyolojisi . Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi , 28 (1) , 28-32 . DOI: 10.35864/evmd.530089