Çörek Otu (Nigella sativa) Yağının Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss) Karaciğer Yağ Asidi Profiline Etkisi

Öz p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Times New Roman'; min-height: 15.0px} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 4.0px 19.0px; text-align: justify; line-height: 9.1px; font: 9.0px 'Times New Roman'} span.s1 {font: 12.0px 'Times New Roman'}  Bu araştırmada gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) yemine %0.0, %0.10, %0.40, %0.70, %1.0 ve %1.3 oranında çörek otu yağı ilave edilmiş ve 120 gün besleme yapılmıştır. Çalışmada alabalık yemine ilave edilen çörek otu yağının karaciğer yağ asidi profiline etkisi araştırılmıştır. Çalışmanın başında ortalama ağırlığı 90 gram olan balıklara günde 3 defa serbest yemleme yapılmıştır. Besleme periyodu sonunda balıklar sırası ile; 260 g, 270 g, 272 g, 265 g, 290 g ve 285 g canlı ağırlığa ulaşmıştır. Araştırmada karaciğer temel yağ asitleri miristik asit, palmitik asit, palmitoleik asit, stearik asit, oleik asit, linoleik asit, linolenik asit, eikosapentaenoik asit ve dekosahekzaenoik asit olarak belirlenmiştir. Balık karaciğerinin toplam doymuş yağ asitleri (SFA) 19.28 – 21.13; Toplam tekli doymamış yağ asitleri (MUFA) 24.13 – 29.89 ve toplam çoklu doymamış yağ asitleri (PUFA) 47.23 – 52.23 arasında değişmektedir. Sonuç olarak; alabalık yemine ilave edilen çörek otu yağı oleik asit, adrenik asit, linoleik asit ve miristik asit seviyelerinde artışa sebep olurken; palmitik asit, stearik asit, eikosapentaenoik asit ve dokosaheksaenoik asit seviyelerinde ise azalmalara sebep olmuştur. Ayrıca yeme ilave edilen çörek otu yağı karaciğerin toplam SFA ve toplam PUFA miktarının azalmasına, toplam MUFA’nın ise artmasına sebep olmuştur. 

Kaynakça

1. Öz M, (2016b). Nutrition and Gender Effect on Body Composition of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss). JAVST 2016; 1(1): 20-25. 2. Öz M, (2016a). Türkiye Su Ürünleri Üretiminde Gökkuşağı Alabalığının Yeri. 4th İnternational Kop Local Development Symposium, 21-23/10/2016 Karaman, Turkey. 3. Keskin YE, Erdem M, (2005). Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Yetiştiriciliğinde Farklı Oranlarda Ekstrüde Yem Kullanımının Balıkların Gelişmesine Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi. Cilt I, Sayı I, 49-57 (2005). 4. Caballero MJ, Lopez-Calero G, Socorro J, Roo FJ, Izquierdo MS, Fernandez AJ, (1999). Combined effect of lipid leveland fish meal quality on liver histology of gilthead seabream (Sparus aurata). Aquaculture, 179:277-290. 5. Öz M, Dikel S, Durmuş M, Özoğul Y, 2017. Effects of Black Cumin Oil (Nigella sativa) on Sensory, Chemical and Microbiological Properties of Rainbow Trout during 23 Days of Storage at 2 ± 1°C. Journal Of Aquatic Food Product Technology, http://dx.doi.org/10.1080/10498850.2 016.1253631. 6. Erdem M, (2000). Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Ders Notları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sinop Su Ürünleri Fakültesi, Sinop, 140 sayfa. 7. Atta MB, (2003). Some characteristics of nigella (Nigella sativa L.) seed cultivated in Egypt and its lipid profile. Food Chem. 83: 63–68. 8. Altinterim B, (2010). Çörek otu (Nigella sativa, L) Yağının Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 250 1792)’nın İmmün Sistemine Etkisinin Araştırılması. Doktora tezi, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Sayfa 6–7. Elazığ. 9. Bligh EG, Dyer WJ, (1959). “A Rapid Method of Total Lipid Ekstraction and Purification, Can”. J. Biochem. Physiol., 37, 911-917. 10. Ichibara K, Shıbahara A, Yamamoto K, Nakayama T, (1996). “An improved method for rapid analysis of the fatty acids of glycerolipids”. Lipids 31:535-539. 11. Dernekbaşı S, (2012). Digestibility and liver fatty acid composition of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fed by graded levels of canola oil. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 12 (1), 105-113. 12. Görgün S, Akpinar MA, (2007). Liver and muscle fatty acid composition of mature and immature rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fed two different diets. Biologia, 62 (3), 351-355. 13. Öksüz A, (2000). Quality indices of rainbow trout (Oncorhynchus myksiss) and Atlantic mackerel (Scomber scombrus): A comparative study, Ph.D. Thesis, University of Lincolnshire & Humberside. 14. Şener E, Yıldız M, (2003). Effect of the different oil on growth performance and body composition of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss W., 1792) juveniles. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 3(2). 15. Haliloğlu Hİ, Bayır A, Sirkecioğlu AN, Aras NM, Atamanalp M, (2004). Comparison of fatty acid composition in some tissues of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) living in sea water and fresh water. Food Chemistry, 86 (1), 55-59. 16. Fonseca-Madriga LJ, Karalazos V, Campbell PJ, Bell JG, Tocher DR, (2005). Influence of dietary palm oil on growth, tissue fatty acid compositions, and fatty acid metabolism in liver and intestine in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquaculture Nutrition, 11(4), 241-250. 17. Karanth, S, Sharma P, Pal AK, Venkateshwarlu G, (2009). Effect of different vegetable oils on growth and fatty acid profile of rohu (Labeo rohita, Hamilton); evaluation of a return fish oil diet to restore human cardio-protective fatty acids. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 22(4), 565-575. 18. Köse I, Yildiz M, (2013). Effect of diets containing sesame oil on growth and fatty acid composition of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Journal of Applied Ichthyology, 29(6), 1318-1324.

Kaynak Göster

APA Öz, M . (2017). Çörek Otu (Nigella sativa) Yağının Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss) Karaciğer Yağ Asidi Profiline Etkisi . Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi , 28 (1) , 55-59 . DOI: 10.35864/evmd.530106