Sistematik Derleme ve Meta Analiz

Bilgiye ulaşma, artan teknolojik gelişmeler ile kolaylaşmıştır. Planlanan bir araştırma, daha önce yapılmış ve yayınlanmış verilerin gözden geçirilmesini zorunlu kılar. Derin bilgi içeriği ile sistematik derleme ve meta analizlerin bu anlamda önemi büyüktür. Sistematik derleme ve meta analizler yapılan farklı çalışmalardan elde edilen verileri birleştirip analiz ederek yoğunlaştırılmış sonuçları sunar. Bu da araştırmacıya ulaşmak istediği veriyi yorumlamak ve anlamak bakımından kolaylık sağlar. Bu sunumda sistematik derlemeler ve meta analizler ele alınacak olup, tartışılacaktır.

___

 • [1]Montori, V. M., Swiontkowski, M. F., Cook, D. J. 2003. Methodologic Issues in Systematic Reviews and Meta-Analyses. Clin Orthop Relat Res, (413):43-54.
 • [2]Gopalakrishnan, S., Ganeshkumar, P. 2013. Systematic Reviews and Meta-analysis: Understanding the Best Evidence in Primary Healthcare. J Family Med Prim Care, 2(1):9-14.
 • [3]Nasseri-Moghaddam, S., Malekzadeh, R. 2006. "Systematic review": is it different from the "traditional review"? Arch Iran Med, 9(3):196-199.
 • [4]Hemingway, P., Brereton, N. 2009. What is a Systematic review ? http://www.bandolier.org.uk/painres/download/whatis/Syst-review.pdf (Erişim Tarihi: 4.12.2020).
 • [5]Uman, L.S. 2011. Systematic reviews and meta-analyses. J Can Acad Child Adolesc Psychiatry, 20 (1): 57-59.
 • [6] Karacam, Z. 2013. Sistematik Derleme Metodolojisi: Sistematik Derleme Hazırlamak İçin Bir Rehber. DEUHYO ED, 6 (1), 26-33.
 • [7] Moher, D., Fortin, P., Jadad, A.R., Jüni, P., Klassen, T., Le Lorier, J., Liberati, A., Linde, K., Penna, A. 1996. Completeness of reporting of trials published in languages other than English: implications for conduct and reporting of systematic reviews. Lancet, 10;347(8998):363-366.   [8]Haidich, A.B. 2010. Meta-analysis in medical research. Hippokratia, 14(Suppl 1):29-37.
 • [9] Crocetti, E. 2016. Systematic Reviews With Meta-Analysis:Why, When, and How. Emerging Adulthood, 4(1) 3-18.
 • [10] Tillett, S., Newbold, Elizabeth. 2006. Grey literature at The British Library: revealing a hidden resource. Interlending & Document Supply, 34. 70-73.
 • [11] Sukeik, M., Küçükdurmaz, F. 2014. Sanal dünyada gerçek eğitim fırsatları. TOTBİD Dergisi, 13:516–520.
 • [12] Viechtbauer, W. 2007. Accounting for Heterogeneity via Random-Effects Models and Moderator Analyses in Meta-Analysis. Journal of Psychology, 215(2):104–121.
 • [13]Sedgwick, P. 2015.What is publication bias in a meta-analysis?. BMJ, 351:h4419.