Geleceğin Teknolojilerinde Teknoloji Füzyonu ve Teknoloji Yakınsaması

Bu çalışmanın amacı, geleceğin teknolojilerini inceleyerek patentlenen teknolojik yeniliklerin füzyonu ve yakınsamasını analiz ederek literatüre katkı yapmaktır. Bunun için Avrupa Patent Enstitüsünün Türkiye veritabanında yer alan 1996-2020 yıllarını kapsayan verilerden yararlanılmıştır. Uluslar arası patent sınıflandırma (IPC) kodları kullanılarak bilgi teknolojileri, nanoteknoloji ve biyoteknolojinin birleşmesiyle oluşturulan patentler çıkarılmıştır. Bu teknolojilerden elde edilen teknolojik yakınsama ve füzyonlar tablolar halinde sunulmuştur. Patenti alınan teknolojik yeniliklerin katalizörler, yarıiletkenler, makro moleküler bileşimler, enzimler, nükleik asitler ve mikroorganizmaları ölçme süreçleri, tıbbi ve temizlik amaçlı ilaçlar için alındığı ortaya çıkarılmıştır. Bu çalışmanın bulguları, firmaların Ar-Ge yönetimi süreçlerinde kullanılabilir. Bunlar aynı zamanda, pazar ihtiyaçlarını karşılayacak teknoloji alanları için de fikir verebilir.

___

 • [1] Caviggioli, F. 2016. Technology fusion: identification and analysis of the drivers of technology convergence using patent data. Technovation, 55-56, 22-32.
 • [2] Geum, Y., Kim, C., Lee, S., Kim, M-S. 2012. Technological convergence of IT and BT: evidence from patent analysis. ETRI Journal, 34(3), 439-449.
 • [3] Hacklin, F., Raurich, V., Marxt, C. 2004. How incremental innovation becomes disruptive: the case of technology convergence. IEEE International Engineering Management Conference, Singapore, 1(8), 32-36.
 • [4] Hirooka, M. 1998. Business opportunity and technology fusion in terms of innovation dynamism. International Conference on Engineering and Technology Management. Pioneering New Technologies: Management Issues and Challenges in the Third Millennium. San Juan, Puero Rico, USA, 1-7.
 • [5] Jeong, S., Kim, J., Choi, J. Y. 2015. Technology convergence: What developmental stage are we in? Scientometrics, 104, 841-871.
 • [6] Kang, B. 2011. Information technology convergence for industry in Korea. International Symposium on Software and Network Engineering, First ACIS, 149-151.
 • [7] Kim, K-H., Shim, W., Moon, Y-H., Kim, K-H., Son, J-K., Kwon, O-J. 2012. The structure of bio-information-nano technology convergence from firms' perspective. Proceedings of PICMET’12: Technology Management for Emerging Technologies, Vancouver, British Columbia, Canada, 579-587.
 • [8] Kodama, F. 1992. Technology fusion and the new R&D. Harvard Business Review, July-August, 70-78.
 • [9] Kodama, F. 2013. MOT in transition: From technology fusion to technology-service convergence. Technovation, 34, 505-512.
 • [10] Ko, N., Yoon, J., Seo, W. 2014. Analysing interdisciplinary of technology fusion using knowledge flows of patents. Expert Systems with Applications, 41, 1955-1963.
 • [11] Lee, W. S., Han, E. J., Shon S. Y. 2015. Predicting the pattern of Technology convergence using big-data technology on large-scale triadic patent. Technological Forecasting & Social Change, 100, 317-329.
 • [12] No, H. J., Park, Y. 2010. Trajectory patterns of technology fusion: Trend analysis and taxonomical grouping in nanobiotechnology. Technological Forecasting & Social Change, 77, 63-75.
 • [13] Rotolo, D., Hicks, D., Martin, B. 2015. What is an emerging technology?. Research Policy, 44(10), 1827-1843.