ASP.NET Ve MVC Temelli Responsive Web Uygulaması

Günümüzde İnternetin gelişimi birçok alanda değişiklik ve yeniliklerin oluşmasına olanak sağlamıştır. Bu alanlardan biri de hiç şüphesiz Elektronik Ticaret alanı alanıdır. Elektronik Ticaret’in gelişimi ve değişimi internetten sonra büyük ölçüde değiştiren ve geliştiren ise Mobil Dünyadaki gelişmeler ve değişimler olmuştur. Mobil Araçların gelişimi ve yaygınlaşması ile birlikte insanların İnternet’e ve dolayısı ile Elektronik Web Sitelerine ulaşmaları ve alışveriş yapma oranlarında büyük bir artış olmuştur. Elektronik Ticaret alanında faaliyet göstermek isteyen firmalar tanıtımlarını yapabilecekleri ve yine ürün veya hizmetlerini sunabilecekleri tasarım ve yazılım açısından güçlü ve etkileşimli Elektronik Ticaret Web sitesine sahip olmak istemektedirler. Web site tasarımında kullanılan ve Microsoft tarafından geliştirilen C# ve ASP.NET MVC gibi teknolojilerin gelişimi e-ticaret sitelerinin daha üst seviyede güvenlikli ve daha rahat tasarlanıp kodlanmasını sağlamaktadır. Bu çalışmada geliştirilen dinamik web içeriklerinin kullanılmasıyla MVC teknolojisini temel alan bir e-ticaret sayfası geliştirilmiştir. Model, görünüm ve kontrol bölümlerinin ayrı ayrı gerçekleştirilmesi ile Front End ve Back End yapılar birbirinden ayrı ayrı olarak geliştirilmiştir. Front End bölümü ASP kaynak kodları ile yazılan projede Back End bölümünde Controller ve veritabanı yer almaktadır. Bu tasarım ile kod optimizasyonu, kodun genişletilmesi ve yeniden kullanılması, ekip olarak kodun güncellenmesi olanakları sağlamaktadır.

___

 • [1] Ingebrigtsen, E. (2015). SignalR Blueprints. Packt Publishing Ltd.
 • [2] Gonca TELLİ, (2013). E-Ticaret Kavramlar Gelişim Ve Uygulamalar, Kriter Yayınevi, İstanbul, Türkiye.
 • [3] Çetinkaya, Ş. (2016). E-ticaret Uygulamalarının Makro-ekonomik Göstergelere Etkisi SWOT Analizi ve Türkiye’de e-ticaret Gelişimi İçin Bir Eylem Planı Önerisi. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 6(11), 235-256.
 • [4] Model View Controller, http://www.aspmvcnet.com/tr/m/asp-net-mvc/asp-net-mvc-nedir-.html, 10 Mayıs 2019.
 • [5] Penberthy, W. (2016). Beginning ASP. NET for Visual Studio 2015. John Wiley & Sons.
 • [6] Sarısakal, N., Uysal, M. (2001). Web Teknolojilerindeki Hızlı Gelişmelerin Ve Web Programlama Araçlarının İncelenmesi. Istanbul University-Journal of Electrical & Electronics Engineering, 1(1), 6-16.
 • [7] Civelek, M. E. (2017). İşletmeden Tüketiciye (B2C) Elektronik Ticaret Alanında Faaliyet Gösteren İşletmelerin Web Sitelerini Yönetmelerinin Net Fayda Üzerine Etkisi: Kavramsal Model Önerisi. Doktora Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • [8] Çiftçi, A. (2011). Yazılımda Alana Özgü Modelleme. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • [9] Althammer, E., Falkemeier, W. P., Joubert, G. R., & Kao, O. (2001). Design and Implementation of an MVC-based Architecture for E-commerce Applications. International Journal of Computers and Applications, 23(3), 173-185.
 • [10] Ping, Y., Kontogiannis, K., & Lau, T. C. (2003, September). Transforming Legacy Web Applications to The MVC Architecture. In Eleventh Annual International Workshop on Software Technology and Engineering Practice (pp. 133-142).
 • [11] Althammer, E., Falkemeier, W. P., Joubert, G. R., & Kao, O. (2001). Design and Implementation of an MVC-based Architecture for E-commerce Applications. International Journal of Computers and Applications, 23(3), 173-185.
 • [12] Ciliberti, J. (2013). Test-Driven Development with ASP. NET MVC 4. In ASP. NET MVC 4 Recipes (pp. 321-373). Apress, Berkeley, CA.
 • [13] Garschhammer, M., Hauck, R., Hegering, H. G., Kempter, B., Radisic, I., Rolle, H., Schmiddt, H., Hegering, H.G., … & Nerb, M. (2001, May). Towards Generic Service Management Concepts a Service Model Based Approach. In 2001 IEEE/IFIP International Symposium on Integrated Network Management Proceedings. (pp. 719-732).
 • [14] Kırbaş, S., & Şen (2013). A. Yazılım Depoları Madenciliği ile Endüstriyel Yazılım Evrimi İncelemesi. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS).
 • [15] Sosa, A. S. (2014). A Modified Securtiy Approach for Web Application Used for the Registration of the Student at Çankaya University. Master Thesis, Cankaya University, The Graduate School of Natural and Applied Sciences.
 • [16] Armutlu, H., Armutlu, Ş., & Akçay, M., (2012). İyi Bir Web Sitesi Nasıl Yapılır? XIV. Akademik Bilişim Konferansı.