Artırılmış Gerçeklik Yardımı ile Öğrenme Deneyimi

Özet: Günümüzde teknoloji her anlamda hayatımızın içine girmiş bulunmaktadır. Teknoloji sayesinde hayatımız kolaylaşmakta zamanımızı daha etkin ve daha faydalı kullanabilmekteyiz. Eğitim alanı da teknolojik gelişmelerden etkilenmiştir. Artırılmış gerçeklik uygulamaları özellikle eğitim alanında oldukça öneme sahiptir. Artırılmış gerçeklik ile eğitim tıp eğitiminden fabrikalarda çalışanların eğitimi geniş bir yelpazede kullanılmaktadır. Çalışmamızda son zamanlarda hızla yaygınlaşan eğitimde artırılmış gerçeklik uygulamaları ele alınacaktır. Artırılmış gerçeklik ile sanal dünya ve gerçek dünya iç içe geçmektedir. Gerçek dünya görüntüleri üzerine bilgisayar veya mobil cihaz tarafından üretilen sanal görüntüler bindirilerek zenginleştirilmiş bir ortam ortaya konulmaktadır. Özellikle günümüzde sanal öğrenim ve klasik öğrenme yöntemlerini destekleyen bilişim teknolojileri Covid-19 salgını sebebi ile daha ön plana çıkmıştır. İnsanlar eğitimlerini gerçek dünya yerine sanal dünyadan almak istemektedirler. Bu çalışmada artırılmış gerçekliğin sanal öğrenimde kullanılabileceği bir uygulamanın gerçekleştirilmesi ele alınmıştır. Çalışma kapsamında bilgisayarı yeni tanıyan kişilerin bilgisayar parçalarını öğrenmesine yönelik bir mobil eğitim uygulaması tasarlanmıştır. Bilgisayarın açılış adımlarını bilmeyen kullanıcılar için bu işleyiş artırılmış gerçeklik ile gösterilmektedir. Ayrıca uygulama kapsamında bilgisayar ana kartı algılanarak üzerindeki parçalar gösterilmektedir.

A Learning Experience with Help of Augmented Reality

Today, technology has entered our lives in every sense. Thanks to technology, our life is easier and we can use our time more effectively and more beneficially. The education concept has also been affected by these technological developments. Augmented reality applications are being used more and more in the field of education. Augmented reality is used in a wide variety of ways, from medical education to training employees in factories. The virtual world and the real world are intertwined with augmented reality. An enriched environment is created by superimposing virtual images produced by a computer or mobile device on real-world images. Especially nowadays, information technologies that supporting virtual learning methods have come to the fore due to the Covid-19 outbreak. People want to learn from a virtual environment rather than in the real world. In this study, the realization of an application in which augmented reality can be used in virtual learning is discussed. In this study, a mobile education application was designed for people who have recently met with the computer to learn the computer. With the implemented application, the opening steps of this computer and the parts on the computer on the mainboard are shown with augmented reality to the people who don't know how to use a computer. The main purpose of the study is to show that virtual reality applications can be delivered to the end-user without requiring special hardware and this augmented reality application can be used during computer training.

___

 • [1] Chen, H., Feng, K., Mo, C., Cheng, S., Guo, Z., Huang, Y. 2011, Application of Augmented Reality in Engineering Graphics Education. 2011 IEEE International Symposium on IT in Medicine and Education, Vol.2, 362-365.
 • [2] Blum, T., Kleeberger, V., Bichlmeier, C., Navab, N. 2012. Mirracle: an Augmented Reality Magic Mirror System for Anatomy Education. 2012 IEEE Virtual Reality Workshops (VRW), 115-116.
 • [3] Gomes, L., Martins, V. F., Dias, D. C., de Paiva Guimarães, M. 2014. Music-AR: Augmented Reality in Teaching the Concept of Sound Loudness to Children in Pre-School. 2014 XVI Symposium on Virtual and Augmented Reality , 114-117.
 • [4] Kommera, N., Kaleem, F., Harooni, S. M. S. 2016. Smart Augmented Reality Glasses in Cybersecurity and Forensic Education. 2016 IEEE Conference on Intelligence and Security Informatics (ISI), 279-281.
 • [5] Yaman, O., Karakose, M. 2016. Development of Image Processing Based Methods Using Augmented Reality in Higher Education. 2016 15th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET), 1-5.
 • [6] Güngör, C., Kurt, M. 2014. Mobil Cihazlarda Görsel Arttırılmış Gerçeklik Algısının 3 Boyutlu Kırmızı-Camgöbeği Gözlükler ile Arttırılması. 22nd IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference (SUI 2014), 1706-1709.
 • [7] Vassigh, S., Elias, A., Ortega, F. R., Davis, D., Gallardo, G., Alhaffar, H., Rishe, N. D. 2016. Integrating Building Information Modeling with Augmented Reality for Interdisciplinary Learning. 2016 IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality (ISMAR-Adjunct), 260-261.
 • [8] Sherman, W. R., & Craig, A. B. (2018). Understanding virtual reality: Interface, application, and design. Morgan Kaufmann.
 • [9] http://www.hitl.washington.edu/artoolkit/ (Erişim Tarihi: 21.09.2021).
 • [10] https://unity.com/ (Erişim Tarihi: 21.09.2021).
 • [11] https://developer.vuforia.com/ (Erişim Tarihi: 21.09.2021).