ATATÜRK’ÜN TARİH TEZİNİN DEVRİNDEKİ TARİHÎ TİYATRO ESERLERİNE YANSIMASI

Her sanatçı gibi tarihî tiyatro yazarlarımız da, yaşadıkları dönemin tarihî görüşünden etkilenmişlerdir. Cumhuriyetin ilk çeyreğinde kaleme alınan eserler, Atatürk’ün tarih anlayışının etkisinde yazılmış olup, bazı eserleri de yazarlarımıza Atatürk kendisi sipariş etmiştir. Atatürk’ün, Türk tarihinin başlangıcını Osmanlıdan çok öncelere dayandıran tarih görüşü nedeniyle yazarlarımız konularını genellikle eski Türk tarihinden, kahramanlarını Mete, Attilâ gibi yine Osmanlıdan, Selçukludan önceki tarihî şahsiyetlerden seçmişlerdir. Bu çalışmada, Atatürk döneminde yazılan ve konusunu Türk tarihinden alan on bir tiyatro eseri üzerinde değerlendirme yapılmıştır. Bu devirde tiyatro, devrin tarihî görüşünün halka benimsetilmesinde bir vasıta olarak kullanılmıştır. Eserlerde verilmeye çalışılan başlıca mesajlar şunlardır: Türklerin ana yurdu Orta Asya’dır. Kuraklık nedeniyle buradan göç eden Türkler, ulaştıkları her yerde medeniyeti başlatmışlardır. Anadolu, bin yıldır Türk milletine yurt olmuştur. Anadolu’da medeniyetin ilk başlatıcıları da Türklerdir. Türkler soylu bir ırktan gelmektedirler ve üstün insanî vasıflara sahiptirler, barbar değildirler. Beyaz ırktan ve brakisefaldirler. Sümerler, Altaylardan gelmiş Türklerdir. Çocuklarımıza Türk tarihi öğretilmelidir.

THE REFLECTIONS OF ATATURK’S HISTORY THESIS ON THEATRICALS IN ATATURK EPOCH

No wonder that playwrights who wrote historical works got affected from the period which they lived in. Of the works which were written in the first quarter of the republic, some were written by Atatürk’s order. They reflect Atatürk’s point of view concerning history. Due to the fact Atatürk’s perspective which showed that Turkish history dated from beyond Ottoman epoch, the playwrights selected the topics and themes from the archaic Turkish heroes such as Mete, Attila. In this study, eleven plays which were written in Atatürk epoch and based on Turkish history were analyzed. Theater in this period was exploited as a medium to impose the historical view of the time on the public. Principal messages conveyed in the works (theatricals) are as follows: Turkish motherlandis Central Asia. Turks emigrated to outside Central Asia due to drought and started the civilization everywhere they reached. Anatolia (Anadolu) has become Turkish motherland for a thousand years. Turks come from a noble race and have superior humanistic traits. They are not barbarous. Turks are white and brachycephalic. Sumerians are Altaic Turks. Our children should be taught Turkish history.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ogusbd131436, journal = {Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-9047}, address = {}, publisher = {Eskişehir Osmangazi Üniversitesi}, year = {2002}, volume = {3}, pages = {25 - 62}, doi = {}, title = {ATATÜRK’ÜN TARİH TEZİNİN DEVRİNDEKİ TARİHÎ TİYATRO ESERLERİNE YANSIMASI}, key = {cite}, author = {Buttanrı, Müzeyyen} }
APA Buttanrı, M. (2002). ATATÜRK’ÜN TARİH TEZİNİN DEVRİNDEKİ TARİHÎ TİYATRO ESERLERİNE YANSIMASI . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 3 (2) , 25-62 .
MLA Buttanrı, M. "ATATÜRK’ÜN TARİH TEZİNİN DEVRİNDEKİ TARİHÎ TİYATRO ESERLERİNE YANSIMASI" . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2002 ): 25-62 <
Chicago Buttanrı, M. "ATATÜRK’ÜN TARİH TEZİNİN DEVRİNDEKİ TARİHÎ TİYATRO ESERLERİNE YANSIMASI". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2002 ): 25-62
RIS TY - JOUR T1 - ATATÜRK’ÜN TARİH TEZİNİN DEVRİNDEKİ TARİHÎ TİYATRO ESERLERİNE YANSIMASI AU - Müzeyyen Buttanrı Y1 - 2002 PY - 2002 N1 - DO - T2 - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 25 EP - 62 VL - 3 IS - 2 SN - -2149-9047 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ATATÜRK’ÜN TARİH TEZİNİN DEVRİNDEKİ TARİHÎ TİYATRO ESERLERİNE YANSIMASI %A Müzeyyen Buttanrı %T ATATÜRK’ÜN TARİH TEZİNİN DEVRİNDEKİ TARİHÎ TİYATRO ESERLERİNE YANSIMASI %D 2002 %J Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-9047 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Buttanrı, Müzeyyen . "ATATÜRK’ÜN TARİH TEZİNİN DEVRİNDEKİ TARİHÎ TİYATRO ESERLERİNE YANSIMASI". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 / 2 (Haziran 2002): 25-62 .
AMA Buttanrı M. ATATÜRK’ÜN TARİH TEZİNİN DEVRİNDEKİ TARİHÎ TİYATRO ESERLERİNE YANSIMASI. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2002; 3(2): 25-62.
Vancouver Buttanrı M. ATATÜRK’ÜN TARİH TEZİNİN DEVRİNDEKİ TARİHÎ TİYATRO ESERLERİNE YANSIMASI. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2002; 3(2): 25-62.
IEEE M. Buttanrı , "ATATÜRK’ÜN TARİH TEZİNİN DEVRİNDEKİ TARİHÎ TİYATRO ESERLERİNE YANSIMASI", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 3, sayı. 2, ss. 25-62, Haz. 2002