PANDEMİ DÖNEMİNDE YALIN ÜRETİM UYGULAMALARININ ÖNCELİKLENDİRİLMESİ

Küresel Covid-19 pandemisinin etkisi birçok imalat işletmesinin üretimine ara vermesine neden olmuştur. Bu süreç işletmeleri yalın üretim uygulamalarını sorgulamaya itti. Ancak müşterilere değer sunmak bu tür zorluklar karşısında bile özünde kalmayı gerektirmektedir. Bu süreç içerisinde otomotiv sektörüne parça üreten işletmelerin yalın üretim uygulamalarında ne gibi tercihlerinin olduğu araştırılmıştır. Yorumlayıcı yapısal model kullanarak yapılan anket çalışması sonucunda pandemi sürecinde en çok tercih edilen yalın uygulamasının toplam verimli bakım ve hata önleme sistemleri olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun nedenleri ise olabilecek bir arızada gerekli tamir ekipmanının tedarikinin çok gecikeceği bunun için periyodik bakıma önem verildiğidir. Pandemiden dolayı üretimine ara veren, hatlarını durduran üretim planlamacılar bu dönemi bakım, onarım ve gözden geçirmeye ayırmıştır. Bir ikinci yalın üretim aracı da ve üretimde hata önleme sistemi olarak kısıtlı üretilen üretimde artık hatalı üretime hiç tahammül olunmadığıdır. Sürekli akış yalın uygulaması ise yapılan araştırmada son sırada yer almıştır. Bunun nedeni de tedarik zincirinde yaşanan kırılma ve pazarın belirsizliği üretimin sürekli halden kesikli hale dönüşmesi olarak açıklanmıştır.

Kaynakça

Abualfaraa, W.A., Salonitis, K., Al-Ashaab, A. (2017). Improving sustainability of manufacturing systems through integrated sustainable value stream mapping tool – conceptual framework. 15th Int. Conf. Manuf. Res. Inc. 32nd Natl. Conf. Manuf. Res, IOS Press, Greenwich 371-376. Doi: https://doi.org/10.3233/978-1-61499-792-4-371

Agrawal, R. ve Vinodh, S. (2019). Application of total interpretive structural modelling (TISM) for analysis of factors influencing sustainable additive manufacturing: a case study. Rapid Prototyping Journal, 25 (7) 1198-1223. Doi: https://doi.org/10.1108/RPJ-06-2018-0152

Ali, S.M., Arafin, A., ve Moktadir, M.A. (2018). Barriers to Reverse Logistics in the Computer Supply Chain Using Interpretive Structural Model. Global Journal Flexible System Management, 19, 53–68 Doi: https://doi.org/10.1007/s40171-017-0176-2

Ben, R., Vinodh, S. ve Asokan, P. (2018). Lean Six Sigma with environmental focus: review and framework International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 94, 4023-4037. Doi: https://doi.org/10.1007/s00170-017-1148-6.

Cirjaliu, B. ve Draghici, A. (2016). Ergonomic issues in lean manufacturing. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 221, 105–110. Doi: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.095

Danese, P., Manfè, V., ve Romano. P. (2018). A systematic literature review on recent lean research: state-of-the-art and future directions. International Journal Management Review, 20, 579-605. Doi: https://doi.org/10.1111/ijmr.12156

Farias, L. M. S., Santos, L. C. Gohr, C. F. Oliveira, L. C. ve Amorim M. H. da S. (2019). Criteria and practices for lean and green performance assessment: systematic review and conceptual framework. Journal Cleaner Production, 218, 746-762. Doi: 10.1016/j.jclepro.2019.02.042.

Helleno, A. L., Moraes, A. J. I., ve Simon, A. T. (2017). Integrating sustainability indicators and Lean Manufacturing to assess manufacturing processes: application case studies in Brazilian industry. Journal Cleaner Production, 405-416. Doi: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.12.072.

Hyder, S. (2021). How Covid-19 Has Changed Lean Manufacturing Practices: A Case Study With iBASEt. Erişim adresi : https://www.forbes.com/sites/shamahyder/2021/02/22/how-covid-19-has-changed-lean-manufacturing-practices-a-case-study-with-ibaset/?sh=19cc040c7e80

Jasti, N. V. K., ve Sharma, A., (2014). Lean manufacturing implementation using value stream mapping as a tool: A case study from auto components industry. International Journal Lean Six Sigma, 5, 89–116. Doi: https://doi.org/10.1108/IJLSS-04-2012- 0002

Kurilova, P. J., Sundin, E., ve Poksinska, B. (2018). Remanufacturing challenges and possible lean improvements. Journal Cleaner Production, 172, 3225–3236. Doi: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.11.023

Letens, G., Farris, J.A. ve Van Aken, E.M. (2011). A multilevel framework for lean product development system design. Engineering Management Journal, 23(1) 69-85.

Marodin, G., Frank, A. G., Tortorella, G. L., Netland, T. (2018). Lean product development and lean manufacturing: Testing moderation effects. International Journal of Production Economics, 203, 301-310. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2018.07.009

Matt, D.T. ve Rauch. E. (2013). Implementation of lean production in small sized enterprises Procedia CIRP, 12, 420-425. Doi: 10.1016/j.procir.2013.09.072

Negrão L.L., Godinho Filho M. ve Marodin G.A. (2017). Lean practices and their effect on performance: a literature review. Production Planning & Control, 28(1), 33-56.

Netland, T. H. ve Ferdows, K. (2016). The S‐curve effect of lean ımplementation. Production and Operations Management, 25(6), 1106-1120

Obi, L., Awuzie, B., Obi, C., Omotayo, T.S., Oke, A., Osobajo, O. (2021). BIM for deconstruction: an ınterpretive structural model of factors ınfluencing ımplementation. Buildings, 11, 227. Doi: https://doi.org/10.3390/buildings11060227

Oleghe, O. ve Salonitis, K. (2016). Manufacturing system lean improvement design using discrete event simulation. Procedia CIRP, 57, 195–200. Doi: https://doi.org/10.1016/j.procir.2016.11.034

Panizzolo, R., Garengo, P., ve Sharma, M. K, ve Gore, A. (2012). Lean manufacturing in developing countries : evidence from Indian SMEs. Production. Planning and Control, 23, 769-788, Doi: https://doi.org/10.1080/09537287.2011.642155

Rafael, H., William S., ve Gómez, I. (2019). Lean manufacturing and sustainable performance: Trends and future challenges. Journal of Cleaner Production, 208, 99-116. Doi: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.10.116.

Rahimi, A., Raad, A., Alem Tabriz, A., ve Motameni, A. (2020). Providing an interpretive structural model of agile supply chain practices, Journal of Modelling in Management, 15 (2) 661-684. Doi: https://doi.org/10.1108/JM2-09-2018-0142

Rahman, A. ve Karim. A. (2014). Application of lean production to reducing operational waste in a tile manufacturing process. International Journal Management Science and Engineering Management 8, 126-134, Doi: https://doi.org/10.1080/17509653.2013.798948.

Thomas, A. J., Francis, M., Fisher, R., ve Byard, P. (2016). Implementing Lean Six Sigma to overcome the production challenges in an aerospace company. Production Planning and Control, 7287, 591–603. Doi: https://doi.org/10.1080/09537287.2016.1165300

Vamsi N. K. J. ve Kodali, R. (2014). Validity and reliability of lean manufacturing frameworks. Internatioal Journal Lean Six Sigma 4, 323-342. Doi: https://doi.org/10.1108/IJLSS-12-2013-0057

Varela, L., Araújo, A., Ávila, P., Castro, H. ve Putnik, G. (2019). Evaluation of the relation between lean manufacturing, industry 4.0, and sustainability. Sustainability, 11, 1439. https://doi.org/10.3390/su11051439

Vinodh, S., ve Joy. D. (2014). Structural Equation Modelling of lean manufacturing practices. International Journal Production Research, 50, 1598-1607, Doi: https://doi.org/10.1080/00207543.2011.560203.

Yadav, G., Seth, D., Desai, T. N. (2018). Prioritising solutions for Lean Six Sigma adoption barriers through fuzzy AHP-modified TOPSIS framework. International Journal of Lean Six Sigma, 9, 270-300. Doi: https://doi.org/10.1108/IJLSS-06-2016-0023

Yadav, G., Luthra, S., Huisingh, D., Mangla, S. K., Narkhede, B. E., ve Liu, Y. (2020). Development of a lean manufacturing framework to enhance its adoption within manufacturing companies in developing economies. Journal of Cleaner Production, 25, 118726. Doi: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118726

Zhou, B. (2016). Lean principles, practices, and impacts: a study on small and medium-sized enterprises (SMEs). Annual Operations Reshearch, 241, 457-474, Doi: https://doi.org/10.1007/s10479-012-1177-3

Kaynak Göster

APA Apak, S. (2022). PANDEMİ DÖNEMİNDE YALIN ÜRETİM UYGULAMALARININ ÖNCELİKLENDİRİLMESİ . Endüstri Mühendisliği , 33 (1) , 62-74 .
Endüstri Mühendisliği
  • ISSN: 1300-3410
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Yayıncı: TMMOB Makina Mühendisleri Odası

7.8b4.7b

Sayıdaki Diğer Makaleler

DÜNYA KLASINDA ÜRETİM ODAKLANMIŞ İYİLEŞTİRME SÜTUNU İÇİN METODOLOJİ ÖNERİSİ VE BİR UYGULAMA

İhsan EROZAN, Zeynep SAYAN, Meltem BEŞKARDEŞLER

ÖĞRENME VE BOZULMA ETKİLERİ ALTINDAKİ ORTAK TESLİM TARİHLİ TEK MAKİNE ERKEN/GEÇ TAMAMLANMA ÇİZELGELEME PROBLEMİNİN OPTİMAL ÇİZELGESİNİN V ŞEKLİNDEKİ ÖZELLİĞİ

Oğuzhan Ahmet ARIK

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE MATEMATİKSEL PROGRAMLAMA ENTEGRASYONU İLE MEYVE NEKTARI ÜRÜN KARMASI OPTİMİZASYONU

Adem ERİK, Burcu DÜNDAR, Durmuş Can ACER

COVID-19 AŞISI ÇİZELGELEME PROBLEMİ: TERMAL NAKLİYE KONTEYNERLERİ UYGULAMASI

Elvin ÇOBAN GÖKTÜRK

DIŞ TİCARET FİRMALARINDA TKY ALGISI VE TKY UYGULAMALARININ PERFORMANSA OLAN ETKİSİ

Kadriye Kübra SARIGÜL, Fikret Korhan TURAN

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN AHP, COPRAS, SAW, TOPSIS YÖNTEMLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE BORDA SAYIM YÖNTEMİ İLE BÜTÜNLEŞİK BİR SIRA ELDE EDİLMESİ

Meryem ULUSKAN, Gizem AKPOLAT, Dilek ŞİMŞEK

Minimum Dinamik İletim Hat Derecelendirmesi Kullanarak Güç Sistemin Güvenilirliğini Artırma

Masood JABARNEJAD

HEDEF PROGRAMLAMA İLE BELİRLENMEYEN ORTAM KAPSAMINDA SAĞLAM TAŞIMA SORUNLARINI ÇÖZMEK

Nuran GÜZEL, Selçuk ALP, Ebru GEÇİCİ

DEPO YÖNETİMİNDE ENDÜSTRİ 4.0 UYGULAMASI: BİR İŞLETME İÇİN RFID TEKNOLOJİ SEÇİMİ

Ebru TAŞKIN, Nisanur GEZİK, Rabia YUMUŞAK, Tamer EREN

SÜREÇ YÖNETİMİNİN ETKİSİNİ ARTIRAN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİNİN ÖNCELİKLENDİRİLMESİ

Aylin ADEM, Metin DAĞDEVİREN