Türkiye’de Büyükşehir Belediyeleri’nin (Metropollerin) Yapısal, Örgütsel ve Yönetsel Sorunları Üzerine Bir İnceleme

Öz Türkiye’de metropol olgusu 1984 yılında gündeme gelmiştir. Bu tarihe kadar geleneksel yönetim metodu ile yönetilen metropoller, 1984 yılında metropol statüsü kazanmışlardır. Ancak metropollerin doğasına aykırı olarak hala standart uygulamalar yapılması, aşırı merkeziyetçi anlayış, bürokratik direnç ve özerklik gibi kimi sorunlar, metropollerin yapısal, yönetsel ve örgütsel birtakım problemlerle karşı karşıya kalmasına sebep olmuştur. Bu çalışmada genel olarak Türkiye’deki metropollerin sorunları tartışılmış ve bu sorunlar ekseninde çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır.

Kaynakça

Adorno, T. W. (2008). Kültür Endüstrisi Kültür Yönetimi, İstanbul: İletişim Yayınları.

Arıkboğa, E. (2008). Türkiye’de Belediyelerin Büyüklüğü ve Kentin Bütünlüğü Sorunu: Reform ve Uygulama Analizi. Dönüşen Kentler ve Değişen Yerel Yönetimler, Ankara: Gazi Kitapevi.

Aşkun, İ. C. (1977). Yönetim Ders Notları, Eskişehir: EİTİ Yayınları.

Erdoğan, H. H. (1998). Belediyelerin Örgüt ve Yönetim Yapılarındaki Temel Sorunlar – İzmit Büyükşehir Belediyesinde Bir Uygulama, Basılmamış Yüksek Lisans tezi, Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Ertan, B. (2004). Demokrasi ve Yerel Yönetimler. Review of Social, Economic and Business Studies, Vol.2.

Günay, V. A. (2002). Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinin Yerel Yönetimler Olarak Personel Politikaları, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Antalya: Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Karaman, Z. T. (1995). Kent Yönetiminde Güçlü Başkan-Güçlü Meclis Tercihi. Yeni Türkiye Dergisi, Yıl:1, S. 6, Eylül-Ekim.

Karaman, Z. T. (2003). Kentsel Yönetişim – Yerel Gündem 21. I. Ulusal Yerel Yönetim Çalıştayı, Çanakkale.

Kazancı, M. (1987). Halkla İlişkiler, Ankara: Savaş Yayınları.

Koçak, Y. (2008). Karşılaştırmalı Yerel Yönetimler, Ankara: Orion Kitapevi.

Tuzcuoğlu, F. (2003). Metropoliten Yönetim, Sakarya: Sakarya Kitapevi.

Oskay, Ü. (2005). İletişimin ABC’si, İstanbul: Der Yayınları.

Ürün, H. (1995). Konya Büyükşehir Belediye Başkanı’nın Yerel Yönetimler Konulu Konuşması. Türkiye ve Demokrasi, İstanbul: Pendik Belediyesi Yayınları.

Yıldız, Y. (2006). Örgüt Kültürü Oluşumunda Örgütsel İletişimin Rolü: Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde Bir Uygulama, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yüksel, F., Çevik, O. ve Ardıç, K. (2008). Belediye Başkanları Gözüyle Yerel Yönetim Sorunları. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1, ss. 1-26.

Yüksel, F. (2004). Kamu Yönetiminde Yeni Eğilimler Perspektifinde Türk Kamu Yönetimi’nde Reform İhtiyacı. Kuramdan Uygulamaya Kamu Yönetimi, Ankara: Gazi Kitapevi.

Weber, M. (2008). Sosyoloji Yazıları, çev. Taha Parla, İstanbul: Deniz Yayınları.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { enderun675505, journal = {Enderun}, issn = {2618-592X}, eissn = {2618-592X}, address = {}, publisher = {Cihan USTA}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {1 - 7}, doi = {}, title = {Türkiye’de Büyükşehir Belediyeleri’nin (Metropollerin) Yapısal, Örgütsel ve Yönetsel Sorunları Üzerine Bir İnceleme}, key = {cite}, author = {Çifci, Yusuf} }
APA Çifci, Y . (2020). Türkiye’de Büyükşehir Belediyeleri’nin (Metropollerin) Yapısal, Örgütsel ve Yönetsel Sorunları Üzerine Bir İnceleme. Enderun , 4 (1) , 1-7 .
MLA Çifci, Y . "Türkiye’de Büyükşehir Belediyeleri’nin (Metropollerin) Yapısal, Örgütsel ve Yönetsel Sorunları Üzerine Bir İnceleme". Enderun 4 (2020 ): 1-7 <
Chicago Çifci, Y . "Türkiye’de Büyükşehir Belediyeleri’nin (Metropollerin) Yapısal, Örgütsel ve Yönetsel Sorunları Üzerine Bir İnceleme". Enderun 4 (2020 ): 1-7
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Büyükşehir Belediyeleri’nin (Metropollerin) Yapısal, Örgütsel ve Yönetsel Sorunları Üzerine Bir İnceleme AU - Yusuf Çifci Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Enderun JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 7 VL - 4 IS - 1 SN - 2618-592X-2618-592X M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Enderun Türkiye’de Büyükşehir Belediyeleri’nin (Metropollerin) Yapısal, Örgütsel ve Yönetsel Sorunları Üzerine Bir İnceleme %A Yusuf Çifci %T Türkiye’de Büyükşehir Belediyeleri’nin (Metropollerin) Yapısal, Örgütsel ve Yönetsel Sorunları Üzerine Bir İnceleme %D 2020 %J Enderun %P 2618-592X-2618-592X %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Çifci, Yusuf . "Türkiye’de Büyükşehir Belediyeleri’nin (Metropollerin) Yapısal, Örgütsel ve Yönetsel Sorunları Üzerine Bir İnceleme". Enderun 4 / 1 (Mart 2020): 1-7 .
AMA Çifci Y . Türkiye’de Büyükşehir Belediyeleri’nin (Metropollerin) Yapısal, Örgütsel ve Yönetsel Sorunları Üzerine Bir İnceleme. Enderun. 2020; 4(1): 1-7.
Vancouver Çifci Y . Türkiye’de Büyükşehir Belediyeleri’nin (Metropollerin) Yapısal, Örgütsel ve Yönetsel Sorunları Üzerine Bir İnceleme. Enderun. 2020; 4(1): 7-1.