Askeri Teşkillerde Silah Arkadaşlığının Tesisi Üzerine Kavramsal Bir Çalışma

Öz Askeri teşkillerin başarısı bir bütün olarak modern çağın taleplerini karşılayan harp silah ve araçları, etkin bir komuta kontrol, işlevsel bir kurumsal yapı, disiplinli, silah arkadaşlığı olgusu yerleşmiş bir yönetim iklimi, iyi yetiştirilmiş itaat duygusu gelişmiş askerlerin varlığına bağlıdır. Ne kadar gelişmiş harp, silah, araç ve gereçlerine sahip olunursa olunsun, o sistemleri kullanacak fedakâr, serdengeçti, iyi yetişmiş, temiz yürekli askerler olmazsa muvaffakiyet sağlanamaz. En modern harp, silah ve araçlarına sahip, en iyi eğitimi almış askerlerden müteşekkil bir ordu dahi eğer silah arkadaşlığı ruhu tesis edilmemiş, yürekler ortak bir idealde birleşmemiş, askerleri birbirlerinin dizlerinde can vermeye hazır değilse muvaffak olamaz. Silah arkadaşlığı kavramı, bir ordunun manevi atmosferinin bir yansımasıdır, bir orduyu gerçek bir ordu yapan ve orduya ihtiyaç duyduğu kuvveti veren harmonik bir enstrümandır. Silah arkadaşlığı paylaşılan bir idealler kümesidir, kardeşlik hukukudur, bir ulusun sahip olduğu namus ve şerefin, bağrından çıkardığı askerlerinin yüreğinde olgunlaşmış, pişmiş, ete ve kemiğe bürünmüş, vücut bulmuş halidir. Subaylar mensubu oldukları orduların şeref ve namusunun teminatı ve dayandığı asıl güçtür. Subaylar ordularının beynini ve kalbini besleyen toplardamarlarıdır, omurgasıdır. Bu çalışmada askeri yönetim psikolojisi ve askeri yönetim iklimi, aksiyolojik bir paradigma ve normatif kıstaslarla ortaya konulmaktdır.

___

Atatürk, Mustafa Kemal, Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Atatürk Araştırma Merkezi, C. I-2, Ankara, 1997. Atatürk, Mustafa Kemal, Zabit ve Kumandan ile Hasb-ı Hal, Genelkurmay Basımevi, Ankara, 2010. Boddy, C. R. (2011) Corporate Psychopaths: Organizational Destroyers, Palgrave Macmillan Flamholtz, Eric G and Randle, Yvonne (2011), "Corporate Culture: The Ultimate Strategic Advantage," Stanford University Press, Stanford California, pp. 5–6 and 26–27. Gavet, Andre, Komuta Etme Sanatı, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2001. Hatemi, Nilüfer, (1999). Mareşal Fevzi Çakmak ve Günlükleri 2, Yapı Kredi Yayınları, İstabul. Hofstede, Geert (2001). Culture's Consequences: comparing values, behaviors, institutions, and organizations across nations(2nd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications. Hofstede,G. Cultures and Organizations, London:McGraw-Hill,1991. Çeviren Güvenç Bozkurt, İnsan ve Kültür, Remzi Kitabevi, 1999. Luthans, F. & Doh Jonathan, P. (2015). "International Management, Culture, Strategy and Behavior" (9th ed.). Mc Graw Hill Macionis, John J; Gerber, Linda Marie (2011). Sociology. Toronto: Pearson Prentice Hall. p. 53 Sargut, A.S., (2001), Kültürler Arası Farklılaşma ve Yönetim, İmge Yayınevi, Ankara, 2001. Schein, Edgar H. (2004). Organizational culture and leadership(3rd ed.). San Francisco: Jossey-Bass. pp. 26–33. Şengöz, Murat (2019) Çalışanların Liderlik Algısı ve Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki (ed. Murat Şengöz), Ankara: Astana Yayınları. Şengöz, Murat (2019) Leadership Challenges in the Current Security Environment (ed. Murat Şengöz), Ankara: Astana Yayınları. Şengöz, Murat (2019) Yönetimi Felsefesi: Gazi Paşa’nın Perspektifinden Aksiyolojik Liderlik Üzerine Mülahazalar (ed. Murat Şengöz), Ankara: Astana Yayınları. Şengöz, Murat (2020) Framework of Military Leadership (ed. Murat Şengöz), Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. Toffler, A., (1971), Future Shock, Bantam Books, Random House İnc., N.Y. Zhang, Xibao (2009). Values, Expectations, Ad Hoc Rules, and Culture Emergence in International Cross Cultural Management Contexts. New York: Nova Science Publishers.

___

Bibtex @araştırma makalesi { enderun688665, journal = {Enderun}, issn = {2618-592X}, eissn = {2618-592X}, address = {}, publisher = {Cihan USTA}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {16 - 32}, doi = {}, title = {Askeri Teşkillerde Silah Arkadaşlığının Tesisi Üzerine Kavramsal Bir Çalışma}, key = {cite}, author = {ŞENGÖZ, Murat} }
APA ŞENGÖZ, M . (2020). Askeri Teşkillerde Silah Arkadaşlığının Tesisi Üzerine Kavramsal Bir Çalışma. Enderun , 4 (1) , 16-32 .
MLA ŞENGÖZ, M . "Askeri Teşkillerde Silah Arkadaşlığının Tesisi Üzerine Kavramsal Bir Çalışma". Enderun 4 (2020 ): 16-32 <
Chicago ŞENGÖZ, M . "Askeri Teşkillerde Silah Arkadaşlığının Tesisi Üzerine Kavramsal Bir Çalışma". Enderun 4 (2020 ): 16-32
RIS TY - JOUR T1 - Askeri Teşkillerde Silah Arkadaşlığının Tesisi Üzerine Kavramsal Bir Çalışma AU - Murat ŞENGÖZ Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Enderun JF - Journal JO - JOR SP - 16 EP - 32 VL - 4 IS - 1 SN - 2618-592X-2618-592X M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Enderun Askeri Teşkillerde Silah Arkadaşlığının Tesisi Üzerine Kavramsal Bir Çalışma %A Murat ŞENGÖZ %T Askeri Teşkillerde Silah Arkadaşlığının Tesisi Üzerine Kavramsal Bir Çalışma %D 2020 %J Enderun %P 2618-592X-2618-592X %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD ŞENGÖZ, Murat . "Askeri Teşkillerde Silah Arkadaşlığının Tesisi Üzerine Kavramsal Bir Çalışma". Enderun 4 / 1 (Mart 2020): 16-32 .
AMA ŞENGÖZ M . Askeri Teşkillerde Silah Arkadaşlığının Tesisi Üzerine Kavramsal Bir Çalışma. Enderun. 2020; 4(1): 16-32.
Vancouver ŞENGÖZ M . Askeri Teşkillerde Silah Arkadaşlığının Tesisi Üzerine Kavramsal Bir Çalışma. Enderun. 2020; 4(1): 32-16.