Laikliğin Düşünsel Temelleri Üzerine Bir Değerlendirme

Öz Laiklik, din-devlet işlerinin ayrımı ve devletin, din karşısındaki tutumu üzerinden şekillenmiştir. Fakat bu tanımlama tarihsel süreç içerisinde uzun bir dönemin sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu süreçte laikliğe dair farklı düşünceler gelişmiştir. Bu farklılıklar kültürel olgular çerçevesinde pratik kazanmıştır. Aynı zamanda laiklik, birçok düşünürün de konusu olmuştur. Bu çalışma ise, Machiavelli, Hobbes, Locke ve Rousseau’nun eserlerinden hareketle laikliğin düşünsel temellerine değinmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca bu çalışmada bu düşünürlerin hangi eserlerinde laikliğe yer verdikleri incelenecek ve laikliğe dair açıklamalarının günümüz açısından hangi laiklik türlerinin temelini oluşturduğuna dikkat çekilecektir.
Anahtar Kelimeler:

Laiklik, Machiavelli, Hobbes, Locke

Kaynakça

Ağaoğulları, M. Ali, Köker Levent, (2013), Tanrı Devletinden Kral-Devlete, İmge Kitabevi, Ankara.

Barbier, Maurice, (1999), Modern Batı Düşüncesinde Din ve Siyaset, Çev: Özkan Gözel, Kaknüs Yayınları, İstanbul.

Bauberot, Jean, (2008), Dünyada Laiklik, Çev: Ertuğrul Cenk Gürcan, Dergâh Yayınları, İstanbul.

Baumer, Franklin Le V. (2010b), “Batı Düşüncesinin Ana Akımları”, Batı’ya Yön Veren Metinler II; Rönesans, Protestan Reformu, Erken Modern Dönem, Bilim Çağı (1350-1650), Derleyen: Alev Alatlı, İlke Eğitim ve Sağlık Vakfı Kapadokya MYO, s.417-425.

Dellaloğlu, Besim F. (2019), “Türkiye Modernleşmesinin Politik Teolojisi”, Cogito, Sayı 94, Yaz, ss:151-163.

Duman, Fatih, (2003), “Din ve Siyaset”, Siyaset, Edit: Mümtazer Türköne, Lotus Yayınevi, İstanbul.

Gunn, T. Jeremy, (2014), Din Özgürlüğü ve Laisite: ABD ile Fransa Arasında Bir Karşılaştırma, Çev: Hüseyin Bal ve Ömer Faruk Altıntaş, Liberte Yayınları, Ankara.

Hobbes, Thomas, (2012), Leviathan, Çev: Semih Lim, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.

Kırmızı, Abdülhamit, (2019), “19. Yüzyılı Laiksizleştirmek: Osmnalı-Türk Laikleşme Anlatısının Sorunları”, Cogito, Sayı 94, Yaz, ss:91-109.

Kuru, Ahmet T. (2011), Pasif ve Dışlayıcı Laiklik ABD, Fransa ve Türkiye, Çev: Eylem Çağdaş Babaoğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

Locke, John, (2005), Hoşgörü Üstüne Bir Mektup, Çev: Melih Yürüşen, Liberte Yayınları, Ankara.

Machiavelli, Niccolo, (2017), Titus Livius’un İlk On Kitabı Üzerine Söylevler, Çev: Alev Tolga, Say Yayınları, İstanbul. Rousseau, J. Jacques, (2017a), Toplum Sözleşmesi, Çev: Vedat Günyol, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.

Rousseau, J. Jacques (2017b), Emile, Çev: Yaşar Avunç, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.

Somer, Murat, “Laikliği Yeniden Düşünelim Ama Nasıl?”, Taraf, 13.10.2008.

Turner, Charles, (2019), “Sekülerlşeme: Devingen Bir Şenlik” Çev: Merve Erol, Cogito, Sayı 94, Yaz, ss:193-206.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { enderun691397, journal = {Enderun}, issn = {2618-592X}, eissn = {2618-592X}, address = {}, publisher = {Cihan USTA}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {8 - 15}, doi = {}, title = {Laikliğin Düşünsel Temelleri Üzerine Bir Değerlendirme}, key = {cite}, author = {TUNAHAN, Özcan} }
APA TUNAHAN, Ö . (2020). Laikliğin Düşünsel Temelleri Üzerine Bir Değerlendirme. Enderun , 4 (1) , 8-15 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/enderun/issue/53287/691397
MLA TUNAHAN, Ö . "Laikliğin Düşünsel Temelleri Üzerine Bir Değerlendirme". Enderun 4 (2020 ): 8-15 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/enderun/issue/53287/691397>
Chicago TUNAHAN, Ö . "Laikliğin Düşünsel Temelleri Üzerine Bir Değerlendirme". Enderun 4 (2020 ): 8-15
RIS TY - JOUR T1 - Laikliğin Düşünsel Temelleri Üzerine Bir Değerlendirme AU - Özcan TUNAHAN Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Enderun JF - Journal JO - JOR SP - 8 EP - 15 VL - 4 IS - 1 SN - 2618-592X-2618-592X M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Enderun Laikliğin Düşünsel Temelleri Üzerine Bir Değerlendirme %A Özcan TUNAHAN %T Laikliğin Düşünsel Temelleri Üzerine Bir Değerlendirme %D 2020 %J Enderun %P 2618-592X-2618-592X %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD TUNAHAN, Özcan . "Laikliğin Düşünsel Temelleri Üzerine Bir Değerlendirme". Enderun 4 / 1 (Mart 2020): 8-15 .
AMA TUNAHAN Ö . Laikliğin Düşünsel Temelleri Üzerine Bir Değerlendirme. Enderun. 2020; 4(1): 8-15.
Vancouver TUNAHAN Ö . Laikliğin Düşünsel Temelleri Üzerine Bir Değerlendirme. Enderun. 2020; 4(1): 15-8.