Kitap Kritiği: Refah Devleti'nin Krizi

Öz Rosanvallon’un tabiriyle “refah devleti hasta”. Peki ama bu hastalık nasıl teşhis edilebilir? Ona göre hastalığın teşhisini koymak kolaydır. Sanayileşmiş ülkelerin tamamına yakınının son yirmi yılda finansman sorunu yaşamalarının temel nedeni sağlık ve sosyal harcamalarının, gelirlerden çok daha hızlı bir şekilde artması. Bütçe açıklarını kapatmanın tek yolu ise zorunlu kesintileri artırmaktır.Yazar eserinde Fransa’daki ekonomik durumu göz önüne alarak aslında Fransa’nın bu krizden kurtulma yollarının neler olacağını açıklamış ve bu krizi yaşayan veya yaşaması muhtemel ülkelerin yapmaları gereken olguları sıralamıştır. Fakat esere geniş bir perspektiften bakıldığında, eserini bir nevi liberal ekonominin kuramcıları ve liberal ekonomi modelinin eleştirisi üzerine kurmuştur. Fakat kaçırdığı çok önemli bir nokta olarak kendisinin de daha sonra kabul ettiği bu krizden çıkmanın yegâne çözüm yollarının bir nevi siyasi liberalizm olduğudur.Küreselleşmenin başladığı 1970’li yıllar sonrası yeni dönemde, neo–liberalizmin dominant düşünce akımı haline gelmesiyle, refah devleti başta Avrupa’da olmak üzere krize girmiştir. Bu durum, ulusal kapitalizmden küresel kapitalizme, sanayi toplumundan bilgi toplumuna, geçiş koşullarının doğurduğu bir sonuç olarak düşünülmektedir. Refah devletleri için güzel günlerin bittiği, sorunların başladığı bu yeni dönemde, özellikle Avrupa’nın gelişmiş ülkelerinde, hükümetlerin sosyal harcamalar için milli gelirden ayırdıkları payın sürekli büyüdüğü ve giderek katlanılamaz bir hacme ulaşarak, ülkelerin rekabet güçlerini zayıflattığı öne sürülmektedir. Bu durum, refah devletinin mevcut haliyle sürdürülebilmesini imkânsız kılmaktadır.
Anahtar Kelimeler:

Refah devleti, Liberalizm

Kaynakça

Ekin, N., Alper, Y., Akgeyik, T., (1999), Türk Sosyal Güvenlik Sistemindeki Arayışlar: Özelleştirme ve Yeniden Yapılanma, İstanbul: İTO Yayınları.DPT, Sosyal Güvenlik Özel İhtisas Raporu, (2001), Sekizince Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ankara: DPT Yayınları.Koçal, A. V., (2014), Bir Sosyal Politika ve Siyasal Meşruiyet Aracı Olarak ‘Hayırseverlik’: Türkiye’de Sivil Yardım Organizasyonlarının Politik Ekonomisi ve Siyasal İşlevi, VI. Sosyal İnsan Hakları Ulusal Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, http://www.sosyalhaklar.net/2014/program.pdf adresinden 03 Aralık 2019 tarihinde edinilmiştir.Kürsü Sosyalizmi, http://www.uludagsozluk.com/k/kursu-sosyalizmi/ adresinden 17 Kasım 2019 tarihinde edinilmiştir.Özdemir, S., “Refah Devleti ve Üstlendiği Temel Görevler Üzerine Bir İnceleme”, http://www.sosyalsiyaset.com/documents/refah_devleti_ustlendigi_gorvlr.htm adresinden 11 Kasım 2019 tarihinde edinilmiştir.Rosanvallon, P., (2004), Refah Devletinin Krizi, Çeviren: Burcu Şahinli, Ankara: Dost Kitabevi

Kaynak Göster

Bibtex @kitap İncelemesi { enderun654613, journal = {Enderun}, issn = {2618-592X}, eissn = {2618-592X}, address = {}, publisher = {Cihan USTA}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {41 - 46}, doi = {}, title = {Kitap Kritiği: Refah Devleti'nin Krizi}, key = {cite}, author = {SESLİ, Mutlu} }
APA SESLİ, M . (2020). Kitap Kritiği: Refah Devleti'nin Krizi. Enderun , 4 (1) , 41-46 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/enderun/issue/53287/654613
MLA SESLİ, M . "Kitap Kritiği: Refah Devleti'nin Krizi". Enderun 4 (2020 ): 41-46 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/enderun/issue/53287/654613>
Chicago SESLİ, M . "Kitap Kritiği: Refah Devleti'nin Krizi". Enderun 4 (2020 ): 41-46
RIS TY - JOUR T1 - Kitap Kritiği: Refah Devleti'nin Krizi AU - Mutlu SESLİ Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Enderun JF - Journal JO - JOR SP - 41 EP - 46 VL - 4 IS - 1 SN - 2618-592X-2618-592X M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Enderun Kitap Kritiği: Refah Devleti'nin Krizi %A Mutlu SESLİ %T Kitap Kritiği: Refah Devleti'nin Krizi %D 2020 %J Enderun %P 2618-592X-2618-592X %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD SESLİ, Mutlu . "Kitap Kritiği: Refah Devleti'nin Krizi". Enderun 4 / 1 (Mart 2020): 41-46 .
AMA SESLİ M . Kitap Kritiği: Refah Devleti'nin Krizi. Enderun. 2020; 4(1): 41-46.
Vancouver SESLİ M . Kitap Kritiği: Refah Devleti'nin Krizi. Enderun. 2020; 4(1): 46-41.