Siyasette Yalan Bu Kadar Etkili Mi?

Siyaset bilimci Arendt'in deşifre olan gizli Pentagon Belgeleri üzerine kaleme aldığı çalışmada yalanın siyasetteki etkisi ve siyasetin yalana tepkisizliği gözler önüne seriliyor. Kitabın ikinci bölümünde yer alan Yalan ve Tarih adlı makalede ise Cathy Caruth, Arendt'i destekleyerek yalan-tarih-savaş üçgeninde yalanın konumunu değerlendirmektedir.
Anahtar Kelimeler:

Siyaset, Yalan, Tarih, Savaş

___

  • Arendt, H., (2018). Siyasette Yalan, İstanbul: Sel Yayıncılık.