DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE’DE RADYO YAYINCILIĞI

Çalışma, günümüzde Türkiye ’deki radyo yayıncılığının genel bir panaroması denebilecek bir nitelik taşımaktadır. Türkiye’de ilk kez 1921 yılında test yayınları şeklinde gerçekleştirilen radyo yayınları, gerçek yayıncılık anlamında 1927 yılında hayata geçmiştir. Farklı düzenlemeler ve yönetimler altında da olsa, yaklaşık 60 yıl devlet tekelinde bir yayın faaliyeti olan radyo yayıncılığı, 1994 yılında özel yayıncılık dönemine geçmiştir. Çalışma, devlet tekeli altında gerçekleştirilen ve özel yayıncılık dönemindeki radyo yayıncılığı olmak üzere iki temel bölümden oluşmaktadır. TRT tekeline geçinceye kadarki süreç olan 1927-1964yılları arasında kısa bir dönem tecimsel yayıncılık denebilecek, zaman zaman çok ortaklı bir yayıncılık süreci yaşanmış, 1964 yılında ise TRT kurulmuştur. TRT tekelinin filen kalktığı 1992, yasal düzenlemelerin getirildiği 1994 yılından sonra ise kamu yayıncılığını sürdüren TRT radyolarının yanı sıra yerel, bölgesel v e ulusal olarak sayıları l 196 'ya ulaşan özel radyoların da yayına haşladığı yeni bir döneme geçilmiştir. Tüm hu dönemler, o günlerin siyasal ve toplumsal koşulları da göz ardı edilmeksizin incelenmeye çalışılmıştır. Sonuç bölümünde ise konu kısaca özetlenecek v e A.B kriterleri açısından günümüz Türkiye 'sindeki radyo yayıncılığının görünümüne dair kısa görüş ve öneriler sunulacaktır.

___

  • AKARCALI, Sezer (1997). Türkiye’de Kamusal Radyodan Özel Radyo ve Televizyona Geçiş. Ankara: Punto Matbaacılık.

___

Bibtex @araştırma makalesi { euifydhed568125, journal = {Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi}, issn = {1306-1003}, eissn = {2636-8463}, address = {yenidusunceler@mail.ege.edu.tr}, publisher = {Ege Üniversitesi}, year = {2008}, number = {3}, pages = {251 - 270}, title = {DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE’DE RADYO YAYINCILIĞI}, key = {cite}, author = {Kuruoğlu, Huriye} }
APA Kuruoğlu, H. (2008). DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE’DE RADYO YAYINCILIĞI . Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi , (3) , 251-270 .
MLA Kuruoğlu, H. "DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE’DE RADYO YAYINCILIĞI" . Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi (2008 ): 251-270 <
Chicago Kuruoğlu, H. "DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE’DE RADYO YAYINCILIĞI". Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi (2008 ): 251-270
RIS TY - JOUR T1 - DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE’DE RADYO YAYINCILIĞI AU - HuriyeKuruoğlu Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 251 EP - 270 VL - IS - 3 SN - 1306-1003-2636-8463 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE’DE RADYO YAYINCILIĞI %A Huriye Kuruoğlu %T DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE’DE RADYO YAYINCILIĞI %D 2008 %J Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi %P 1306-1003-2636-8463 %V %N 3 %R %U
ISNAD Kuruoğlu, Huriye . "DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE’DE RADYO YAYINCILIĞI". Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi / 3 (Mart 2008): 251-270 .
AMA Kuruoğlu H. DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE’DE RADYO YAYINCILIĞI. Yeni Düşünceler Dergisi. 2008; (3): 251-270.
Vancouver Kuruoğlu H. DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE’DE RADYO YAYINCILIĞI. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi. 2008; (3): 251-270.
IEEE H. Kuruoğlu , "DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE’DE RADYO YAYINCILIĞI", , sayı. 3, ss. 251-270, Mar. 2008