Termal ve Basınç Uygulamasının Kızılçam Odununun Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi

Öz Bu çalışmanın amacı, farklı sıcaklık derecelerinde otoklavda ısıl işlem uygulaması ve ardından ısıl işlem görmüş örneklere basınç uygulamasının kızılçamın bazı fiziksel özellikleri üzerine etkisini araştırmaktır. Araştırma sonuçları, örneklerin tam kuru ve 2 hafta suda bekletilmesi sonucu yoğunluklarında anlamlı bir fark oluşturmadığı, buna karşın örneklere otoklovda 60 dakika süre ile 105 ve 135°C sıcaklık, ve 90°C de 30 dakika boyunca 20 atm basınç uygulanmasının yoğunluk üzerinde istatistiksel olarak önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir.

Kaynakça

Aydemir, D., Gündüz, G. 2009. Ahşabın fiziksel, kimyasal, mekaniksel ve biyolojik özellikleri üzerine ısıyla muamelenin etkisi, Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 11(15):71-81.

Cai, W., Yang, J., Liu, Z., Hu, Y., Weisberg, P. J. 2013. Post-fire tree recruitment of a boreal larch forest in Northeast China, Forest Ecol Manag. 307:20-29. http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2013.06.056

Enjily, V., Jones, D. 2006. The potential for modified materials in the panel products industry, Wood Resources and Panel Properties Conference, COST Action E44/E49, 12-14 June, Valencia, Spain.

Esteves, B.M, Pereira, H. M. 2009. Wood modification by heat treatment: A review, Bioresources, 4(1):370-404.

Fang, C. H., Cloutier, A., Blanchet, P., Koubaa, A. 2012. Densification of wood veneers combined with oil-heat treatment. Part II: Hygroscopicity and mechanical properties, BioResources, 7(1): 925-935. http://dx.doi.org/10.15376/biores.7.1.0925-0935.

Gong, M., Lamason, C., Li, L. 2010. Interactive effect of surface densifi cation and postheat-treatment on aspen wood, J Mater Process Tech., 210:293-296. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2009.09.013.

Kocaefe, D., Shi, L.J., Yang, D.Q., Bouazara, M. 2008. Mechanical properties, dimensional stability, and mold resistance of heat-treated jack pine and apsen, Forest Products Journal, 58(6):88-93.

Korkut, S. ve Kocaefe, D. 2009. Isıl işlemin odun özellikleri üzerine etkisi, Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi, 5(2):11-34.

Düzkale Sözbir, G., Bektaş, İ. 2017. The effect of heat modification and densification on physical properties of poplar wood. Drvna industrija, 68(4):315-321.

TS 2471, Odunda, fiziksel ve mekaniksel deneyler için rutubet miktarı tayini, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 1976.

TS 2472, Odunda fiziksel ve mekaniksel deneyler için birim hacim ağırlığı tayini, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 1976.

TS 4083, Odunda radyal ve teğet doğrultuda çekmenin tayini, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 1983.

Wikberg, H. 2004. Advanced solid state nmr spectroscopic techniques in the study of thermally modified wood, Academic Dissertation, University of Helsinki, Department of Chemistry, Laboratory of Polymer Chemistry, Helsinki-Finland.

Kaynak Göster

APA Bektaş, İ , Düzkale Sözbir, G , Kılıç Ak, A , Tuncer, T . (2020). Termal ve Basınç Uygulamasının Kızılçam Odununun Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 16 (2) , 123-133 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/59040/788863