Tabakalı Kaplama Kerestenin Bazı Vida Dirençleri Üzerine Cam Elyaf Dokuma ile Güçlendirmenin Etkisi

Ahşap esaslı yapısal kompozit keresteler binalarda yük taşıyan elemanlardır. Bu nedenle, Ahşap esaslı yapısal kompozit kerestelerin mekanik performansının yüksek olması istenir. Ayrıca, bağlantı noktalarında, çivi, vida ve cıvata tutma dirençlerinin yüksek olması istenir. Bu çalışmada, kavak soyma kaplamalarla üretilmiş tabakalı kaplama kerestenin (TKK) ve cam elyaf dokuma ile güçlendirilmiş tabakalı kaplama kerestenin (GTKK) vida dirençleri araştırılmıştır. Bu amaç için, vida çıkma direnci, vida başı çıkma direnci ve vida yanal çıkma direnci testleri yapılmıştır. Her test için hem kontrol grubu ve hem de deney grubu oluşturulmuştur. Kontrol grubu ile deney grupları arasındaki farklar T testi ile belirlenmiştir. Elde edilen verilere göre; cam elyaf ile güçlendirmenin vida çıkma direnci, vida başı çıkma direnci ve vida yanal çıkma direncini istatistiksel olarak önemli seviyede artırdığı belirlenmiştir.

The Effect of Reinforcement with Glass Fiber Fabric on Some Screw Strength of Laminated Veneer Lumber

Wood based structural composite lumbers are the load bearing components in the buildings. For this reason, it is wanted that wood based structural composite lumbers have the high mechanical performance. In addition, in the connection points, it is wanted the high screw, nail and bolt holding strength. In this study, laminated veneer lumber (LVL) produced from poplar rotary-veneer, and reinforced laminated veneer lumber (RLVL) with glass fiber fabric were investigated. For this reason, screw holding strength, screw head pull-trough strength and lateral screw resistance tests were conducted. For each test, both control group and test groups were set up. The differences between control groups and test groups were investigated with T test. According to obtained data; it was determined that the reinforcement with glass fiber fabric increase the direct screw withdrawal strength, screw head pull-through strength and lateral screw resistance, significantly.

Kaynakça

ASTM D 1037-12. 2012. Standard Test Methods for Evaluating Properties of Wood-Base Fiber and Particle Panel Materials, American Society of Testing and Materials,

Bal B. C, Bektaş İ. 2012. The Effects of Some Factors on the Impact Bending Strength of Laminated Veneer Lumber, BioResources 7(4): 5855-5863,

Bal B. C, Özdemir F, Altuntaş E. 2013. Masif Ağaç Malzeme ve Tabakalı Kaplama Kerestenin Vida Tutma Direnci Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma, Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi, 9 (2) : 14-22,

Bal B. C, Bektaş İ. 2013. Okaliptüs, Kayın ve Kavak Soyma Kaplamaları ile Üretilen Tabakalı Kaplama Kerestelerin Bazı Fiziksel Özellikleri, Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi dergisi 14 (1):25-35,

Bal B. C. 2014a. Flexural Properties, Bonding Performance And Splitting Strength of LVL Reinforced With Woven Glass Fiber, Construction Building Materials, 51(2014): 9-14,

Bal B. C. 2014b. Some Physical and Mechanical Properties of Laminated Veneer Lumber Reinforced With Woven Glass Fiber, Construction Building Materials, 68 (2014): 120-126,

Bal B. C. 2015. Cam Elyaf Dokuma ile Güçlendirilmiş Tabakalı Kaplama Kerestenin Bazı Teknolojik Özellikleri, KSU Journal of Engineering Sciences, 18 (19): 9-16,

Bao F, Fu F, Choong E. T, Hse C. 2001. Contribution Factor of Wood Properties of Three Poplar Clones To Strength of Laminated Veneer Lumber, Wood and Fiber Science, 33 (3):345-352,

Basterra L. A, Acuna L, Casado M, Lopez G, Bueno A. 2012. Strength Testing of Poplar Duo Beams, Populus x Euramericana (Done) Guinier Cv. I-214 with Fibre Reinforcement, Construction Building Materials, 36 (2012): 90-96,

Burdurlu E, Kılıç M, İlce A C ve Uzunkavak O. 2007. The Effects of Ply Organization and Loading Direction on Bending Strength and Modulus of Elasticity in Laminated Veneer Lumber (LVL) Obtained From Beech (Fagus orientalis L.) and Lombardy poplar (Populus nigra L.), Construction and Building Materials 21 (8): 1720–1725,

Kaynak Göster

APA Bal, B , Efe, F . (2015). Tabakalı Kaplama Kerestenin Bazı Vida Dirençleri Üzerine Cam Elyaf Dokuma ile Güçlendirmenin Etkisi . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 11 (2) , 40-47 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/27442/288608