PFI Dövmede Çözünen Karbonhidratların Belirlenmesi

Öz Dövme işlemi esnasında gerçekleşen mekanik işlemler ve liflerdeki şişme stresleri sonuç olarak liflerdeki bir kısım maddelerin çözülmesine neden olmaktadırlar. Çözülen bu maddelerin belirlenmesi, hem dövme işleminin etkilerini artırıcı bilginin artırılması hem de hemiselülozların liflerdeki dağılımı ve özellikleri hakkında bilgilendirici etkileri nedeniyle önem arz etmektedir. Bu çalışmada PFI dövme işlemi sonucunda hücre çeperinden çözünen karbonhidratlar çalışılacaktır. Çözünen hemiselülozlar NMR tekniği kullanılarak belirlenecektir. Yapılan çalışmalar sonuç olarak göstermiştir ki dövme işlemi (3000 – 6000 devir) sonucunda en yüksek oranda çözünme ksiloz da görülmekte olup daha fazla orandaki dövme işleminde (12000 devir) ise bir kısım glikoz un çözündüğü görülmektedir.

Kaynakça

Batchelor, W.J.,.Norway, H., Oullet, D. 1999. Refining and the development of fiber properties, Nordic Pulp and Paper Res. J., 14(4):285-291.

Berg, L., Hartler, N., Norrstrom H.. 1978. Removal of organic substance during defibration and refining of semichemical pulps, Part I. Birch NSSC pulps, Svensk Papperstidn., 81(9):291-297.

Çöpür et al., 2003

Kress, O., Bialkowsky, H. 1931. Some chemical and physical observations on hydration, Paper Trade J., 93(20):35-44.

Lennholm, H., Iversen T. 1995. The effect of laboratory beating on cellulose structure, Nordic Pulp and Paper Res. J., 10(2):104-109.

Platt, W. N., Atalla, R.H. 1983. Effect of refining on molecular structure – An NMR study of cellulose and water, Tappi Proceedings of the International Paper Physics Conference, Atlanta, p.59-62.

Ruud, A., Bottegaard, O. 1991. The influence of the refining consistency on the physical properties of paper, Tappi International Paper Physic Conference, Atlanta, p.463-472.

Sjostrom, E., Haglund, P.1963. Dissolution of carbohydrates during beating of chemical pulps, Svensk Papperstidn., 66(9):718-720.

Woitkovich, C. P., Whitemore, R.E., Atalla, R.H. 1985. The effect of refining on molecular mobility of cellulose in loblolly pine fibers, Tappi, 68(1):87-89.

Kaynak Göster

APA Çöpür, Y . (2006). PFI Dövmede Çözünen Karbonhidratların Belirlenmesi . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 2 (2) , 76-81 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/4832/291064