Myo Mobilya ve Dekorasyon Programı Öğrencilerinin Bu Programı Tercih Etme Nedenlerinin ve Memnuniyet Durumlarının Araştırılması: Comu örneği

Öz Bu araştırma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga Meslek Yüksekokulu ve Çanakkale Meslek

Kaynakça

Akyurt, N., (2009), ,Meslek Yüksekokulları ve Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Genel Profili, Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, Cilt:4, Sayı:11

Binici H., Arı N., (2004) GÜ, Mesleki ve Teknik Eğitimde Arayışlar, G.Ü., Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı 3: 383-396

Erden D, Şanlıbaba P, (2009) Ankara Üniversitesi Kalecik Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Mesleki Eğitimlerine Bakışı ve Öğrenim Sonrası Beklentileri, 1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, ISBN 978-975-448-194-5, Konya

Gedik T., Akyüz İ.,Akyüz K.,C., (2010), Orman Endüstri Mühendisliği Eğitimine Sektörel Bakış, Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi, ISSN:1306-2182,Sayı:2,

Gürpınar K, Döven, M.,S., (2007) Stratejik Yönetim Perspektifinden Türk Mobilya Sektörünün Rekabet Durumunun Analizi ve Değerlendirilmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, C. IX ,S: 1 ; 173-190

Telli A,(2009), Meslek Yüksekokulları Mobilya ve Dekorasyon Bölümü Eğitim ve Öğretim Programlarının Yeniden Yapılanmasının Gereklilikleri, Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, ISBN 978- 975-448-194-5, Konya

Terim, B., Öztürk A., (2009), Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Muhasebe Eğitimine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: Gördes Meslek Yüksekokulunda Bir Uygulama , Celal Bayar Üniversitesi S.B.E Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt :7 Sayı :2

Keskin,N., Koraltan,A., Öztürk Ö.,(2010) Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu,Düzce,www.duzce.edu.tr/kmyo/kmyo/myos/pdf/MYO_OS_8004.pdf http://mevzuat.meb.gov.tr/html/197.html, (2001)

Mobilya Sektöründe Kişisel Gelişim Ve Kalifiye İş Gücü (2010) www.inlearncom.org/e/images/stories/dokumanlar/asad%20analiz.doc

Kaynak Göster

APA Aşkın, A . (2011). Myo Mobilya ve Dekorasyon Programı Öğrencilerinin Bu Programı Tercih Etme Nedenlerinin ve Memnuniyet Durumlarının Araştırılması: Comu örneği . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 7 (2) , 28-38 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/29806/320531