Melez Kavak (Populus euramericana (I-214)) Odunu ve Kabuğunun Kimyasal Bileşimi

Bu çalışmada; melez kavak (Populus euramericana (I-214)) odununun ve kabuğunun kimyasal bileşenleri incelenmiştir. Kavak odunları, Düzce-Sakarya-Kocaeli havzasından 10-12 yaşlarında olmak üzere yeteri kadar (en az 3 adet) ağaç temin edilmiştir. Yapılan çalışmalar da, melez kavak odunun sırası ile holoselüloz, alfa selüloz, lignin ve kül oranı bileşenleri ile sıcak ve soğuk su, %1 NaOH ve Alkol-Benzen çözünürlüğü, % 83.8, % 47.43, % 23.03, % 0.63, % 35, % 19.48 ve % 50 olarak tespit edilmiştir. Dış kabuk ve iç kabuk ta yapılan çalışmalarda ise sırası ile holoselüloz, alfa selüloz, lignin ve kül oranı bileşenleri ile sıcak ve soğuk su, % 1 NaOH ve Alkol-Benzen çözünürlüğü, (% 56.65, % 61.30); (% 31.33, % 50.35); (% 36.04, % 27.10); (% 5.80, % 6.68); (% 14.02, % 11.83); (% 12.85, % 13.70); (% 46.68, % 31.98); (% 10.85, % 6.9) olarak tespit edilmiştir.

Wood and Bark Chemical Composition of Euramerican Poplars (populus euramericana (I-214))

In this study, some chemical properties and solubilities of Euramerican poplars (Populus euramericana (I-214)) wood and bark were analyzed. Wood specimens were obtained from in Düzce-Sakarya-Kocaeli region. Main chemical components of poplar wood; holocellulose (83.8 %), alpha cellulose(47.43 %), lignin(23.03 %) and ash (0.63 %) content, ratios (%) were determined, Furthermore, solubility of the wood flour in alcohol-benzene (0.50 %), hot water (0.63 %), cold water (0.35 %), 1% NaOH (19.48 %) and in percentage were found. The chemical components of Poplar wood outer and inner bark’s; holocellulose (56.65 %; 61.30 %), alpha cellulose(31.33 %; 50.35 %), lignin(36.04 %; 27.10 %) and ash (5.80 %; 6.68 %) content, ratios (%) were determined, In addition, solubility of the outer and inner bark flour in alcohol-benzene (10.85 %, 09.06 %), hot water (2.14 %; 11.83 %), cold water (12.85 %;13.70 %), 1 % NaOH (46.68 %; 31.98 %) and in percentages were found.Studied the results obtained previously are obtained from poplar wood and other deciduous trees with the results were found to be almost identical.

Kaynakça

Akgül, M 2001. Kavak Odunundan Etanol-Su Yöntemiyle Çözünebilir Selüloz Elde Edebilme Olanaklarının Araştırılması, Doktora Tezi, K.T.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Akgül M ve Üner B, 2008. The Chemical Composition of Wood and Bark of Ostrya carpinifolia Scop.. 3rd. International Sci.Conf. FORTECHENVI 2008, Prague, Czech Republic, May 26-30, 215-218.

Anonim, 1992. Tappi Test Methods, T1-T1209, Tappi Press, Atlanta Geogia

Aytekin, E 2011. Anadolu Kestanesi (Castanea sativa Mill.) ve Türk Fındığı (Corylus colurna L.) odunlarından modifiye kraft yöntemi ile kağıt hamuru üretimi olanaklarının araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, D.Ü., Düzce.

Birler, A S 2009. Endüstriyel Orman Ağaçlandırmaları, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları No: 4, 1-5 s., İstanbul. Eroglu, H 1980. Investigating possibilities of obtaining wood pulp from wheat straw by O2-NaOH method. Ph.D. Thesis, Karadeniz Technical University.

Eroğlu H and Usta M. 1989. Investigations on utilisation possibilities of white willow (Salix alba L.) wood in pulp and paper industry, Journal of Agriculture and Forestry of TUBITAK, 13(2): 235-245.

Gücüş, M O 2007. Titrek kavak (P. tremula L.) odunundan soda yöntemi ile kağıt hamuru üretimine sodyum borhidrür ve antrakinonun etkisi. Bartın: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi.

Kırcı, H 1987. Yalancı Akasya (Robinia Psedoacacia L.) Odunun Kağıt Endüstrisinde Değerlendirilme Olanakları, Yüksek Lisans Tezi, K.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Korkut S, As N, Akgül M, Çöpür Y ve Büyüksarı, Ü 2009. Türk Fındığı (Corylus colurna L.)’nın Fiziksel, Mekanik, Kurutma ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi, Proje No: 105O531, TUBİTAK Projesi Sonuç Raporu.

Kuduban, E 1996. Anadolu Kestanesi (Castanea sativa L.) Odun ve Kapuğunun Kimyasal Bileşimi, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, K.T.Ü., , Trabzon.

Sjöstrem, E 1993. Wood Chemistry Fundamentals and Paper Technology, Joint Textbook Committe of the Paper Industry, Tappi and CPPA, 69-75.

Wise E L and Karl H L. 1962. Cellulose and Hemicellulose in Pulp and Paper Science and Technology, Vol:1, Pulp, Edited by Earl Libby Mc Graw Hill Book Co., New York.

Tank, T 1978. Türkiye Kayın ve Gürgen Türlerinin NSSC (Nötral Sülfit Yarıkimyasal ) Metodu ile Değerlendirilmesi, İ.Ü. Orman Fakültesi Yayınları No: 2326/231,97 s., İstanbul.

Tank, T 1980. NSSC pulping characteristics of beech and hornbeam woods, Istanbul University Press, Book No: 2779-231, 77s. Istanbul.

Kaynak Göster

APA Akgül, M , Gücüş, M , Demir, S , Üner, B . (2013). Melez Kavak (Populus euramericana (I-214)) Odunu ve Kabuğunun Kimyasal Bileşimi . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 9 (2) , 105-110 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/4819/288950